Naslovnica / NOVICE / Občni zbori PGD Tunjice, PGD Motnik in PGD Srednja vas

Občni zbori PGD Tunjice, PGD Motnik in PGD Srednja vas

Včeraj so se odvili redni letni občni zbori Prostovoljnih gasilskih društev Tunjice, Motnik in Srednja vas. Gasilke in gasilce v Tunjicah ter Motniku je nagovoril župan Marjan Šarec, zbrane v prostorih PGD Srednja vas pa podžupan Igor Žavbi.

Občnih zborov so se poleg članov, župana in podžupana udeležili še predstavniki Gasilske zveze Kamnik, predsedniki krajevnih skupnosti in predstavniki sosednjih gasilskih društev, ki so prisluhnili poročilom in delu društev v letu 2015. Potrjene so bile naloge in cilji za leto 2016 in podeljena priznanja ter značke za dolgoletno delo zaslužnim članom društev.

 

Župan Marjan Šarec se je gasilkam in gasilcem PGD Tunjice ter PGD Motnik zahvalil za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, hkrati pa jim je zaželel veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju posameznega društva.

Poudaril je, da so jasni cilji v društvu ključ za uspešno delovanje. V društvih je potrebno posebno pozornost nameniti usposobljenosti in  opremljenosti prostovoljnih gasilcev. Zelo pomembni pa so odnosi ter razumevanje v društvu in Gasilski zvezi Kamnik, saj morajo gasilci na intervencijah delovati usklajeno in timsko, kar kažejo rezultati uspešno opravljenih intervencij.

obcni zbor pgd srednja vas

Podžupan Igor Žavbi pa se je zbranim v prostorih PGD Srednja vas zahvalil za dosedanje dobro opravljeno delo in jim zaželel veliko uspeha ter čim manj resnih intervencij. Ob tem je poudaril, da sta požrtvovalnost in solidarnost redki vrlini, ki pa ju premorejo prav vse kamniške gasilke in gasilci, ki vedno znova dokazujejo, da so nepogrešljivi člen naše lokalne skupnosti.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik

X