Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev – spremembe na področju vodenja Registra kmetijskih gospodarstev (RKG)

Obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev – spremembe na področju vodenja Registra kmetijskih gospodarstev (RKG)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v teh dneh vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev posredovalo obvestilo o novem izpisu iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG), na podlagi spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B, Uradni list RS, št. 26/2014) in novega Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/2014).

Glavne spremembe so združitev soležnih GERK-ov istega KMG-ja v bloke, določitev največje upravičene površine, spremembe pri članih kmetije, novosti za planine, nove vrste in ukinitev nekaterih vrst rabe GERK-ov.

Z obvestilom bodo vsi nosilci pozvani, da na pristojni upravni enoti uredijo / uskladijo vse podatke, ki na tem obvestilu niso posebej navedeni oz. niso točni. To je še posebej pomembno za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki želijo v letu 2015 vložiti zbirno vlogo za subvencije, in tiste, ki so upravičenci v ukrepih KOP.

Da bi se izognili nepotrebnemu čakanju na Upravni enoti Kamnik, strankam predlagamo, da se za ureditev podatkov v RKG predhodno naročijo po telefonu na št.: 01/8318-163 ali 01/8318-160 oziroma po e-pošti: nika.tusek-bernik(at)gov.si ali lucija.kotnik(at)gov.si.

Novo stanje GERK-ov oziroma blokov si lahko ogledate na spletnem naslovu: http://rkg.gov.si/GERK/, v aplikaciji ‘Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP-RKG’. Na istem spletnem naslovu v rubriki ‘Aktualno’ najdete tudi razširjena navodila glede novosti v RKG in obrazce za sporočanje sprememb v RKG.

Vir: Upravna enota Kamnik