Naslovnica / NOVICE / Odprtje prenovljenega igrišča v Zgornjem Tuhinju

Odprtje prenovljenega igrišča v Zgornjem Tuhinju

Ob Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je Občina Kamnik obnovila obstoječe otroško in športno igrišče, ki je bilo s kratko slovesnostjo včeraj predano v uporabo.

Ob Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je Občina Kamnik uredila obstoječe otroško igrišče. Deloma so bili odstranjeni robniki okoli igrišča, ki so bili nadomeščeni z novim opornim zidom. Odstranjen je bil prodec male granulacije, kjer se je uredila ustrezna igralna podlaga iz tako imenovanih gumi varovalnih plošč. Sanirani so bili temelji obstoječih igral, odstranjena je bila visoka ograja, ki se je nadomestila z nižjo. Dokupljena so bila tri nova igrala, šola pa je obnovila že obstoječa, stara igrala. Vrednost izvedenih del pa je znašala 12.500 evrov z DDV.

V času te investicije je bila na zunanjem športnem igrišču pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj zamenjana celotna ograja. Vrednost te investicije je znašala 24.000 evrov.

S simboličnim prerezom traku so prenovljeno igrišče predali v uporabo župan Matej Slapar, ravnateljica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darja Krašovec, vodja Podružnične šole Zgornji Tuhinj Ivanka Bajde in predsednik Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj Dejan Bajde.

Dogodka se je udeležil tudi minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin, za  kulturno popestritev dogodka, ki ga je povezoval Marcel Kožlakar, pa so poskrbeli učenci Podružnične šole Zgornji Tuhinj. Harmonikarja Marcel Kožlakar in Kristjan Žavbi pa sta zbrane zabavala še po prireditvi.

 

Vir in fotografije: Občina Kamnik