Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik je bila, s projektom nove OŠ Frana Albrehta, neuspešna na razpisu za državna sredstva

Občina Kamnik je bila, s projektom nove OŠ Frana Albrehta, neuspešna na razpisu za državna sredstva

Občina Kamnik na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni uspela pridobiti sredstev za izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta, kar pomeni, da bo gradnja šole še dodatno obremenila občinski proračun. Težave pa se pojavljajo tudi pri izbiri izvajalca in začetku del, saj je neizbrano podjetje vložilo pritožbo, zaradi česar se, kot pravijo na Občini Kamnik, pričetek gradnje odmika za nedoločen čas.

Nedavno tega so bili znani rezultati javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na katerem je, žal neuspešno, s projektom izgradnje nove OŠ Frana Albrehta sodelovala tudi Občina Kamnik, ki si je obetala, da bo za izgradnjo omenjene šole prodobila vsaj dobra dva milijona državnih sredstev.

Ker so se z neuspelo prijavo na razpisu Občini Kamnik izjalovili načrti, kar utegne v veliki meri še dodatno obremeniti občinski proračun ter, razen gradnje nove šole, tudi realizacijo številnih drugih projektov, smo Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo, kaj neuspeh na razpisu pomeni za začetek del in realizacijo projekta.

V odgovoru Občine Kamnik je zapisano: “Občina Kamnik, žal na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je bil objavljen po 10 letih, ko država ni vlagala v javne šolske objekte, ni bila uvrščena med prednostne projekte, ki bodo v letošnjem letu sofinancirani. Na razpisu so bili izpostavljeni določena kriteriji in merila (investicija v obmejnem območju, Triglavskem narodnem parku, prisotnost romskih skupnostih v okolju in podobno), ki pa za Občino Kamnik niso bili ugodni. Glede na razpisane pogoje in merila smo prejeli maksimalno število točk, to je 51, kar pomeni, da nam je do uvrstitve na seznam izbranih investicij s strani Ministrstva zmanjkala 1 točka.

Občinska uprava ima sedaj 30 dni časa, da po prejemu sklepa o sofinanciranju investicij v osnovnem šolstvu, vloži tožbo na Upravno sodišče. Občinska uprava se je po posvetovanju z odvetniško družbo odločila in prišla do zaključka, da upravni spor ne bi bil uspešen in bi morebitna tožba na Upravnem sodišču lahko ogrozila izvedbo omenjenega razpisa s čimer bi bila lahko ogrožena realizacija vseh odobrenih projektov, zato bomo naredili vse, da bomo s prijavo uspešni na naslednjem razpisu. Po zagotovilih Ministrstva bo namreč do konca tega leta objavljen še en razpis za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu, na katerega se bomo z investicijo prijavili.

Sredstva za izvedbo razpisanih del ter nakup opreme za novo šolo so zagotovljena na proračunski postavki 9288 – UNK-9 šole (približno 4.000.000 €), preostala sredstva se bodo zagotovila z najemom kredita v višini 12.250.000 €, kar pomeni, da pričetek in izvedba projekta s finančnega vidika nista ogrožena.”

Težave s pridobivanjem državnih sredstev za izgradnjo nove OŠ Frana Albrehta, pa niso edine, ki pestijo Občino Kamnik, saj se je zapletlo tudi pri izbiri izvajalca. Kot smo poročali že pred časom, je bil na občinskem javnem razpisu, kot najugodnejši izvajalec, izbran Kolektor Koling d.o.o., vendar je družba SGP Graditelj d.d. na izbiro vložilo pritožbo, kar utegne začetek gradnje precej zamakniti oziroma, kot pojasnjujejo na Občini Kamnik: “Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši izvajalec del za izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta, in sicer Kolektor Koling d.o.o.. Na odločitev o izbiri najugodnejšega izvajalca se je pritožilo neizbrano podjetje, kar pomeni, da se postopki in pričetek gradnje na ta način v celoti zamikajo za nedoločen čas. Občina sicer vse očitke pritožnika v celoti zavrača.”

Iz navedenega lahko ugotovimo, da se nad novo (in predrago) OŠ Frana Albrehta, ki je že do sedaj, samo za izdelavo, spreminjanje oz. racionalizacijo projektne dokumentacije in projekta, “požrla” že skoraj dva milijona evrov, znova zgrinjajo črni oblaki, obenem pa se za nedoločen čas odmika tudi začetek same gradnje nove šole, ki bo v še večji meri, kot je bilo predvideno, obremenila občinski proračun.

Foto: OŠ Frana Albrehta