Naslovnica / Napovedi in obvestila / Občina Kamnik išče izvajalca za izvajanje geodetskih storitev

Občina Kamnik išče izvajalca za izvajanje geodetskih storitev

Občina Kamnik je objavila javno naročilo za Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2017 – 2018.

Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju občine Kamnik za obdobje 2017-2018. Občina Kamnik je v letih 2015 in 2016 izvedla več kot 400 parcelacij parcel, 150 ureditev mej parcel, pretežno povezanih z odmero kategoriziranega cestnega omrežja, vpis v kataster stavb za več kot 10 objektov ter 10 izdelav geodetskega načrta s certifikatom.

Zainteresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati najkasneje do 10. januarja 2017, do 10. ure, javno odpiranje ponudb pa bo uro kasneje v prostorih Občine Kamnik.

Povezave: