Naslovnica / Napovedi in obvestila / Občina Kamnik išče najugodnejšega ponudnika za obnovo kleti na Starem gradu

Občina Kamnik išče najugodnejšega ponudnika za obnovo kleti na Starem gradu

Na portalu javnih naročil E-naročanje je Občina Kamnik objavila javno naročilo male vrednosti, s katerim išče najugodnejšega ponudnika za obnovo kleti na Starem gradu oz. vabi izvajalce k oddaji ponudbe.

Predmet naročila je obnova kleti na Starem gradu, dela pa morajo biti izvedena najkasneje 45 koledarskih dni od uvedve v delo.

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

Osnovni podatki o naročilu

Osnovni podatki o naročilu

Povezave: