Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo: Z novim letom tudi Občini Kamnik uvaja elektronski račun

Obvestilo: Z novim letom tudi Občini Kamnik uvaja elektronski račun

S spremembami Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13) so bile sprejete spremembe, ki s 1. 1. 2015 za posredne in neposredne proračunske uporabnike ter pravne in fizične osebe, ki poslujejo z njimi, prinašajo poslovanje izključno preko elektronskih računov (E-račun).

V praksi to pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe, ki proračunskim uporabnikom (občinam, krajevnim skupnostim, ministrstvom in podobno) za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje od 1. 1. 2015 posredovati svoje račune ne več v fizični obliki, ampak v elektronski, kot e-račune. Le-ti bodo morali biti podpisani z elektronskim podpisom in izdani v obliki e-Sloga, ki je enotna standardizirana oblika e-računa.

Pravne in fizične osebe bodo lahko pošiljale svoje e-račune proračunskim uporabnikom bodisi:

  • preko bank, vključenih v medbančno izmenjavo e-računov (pri svoji banki preverite ali to storitev nudi),
  • preko ponudnikov procesne obdelave podatkov s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-računov in jih najdete na povezavi   http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258,
  • preko spletnega portala UJP e-račun, ki je namenjen izdajateljem, ki preko svoje banke ali procesorja ne morejo posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov (omogočeno bo izdajanje do 5 računov na mesec).

Tudi Občina Kamnik je vključena v seznam izdajateljev in prejemnikov e-računov. Pedlagamo, da tudi vi, v kolikor poslujete z nami, prilagodite svoje finančno poslovanje tako, da se že pred novim letom prijavite kot prejemnik e-računa izdajatelja Občine Kamnik oziroma nam svoj račun izdate čim prej kot e-račun. Le-tako bomo lahko po 1.1.2015 nemoteno poslovali.

V primeru, da od 1.1.2015 račun ne bo poslan v predpisani obliki in na zgoraj opisan način, bo zavrnjen.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UJP.

Podatki o proračunskem uporabniku:

Ime: OBČINA KAMNIK
Naslov: Glavni trg 24
Poštna št.: 1240 Kamnik
Identifikacijska številka za DDV: SI28232801
Matična številka: 5874483
Številka podračuna: 01243-0100002257
Koda banke: BSLJSI2X
Šifra proračunskega uporabnika: 75426

X