Naslovnica / Napovedi in obvestila / Občina Kamnik za nedoločen čas zaposli uradnika oz. uradnico na področju družbenih dejavnosti

Občina Kamnik za nedoločen čas zaposli uradnika oz. uradnico na področju družbenih dejavnosti

Občina Kamnik je na svoji spletni strani objavila javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za področje družbenih dejavnosti. Izbrani kandidat oz. kandidatka, ki bo izpolnjeval pogoje in uspešno opravil šest mesečno poiskusno obdobje, pa bo v uradniško službo sprejet za nedoločen čas.

Kandidat oz. kandidatka, ki bo opravljal raznovrstne in zahtevnejše uradniške naloge na različnih področjih družbenih dejavnosti, mora imeti višokosolsko izobrazbo 1. stopnje oz. visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ter 4 leta delovnih izkušenj, prednost pri izbiri pa bodo imeli kandidati s konkretnimi delovnimi izkušnjami na razpisanem področju dela, dobrim poznavanjem delovanja lokalne samouprave in strokovno usposobljenostjo za reševanje zahtevnejših pravnih vprašanj. Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali vseh natečajnih pogojev, ne bodo uvrščeni v izbirni postopek.

Za razpisano uradniško delovno mesto je določeno 6-mesečno poskusno delo, zainteresirani kandidati oz. kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje, pa morajo pisno prijavo na priloženem obrazcu, najkasneje do 19. 1. 2022, poslati na elektronski naslov obcina@kamnik.si.

Povezava: