Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik prodaja garažo na Ljubljanski cesti.

Občina Kamnik prodaja garažo na Ljubljanski cesti.

Občina Kamnik je objavila Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo garažnega boksa na Ljubljanski cesti 5D, najnižja ponudbena cena pa znaša 5.876 €.

Nepremičnina se prodaja kot celota in v celoti enemu kupcu. Nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno. Sklenjena bo neposredna prodajna pogodba, in iscer po poteku roka za prijavo na to namero.

Parkirni boks, v izmeri 12,5 m2 , se nahaja na Ljubljanski cesti 5D, najnižja ponudbena cena pa znaša 5.976 € brez davka.

Rok za prijavo na namero je 1. 10. 2019, do 13. ure.

Povezava: