Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik oddaja poslovne prostore

Občina Kamnik oddaja poslovne prostore

Občina Kamnik je na svoji spletni strani objavila namero o oddaji prostorov na Maistrovi 18 , ki pa je vsaj nekoliko nenavadna, saj Občina namerava prostore oddati za nedoločen čas kar brez poprejšnjega javnega zbiranja ponudb.

Ko je Občina Kamnik pred časom v najem oddala Stari grad in Kavarno Veroniko, je pred tem določila pogoje ter za oddajo omenjenih poslovnih prostorov izvedla javno zbiranje ponudb, kar je zainteresiranim občanom oz. podjetnikom omogočilo sodelovanje pod enakimi pogoji.

Namera o oddaji v najem

Kot je moč razbrati iz objavljene »Namere o oddaji v najem” (slika desno), pa na Občini Kamnik za oddajo razpoložljivih oz. prostih poslovnih prostorov v lasti občine očitno nimajo ne enotnih meril, ne postopkov za oddajo, prav tako pa občanom in zainteresiranim organizacijam ne omogočajo sodelovanja oz. najema prostorov pod enakimi pogoji.

Iz »Namere o oddaji v najem« je namreč razvidno, da namerava Občina Kamnik, ki jo zastopa Marjan Šarec, oddati poslovne prostore na Maistrovi 18 v Kamniku, in sicer pisarno št. 5 v izmeri 14,40 m2, s souporabo sejne sobe št. 7 v izmeri 27,36 m2 in sanitarij 5 m2, v prvem nadstropju objekta oz. nad kamniško avtobusno postajo.

Občina Kamnik naj bi najemno razmerje sklenila z neposredno pogodbo s podjetjem Evoli managment, d.o.o, in to celo za nedoločen čas, iz same namere pa niso razvidni ne pogoji, ne cena najema omenjenih prostorov.

Ker pred objavo »Namere o oddaji v najem«, kljub rednemu in pozornemu spremljanju informacij, ki jih javnosti posreduje Občina Kamnik, nismo zasledili nobene objave, da je omenjene poslovne prostore, ki se nahajajo na zanimivi lokaciji v središču mesta, moč najeti, niti pogojev za najem, smo na Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo.

Maistrova 18, Kamnik.

Zanimalo nas je predvsem to, kdaj in kje je bila javno objavljena informacija, da so omenjeni na voljo za najem, kdaj je bil objavljen javni poziv za zbiranje ponudb (kot je bilo to izvedeno denimo v primeru kavarne ali Starega gradu), kakšni so pogoji najema ipd…

Obenem smo Občino Kamnik zaprosili tudi za seznam vseh poslovnih in drugih prostorov s katerimi razpolaga Občina Kamnik in jih ne uporablja za izvajanje lastnih dejavnosti, ampak jih daje v najem, pri čemer smo izrazili željo, da nam posredujejo tudi trajanje in pogoje najema posameznih poslovnih prostorov.

Občina Kamnik nam je na naša vprašanja in zahteve po informacijah, ki smo jih posredovali po elektronski pošti, zaenkrat odgovorila zgolj z besedami:

»Sporočamo vam, da smo prejeli vaše e-sporočilo s spodaj navedeno vsebino, ki ga bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.«