Naslovnica / NOVICE / Občinsko razpisno izigravanje podjetnikov in organizatorjev prireditev

Občinsko razpisno izigravanje podjetnikov in organizatorjev prireditev

Občina Kamnik je v minulih dneh na svoji spletni strani objavila dva javna razpisa, ki pa sta bila, glede na izjemno kratek rok trajanja ter čas (in način) objave, povsem očitno že v naprej pisana na kožo posameznim favoriziranim oz. privilegiranim prijaviteljem z dobrimi zvezami na Občini Kamnik.

Predpraznična prodaja sveč in cvetja na Žalah

Prvi sporni razpis Občine Kamnik se nanaša na Javno zbiranje ponudb za uporabo proste javne površine za prodajo cvetja, cvetličnih aranžmajev, lončnic in sveč. Kot je moč razbrati iz razpisa, so v igri tri prodajna mesta velikosti 10 kvadratnih metrov na parkiriščih na kamniških Žalah oz. na parceli 584/1.

Izbranim ponudnikom, ki morajo za posamezno prodajno mesto, v času od 28. oktobra do 1. novembra 2019, ponuditi najmanj 100 evrov,  bo lokacije prodajnih mest določila Občina Kamnik, pri čemer je nenavadno vsaj to, da mesta niso že v naprej določena in označena. Omenjena parcela je namreč precej razpotegnjena, niti ni jasno po kakšnih kriterijih bo Občina Kamnik tri prodajna mesta izbranim ponudnikom podelila. Bolj jasen je vsaj kriterij za izbiro ponudnikov, in sicer ponudba najvišjega enkratnega nadomestila oz. najemnine za uporabo javne površine.

Še bolj sporna, kot so nedorečena določila razpisa, pa sta objava in trajanje razpisa. V razpisu je namreč navedeno, da se ponudniki na razpis lahko prijavijo zgolj od 18. do 20. septembra 2019, in sicer do 10. ure dopoldne, medtem ko je bil sam razpis, precej skrito in brez kake posebne najave, na  »razpisni« podstrani občinske spletne strani objavljen (šele) 18. septembra 2019 v popoldanskih urah.

To pomeni, da so imeli zainteresirani prijavitelji, če so za razpis sploh uspeli izvedeti, razen, če jih ni kdo o datumu razpisa obvestil že v naprej, za prijavo preklemansko malo časa.

Sofinanciranje prireditev in projektov (2. del)

Povsem identična zgodba je tudi z Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2019 – 2. del.

Predmet razpisa so prireditve in projekti, ki jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive Občine Kamnik, večje prireditve in projekte društev z različnih področji, prireditve in projekte, ki so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik ter imajo bistven prispevek k promocije Občine Kamnik, obenem pa tudi prireditve in projekte, katerih pokrovitelj je Občina Kamnik, skratka, različne prireditve.

V drugem delu je za sofinanciranje prireditev in projektov namenjenih 5.906 evrov, za katere pa se bodo lahko potegovali zgolj prijavitelji, ki so uspeli v dobrem dnevu razpis odkriti ter se, z izpolnitvijo nekaj strani obsežnega obrazca, ki vsebuje tudi finančni načrt, nanj prijaviti.

Tudi na ta razpis se je bilo namreč moč prijaviti zgolj od 18. do 20. septembra 2019 – do 10. ure dopolne, pri čemer je bil razpis, v najboljšem primeru, objavljen šele 18. septembra 2019 zvečer, tako da so ga lahko najbrž odkrili zgolj posvečeni, bolje rečeno, zgolj obveščeni in privilegirani prijavitelji.

Najbrž je  povsem odveč poudariti, da je tovrsten način objavljanja javnih razpisov, kot si ga vsake toliko časa privošči Občina Kamnik, navadno izigravanje, če že ne kar očitno posmehovanje ter norčevanje iz podjetnikov, društev in občanov, ki bi se morda, če bi le imeli realne možnosti, prav tako tudi sami prijavili na razpis in potegovali bodisi za sredstva, bodisi za prodajna mesta, tako pa vse skupaj domala “nesramno diši” po protekcionizmu, klientelizmu in morebiti celo po očitni korupciji.

Nadejali smo se, da se bodo tovrstne slabe razpisne prakse, ki so bile v kamniški občinski stavbi nekdaj kar (pre)pogoste, na kar smo večkrat opozarjali tudi na straneh portala Kamnik.info, z novo občinsko oblastjo in novim županom končale, ampak očitno se nesprejemljiva občinska “razpisna tradicija”, vsake toliko časa še vedno oz. znova ponavlja.

Ampak, upanje umre zadnje, napake pa je, z nekaj dobre volje, moč tudi popravljati, mar ne?

Povezavi: