Naslovnica / Napovedi in obvestila / Občina Kamnik zbira ponudbe za najem prostora namenjenega prodaji cvetja in sveč na kamniških Žalah

Občina Kamnik zbira ponudbe za najem prostora namenjenega prodaji cvetja in sveč na kamniških Žalah

Občina Kamnik je na svoji spletni strani objavila Javno zbiranje ponudb za uporabo proste javne površine za prodajo cvetja, cvetličnih aranžmajev, lončnic in sveč na kamniških Žalah v času od 24. oktobra, do 1. novembra 2016. Predvidena so 3 prodajna mesta.

Zainteresirani ponudniki morajo, razen dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, v ponudbi navesti tudi višino nadomestila za uporabo javne površine, ki jo je pripravljen ponudnik ponuditi, le-ta pa ne sme biti nižja 117 evra za stojnico v izmeri 10 m2.

Najvišje ponujeno enkratno nadomestilo bo merilo za izbiro ponudnika oz. ponudnikov, če pa bosta dva ponudnika ponudila isto višino nadomestila, pa bodo izvedena pogajanja.

Javno zbiranje ponudb, ki ga je objavila Občina Kamnik, je datirano s 4. oktobrom, ponudniki pa morajo svoje ponudbe oddati najkasneje 10. oktobra 2016 do 9. ure dopoldne. Datum dejanske objave Javnega zbiranja ponudb na spletni strani Občine Kamnik ni razviden.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 12. oktobra 2016, ob 9:00 uri, v sejni sobi v pritličju občinske stavbe.

Povezava: Javno zbiranje ponudb za uporabo proste javne površine za prodajo cvetja, cvetličnih aranžmajev, lončnic in sveč