Naslovnica / NOVICE / Občni zbor AMD Kamnik: Povečanje članstva in številne uspešno izvedene dejavnosti

Občni zbor AMD Kamnik: Povečanje članstva in številne uspešno izvedene dejavnosti

Avto-moto društvo Kamnik ima za seboj še eno leto uspešnega delovanja, saj so člani društva izvedli številne različne aktivnosti, sodelovali pri številnih projektih, obenem pa uspeli v svoje vrste privabiti tudi nove člane, kar AMD Kamnik, ki se lahko pohvali že z več kot 700 člani, uvršča med največja društva na Kamniškem.

V petek, 17. februarja 2017, so se članice in člani Avto-moto društva v Planinskem domu Komenda zbrali na svojem rednem občnem zboru, na katerem so pregledali dosežke minulega leta ter predstavili in si začrtali smernice za delo v letošnjem letu.

Promocijske aktivnosti in povečevanje članstva

Iz poročila, ki ga je na občnem zboru podal sekretar društva AMD Kamnik Jelenko Milić, so delo društva v letu 2016 zaznamovale številne uspešno izvedene aktivnosti, saj je društvo nadaljevalo z ureditvijo celostne podobe društva, društvo in njegove dejavnosti na različne, bodisi prek različnih medijev, bodisi s sodelovanjem in organizacijo prireditev, še povečalo prepoznavnost društva. Aktivnosti na področju promocije so pripomogle k temu, da je v vrste AMD Kamnik pristopilo večje število novih članov, kar je vodstvu društva v precejšen ponos, saj se AMD Kamnik s tem uvršča med najuspešnejša društva znotraj krovne organizacije AMZS, ki ne uspeva zgolj obdržati obstoječega članstva, ampak število članov vsako leto tudi povečevati.

Organizacija in sodelovanje na številnih prireditvah

V začetku lanskega leta so člani AMD Kamnik sodelovali sodelovali pri organizaciji in izvedbi tradicionalne športne prireditve ZIMSKA LIGA – tek na Sv. Primoža. Prireditve se je udeležilo okoli 85 tekmovalcev, v prvi polovici leta organizirali izbirno tekmovanje mladih kolesarjev v OŠ Šmartno v Tuhinju ter se z izbrano ekipo udeležili kolesarskega tekmovanja v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem.

Člani društva so sodelovali tudi na dobrodelni prireditvi »TEČEM DA POMAGAM« v Volčjem potoku, ki jo je organiziral LIONS klub iz Kamnika, sredstva zbrana na prireditvi pa so bila namenjena slepim in slabovidnim osebam in nabavi invalidnih pripomočkov.

Poudarek na preventivi  

Na področju preventive v cestnem prometu velja izpostaviti izvedbo projekta »DRUŽINSKA URA«, ki ga je društvo, tako kot lani, organiziralo v času tradicionalne prireditve Dnevi narodnih noš v Kamniku, prav tako pa ne gre pozabiti sodelovanja pri izvedbi projekta »TEDEN MOBILNOSTI«, ki ga je organiziral Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu občine Kamnik.

Izjemen obisk in odziv, predvsem mladih udeležencev v prometu, ki so praktično preizkusili naprave, ki ponazarjajo prevračanje vozil, vožnjo motornih koles na simulatorjih ipd., pa kaže na to, da s tovrstni projekti velja nadaljevati tudi v prihodnosti.

V sklopu tedna mobilnosti sta predstavnik AMD Kamnik in inštruktor varne vožnje AMZS skupaj s predstavnikom Policijske postaje Kamnik in ZD Kamnik, sodelovala pri predavanju mlajšim voznikom v šolskem centru Rudolfa Maistra. Na vseh tovrstnih prireditvah je bilo obiskovalcem stojnic razdeljenih 500 odsevnih kresničk in večje število odsevnih otroških kap, s čemer so člani AMD Kamnik pripomogli k večji vidnosti in varnosti pešcev v cestnem prometu, predvsem otrok.

Družabne aktivnosti članstva

Razen dela na preventivi in promociji, pa je prizadevno vodstvo AMD Kamnik, poskrbelo tudi za družabno plat in druženje svojih članov, saj je bila za člane društva organizirana nočni pohod v Tamar in dvodnevni pohod na Menino planino, sodelovali pa so tudi pri organizaciji tridnevnega izleta na otok Korčulo in dolino reke Neretve ter prednovoletnega izleta v Salzburg.

Skrb za objekt

Precej dela in truda je vodstvo in članstvo AMD Kamnik vložilo tudi v vzdrževanje svojega objekta, ki je starejše izdelave, vendar zaradi preteklega in sedanjega rednega in kvalitetnega vzdrževanja, v preteklem letu ni bilo potrebno izvesti večjih gradbenih posegov, zato je bilo več pozornosti posvečene celoviti obnovi protipožarnih aparatov ter izdelavi požarnega reda. Obenem je bil izveden tudi temeljit servis peči in napeljave centralnega ogrevanja.

Primerno urejene prostore, ki jih društvo ne uporablja, so ponudili v najem in uspeli skleniti nove najemne pogodbe, s čemer si je društvo uspelo zagotoviti stabilen vir financiranja tekočega vzdrževanja objekta ter nabavo ali zamenjavo dotrajane notranje opreme, društvo pa je od lani bogatejše tudi za večjo kovinsko ognjevarno omaro za shranjevanje arhiva in dokumentacije AMD.

Uspešno preteklo leto in smeli načrti za naprej

Člani AMD-Kamnik so v letu 2016 vložili ogromno truda, da se društvo ponovno uveljavilo v lokalnem okolju, da je trud rodil sadove, pa priča podatek, da je društvu uspelo, ne le zaustaviti trend upadanja članstva, ampak uspelo pridobiti precejšnje število novih članov, ki se še naprej povečuje, bržkone pa se utegne število članov precej povečati tudi v letošnjem letu, saj članstvo v AMD Kamnik in AMZS s seboj prinaša tudi številne, predvsem pa praktične ugodnosti, ki lahko pridejo prav vsakemu vozniku ali voznici.

Spričo tega je vodstvo AMD Kamnik, na petkovem občnem zbor, lahko z veseljem in ponosom dejalo, da je društvu v preteklem letu uspelo realizirati vse zastavljene cilje in uspelo začrtati  pot za uspešno delo tudi v letu 2017, saj so povečanje članstva, zanimanje ostalih društev, lokalne skupnosti in državnih organov za sodelovanje z AMD Kamnik, nedvomno dober pokazatelj, da smo na pravi poti.

Številne pohvale za dobro delo

S tem so se na občnem zboru strinjali tako zbrani člani, kot tudi povabljeni gostje, ki so pohvalili delo društva in njegovega vodstva.

Podžupan Občine Kamnik Igor Žavbi je poudaril, da sodi društvo AMD Kamnik med največje v kamniški občini, da pa ga pri delovanju društva še posebej veseli dejstvo, da društvo tolikšno pozornost namenja dejavnostim povezanim z vzgojo in preventivo v cestnem prometu.

 

Podžupanovim besedam se je pridružila tudi predstavnica Policijske postaje Kamnik, Alenka Markovc, ki je dejala, da tudi PP Kamnik z društvom AMD dobro sodeluje na različnih področjih in izrazila upanje, da se bo tovrstno dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje.

Predstavnica AMZS Romana Močnik je pohvalila dobro delo društva in njegovega vodstva, saj je društvo, ki mu je še pred nedavnim grozilo, da bo celo ugasnilo, doživelo ponoven razcvet ter v zelo kratkem času postalo eno izmed najaktivnejših in najuspešnejših društev znotraj krovne organizacije, njenim besedam pa sta pritrdila tudi gosta iz sosednjih, prijateljskih društev AMD Lukovica ter AMD Šenčur.

Načrti za leto 2017

Društvo AMD Kamnik, ki se ne ponaša zgolj s številnim članstvom, ampak, kot je bilo razbrati iz podatkov predstavljenega finančnega poročila, tudi z dobrim poslovanjem, bo, po besedah predsednika društva Vladimirja Korošca, tako kot lani, tudi v letošnjem letu nadaljevalo z že uveljavljenimi aktivnostmi, ki so jih izvajali že leto poprej, le-tem pa bo letos dodanih še nekaj novosti, med katerimi bo zagotovo največje in najpomembnejše sodelovanje s KGT Papež pri organizaciji Evropskega prvenstva v gorskih tekih.

Občni zbor AMD Kamnik se je zaključil ob sproščenem druženju ob zasluženi malici, društvene aktivnosti pa so se nadaljevale že naslednji dan, saj se je že v soboto avtobus članov in članic, odpravil na tradicionalni nočni pohod z lučkami v Tamar, kjer so se imeli prav prijetno.

Skratka, AMD Kamnik ima za seboj še eno uspešno in delovnih ter drugih uspehov in dosežkov polno leto, glede na zagnanost vodstva in članstva društva, pa gre pričakovati, da bo takšno tudi letošnje leto, ob tem pa velja izreči tudi njihovo povabilo, da se društvu AMD Kamnik pridružite tudi sami.