Naslovnica / NOVICE / Občni zbor PGD Kamniška Bistrica

Občni zbor PGD Kamniška Bistrica

Nova cisterna in dobro gospodarjenje sta zaznamovali uspešno leto gasilcev in gasilk PGD Kamniška Bistrica, ki imajo smele načrte tudi za letošnje leto.

Gasilci in gasilke prostovoljnega gasilskega društva Kamniška Bistrica so se sinoči, 19. marca 2016, zbrali v gostilni Pri planinskem orlu na svojem rednem letnem občnem zboru na katerem so pregledali rezultate in dosežke preteklega leta ter si zastavili nove cilje in naloge za letošnje leto.PGD KB 2016 6

V operativnem smislu je bilo leto 2015 za prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica razmeroma mirno, saj so imeli v celem letu le nekaj manjših intervencij med katerimi k sreči ni bilo nobenega večjega požara ali naravne nesreče, zato so se člani društva lahko še toliko bolj aktivno posvečali izobraževanju, opremljanju in organizacijskim izboljšavam v delovanju društva. Minulo leto si bodo člani PGD Kamniška Bistrica zagotovo najbolj zapomnili po pomembni pridobitvi, novi, moderni in v celoti opremljeni gasilski cisterni ter po njihovi največji »akciji«, izjemno dobro izpeljani ter obiskani gasilski veselici.

 

Kot je soditi iz poročil, ki so jih na sinočnjem občnem zboru podali funkcionarji društva, je delo društva zelo dobro in tudi gospodarno, kajti društvo ima poravnane vse obveznosti, hkrati pa je z umnim in premišljenim gospodarjenjem, kljub veliki lanski investiciji v nabavo ter opremo novega vozila, društvu vseeno uspelo privarčevati kar nekaj sredstev, ki jih bodo v prihodnje namenili nabavi nove opreme. Načrti so smeli, saj gasilci in gasilke PGD Kamniška Bistrica že razmišljajo o nabavi specialnega gasilskega vozila Unimog, ki bi, glede na pretežno gorat in gozdnat teren območja, ki ga pokriva društvo, lahko bistveno prispevalo k izboljšanju požarne varnosti.

PGD KB 2016 16

Da je delo PGD Kamniška Bistrica dobro je bilo moč razbrati tudi iz besed in pohval, ki so jih na račun društva izrekli gostje, ki so se udeležili občnega zbora društva. Župan Marjan Šarec, ki je tudi sam gasilec, je v nagovoru dejal, da je bilo sodelovanje med društvom in občino v preteklem letu dobro, da pa tudi podana poročila kažejo, da si člani in članice društva prizadevajo, da je delovanje društva na visoki ravni. Župan se je v nagovoru društvu zahvalil za sodelovanje in izrazil upanje, da bo tudi letošnje leto umirjeno v smislu intervencij, da se bodo lahko gasilci in gasilke še naprej izobraževali in usposabljali, hkrati pa jim še enkrat čestital za novo pridobitev v garaži gasilskega doma s čemer je društvo, po besedah župana, društvo doseglo zavidljivo operativno raven.

PGD KB 2016 17

S pohvalami ni skoparil niti predstavnik Gasilske zveze Kamnik – Jernej Vomberger, ki je dejal, da je PGD Kamniška Bistrica, glede na zavzetost in pripravljenost za delo, lahko vzor marsikateremu društvu, hkrati pa je tudi kot član oz. predstavnik PGD Nevlje pohvali tudi dobro medsebojno sodelovanje, ki se utegne v prihodnje še izboljšati.

PGD KB 2016 18

Precej pohvalnih besed na račun dobrega sodelovanja in zagnanosti PGD Kamniška Bistrica je izrekel tudi predstavnik pobratenega društva PGD Benedikt, s katerim društvo sodeluje že dobrih dvajset let, ki je dejal, da se je v dvajsetih letih slika povsem obrnila, saj so bili pred dvajsetimi leti bolje opremljeni oni, medtem ko danes lahko na opremljenost PGD Kamniška Bistrica lahko gledajo že kar z velikim občudovanjem, oz. kot je dejal v šali, skorajda z trohico zavisti. Ob tem je člane PGD Kamniška Bistrica povabil tudi v Benedikt, kjer bodo letos proslavili 90-obletnico delovanja tamkajšnjega gasilskega društva.

PGD KB 2016 22

 

Na sinočnjem občnem zboru PGD Kamniška Bistrica so izvedli tudi nekaj manjših kadrovskih menjav, zaslužnim članom in članicam društva pa podelili napredovanja in priznanja, s PGD Benedikt pa simbolično podaljšali prijateljsko sodelovanje vsaj še za nadaljnjih dvajset let.

PGD KB 2016 35

 

Kot je že nekaj časa v navadi, se je tudi letošnji občni zbor PGD Kamniška Bistrica zaključil s sproščenim druženjem ob večerji in plesom, ob katerih so se bistriški gasilci in njihovi gostje zavrteli, kajti bistriški gasilci se znajo, ob dobrem delu tudi poveseliti.

 

In da ne pozabimo: Tako kot lani bodo člani in članice PGD Kamniška Bistrica tudi letos organizirali gasilsko veselico, ki se bo na igrišču pri OŠ Stranje odvila 14. avgusta 2016, kot je bilo rečeno, pa bo letos igral ansambel Svetlin.