Naslovnica / NOVICE / Odgovornost za skrb oziroma hranjenje in lastništvo živali

Odgovornost za skrb oziroma hranjenje in lastništvo živali

V zadnjih letih in mesecih na Občini Kamnik opažamo skokovito naraščanje stroškov oskrbe zapuščenih živali. V zadnjem času tudi povečan pritisk in pričakovanje občank in občanov, da bi Občina Kamnik morala poskrbeti za oskrbo prostoživečih živali (zlasti mačk). Velik problem teh in posledično pojava nehigiene se kaže na Parmovi ulici.

Naj v zvezi s tem navedemo, kaj nam nalagajo zakonski predpisi. 29. člen Zakona o zaščiti živali določa, da v primeru, ko kdo izgubi žival ali najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče. Pri tem je v 7. členu Pravilnika o zaščiti hišnih živali navedeno, da kdor najde žival, mora najpozneje v roku 24 ur najdbo živali prijaviti bližnjemu zavetišču za zapuščene živali. Dejavnost zavetišča je po zakonu opredeljena kot javna služba.

Občina Kamnik na podlagi 31. člena Zakona o zaščiti živali krije stroške zapuščene živali zavetišču le v primeru, če skrbnik živali ni znan ozirom, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti.

Zavetišče Horjul, ki za potrebe Občine Kamnik opravlja javno službo, je s primerom zapuščenih mačk na omenjeni lokaciji seznanjeno, a živali so še prisotne, tudi zaradi hranjenja le teh s strani nekaterih stanovalcev.

Zavedamo se dejstva, da se marsikomu zapuščene živali smilijo in jih, z željo pomagati jim, tudi nahrani, a prevzemanje skrbi za zapuščene živali v obliki hranjenja je velika odgovornost in ne le enkraten dogodek, saj žival potem ostane na istem mestu, čaka na hrano, brska po smetnjakih, prenaša bakterije, območja, po navadi je to bližina stanovanjskih blokov, kjer se zadržujejo tudi otroci, pa postajajo vse bolj higiensko sporna.

Tudi zato, občankam in občanom hranjenje prostoživečih živali odsvetujemo in jih naprošamo, da se v primeru, da opazijo prostoživeče živali obrnejo na Zavetišče Horjul.  

Besedilo: Občina Kamnik