Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Občinski svetniki so odločno zavrnili gradnjo dveh novih trgovskih središč

Občinski svetniki so odločno zavrnili gradnjo dveh novih trgovskih središč

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Občine Kamnik so kamniške svetnice in svetniki odločno zavrnili možnost, da se na travniku pri Titanu zgradita (zgolj) dve novi nakupovalni središči.

Kot smo napovedali že v enem izmed prejšnjih prispevkov, je Občinski svet Občine Kamnik na včerajšnji seji v prvem branju obravnaval tudi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del, ki pa so ga kamniški občinski svetniki, po razgreti in mestoma tudi bruni razpravi, le-to si lahko ogledate tudi v priloženem videoposnetku, z večino glasov odločno zavrnili.

Predlogu župana, ki je bil vloženemu predlogu investitorjev, da se na omenjenem travniku zgradita zgolj dva nova trgovska centra z večjim številom zunanjih parkirišč, očitno naklonjen, zaradi česar je bil tekom razprave deležen tudi kar precej hudih očitkov, so se namreč družno uprli tako svetniki opozicije, kot tudi koalicije, saj so bili mnenja, da so predvidene spremembe slabe, sam predlog pa upošteva izključno interese ter želje lastnikov zemljišč in investitorjev, ne pa tudi potreb mesta in občanov.

Predlog je bil z večino glasov zavrnjen, saj je zanj glasovalo zgolj 5 svetnic in svetnikov, 18 jih je bilo proti, 5 pa se jih slepomiševsko, kot je zdaj moderno pri pomembnih odločitvah tudi na državni ravni, glasovanja raje vzdržalo.

Načrtovanih dveh novih trgovskih centrov, ki naj bi ju na travniku med Ljubljansko cesto in Titanom želela postaviti družbi Lidl in Jager, vsaj ne v obliki, kot sta bili predstavljeni v predlogu odloka, še lep čas ne bo.