Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo o organizaciji nujnega varstva otrok v Občini Kamnik

Obvestilo o organizaciji nujnega varstva otrok v Občini Kamnik

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih. Ukrep velja od ponedeljka, 16. marca 2020, do ponedeljka, 30. marca 2020. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala. Dejavnost prenehajo opravljati tudi vsi varuhi predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok.

V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole.

Nujno varstvo bo zagotovljeno staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno nujno varstvo bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

V SKALDU Z NAVODILI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT BO VARSTVO ORGANIZIRANO NA PODLAGI ODLOČITVE PRISTOJNEGA POVELJNIKA CIVILNE ZAŠČITE V POSVETOVANJU Z ŽUPANOM. OBČINA KAMNIK BO VARSTVO ZAGOTOVILA V ENOTI SNEGULJČICA VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK. 

Nujno varstvo otrok se izkazuje s pisno izjavo delodajalca. Do 19. 3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19. 3. 2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.

POTREBE PO NUJNEM VARSTU NAJ STARŠI JAVIJO NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 051/374-207 (KATJA VEGEL).

Osnovne šole

Starši bodo navodila prejeli po elektronski pošti, obvestila bodo objavljena tudi na spletnih straneh posameznih šol. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno nujno varstvo bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

 • Osnovna šola Toma Brejca Kamnik – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna Šmartno v Tuhinju – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna šola Marije Vere – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna šola Stranje – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna šola 27. julij Kamnik – pouk se bo izvajal na daljavo
 • Osnovna šola CIRIUS – gradiva se bodo pošiljala preko interneta, kjer bo mogoče bodo pouk izvedli na daljavo

Srednje šole

 • Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra – pouk se že od danes, 13. marca 2020, izvaja na daljavo
 • Srednja šola CIRIUS – pouk se bo izvajal na daljavo

Vrtci

NUJNO VARSTVO OTROK bo organizirano le za otroke, katerih starša bosta nujno potrebovala varstvo, ker bosta dolžna še naprej opravljati svoje delo. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

 • Vrtec Antona Medveda Kamnik – v enoti Sneguljčica
 • Zasebni vrtec Peter Pan – v enoti Sneguljčica 
 • Zasebni vrtec Sonček – v enoti Sneguljčica
 • Zasebni vrtec Zarja – v enoti Sneguljčica

Varuhi predšolskih otrok

Za varstvo otrok varuhov predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok, bo ravno tako organizirano v enoti Sneguljčica Vrtca Antona Medveda Kamnik. Nujno varstvo bo zagotovljeno otrokom do petega razreda in torej staršem, ki opravljajo DELO, KI JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH. Zagotovljeno bo le v primeru, da sta OBA starša klicana na dolžnost.

 • Bele Milena s.p.
 • Dnevno varstvo otrok Nada Balantič
 • Varstvo otrok Manja Križnik s.p.
 • Rokice varstvo otrok
 • Kuštravci Martina Bolta

Glasbena šola Kamnik

Pouk se ne izvaja.

Vir: Občina Kamnik