Naslovnica / Napovedi in obvestila / Vabilo na odprtje razstave Zarisane izpovedi – slikarstvo Dušana Lipovca

Vabilo na odprtje razstave Zarisane izpovedi – slikarstvo Dušana Lipovca

Vabljeni na odprtje razstave ob 10. obletnici smrti akademskega slikarja Dušana Lipovca, ki bo v torek, 19. maja 2015, v prostorih galerije Miha Maleš. Razstava bo na ogled od 19. maja do 31. oktobra 2015.

Dušan Lipovec (13. 2. 1952 Kamnik – 28. 5. 2005 Kamnik) – likovni kritik, pisatelj, slikar- umetnik, se je posvečal umetnosti z veliko začetnico. Po končani šoli za živinorejsko-veterinarskega tehnika, je leta 1972 začel študirati slikarstvo na Likovni akademiji v Ljubljani, kjer je leta 1977 diplomiral pri profesorju Andreju Jemcu. Še istega leta je odšel na študijsko izpopolnjevanje v Montreal v Kanado. Zagotovo je bilo v njegovem življenju najbolj izrazno slikarstvo, intenzivno pa se je posvečal tudi publicistiki- likovni kritiki in poeziji, občasno je raziskoval tudi grafiko, fotografijo in oblikovanje. Bil je član tako Društva slovenskih likovnih umetnikov kot tudi član Slovenskega društva likovnih kritikov.

lipovecV svojem prekratkem življenju je imel številne samostojne razstave, sodeloval pa je tudi na mnogih skupinskih predstavitvah doma in v tujini. Še posebno rad se je udeleževal likovnih kolonij, katere so bile tudi razlog, da ga je kot umetnika uspela zapeljati narava in slikanje v njej do tolikšne mere, da je zaradi izjemnega števila krajin, narejenih v naravi po naravi, njegovo likovno delo, predvsem njegovi hitri zapisi v tehniki akvarela in gvaša, skorajda umetniški popotniški dnevnik.

Dušan Lipovec je bil tudi med mladimi pobudniki, likovniki, tako amaterskimi kot profesionalnimi, ki so leta 1971 ustanovili skupino Nova (člani katere so bili: Dušan Lipovec, Alojz Berlec, Stane Balantič, Gregor Avbelj, Dušan Sterle in Miha Kač), s čimer so želeli prebuditi razstavno dejavnost v Kamniku. Tako so omenjenega leta tudi organizirali prvo skupno predstavitev v dvorani, danes že nekdanje galerije Veronika. Člane skupine Nova je povezovala predvsem generacijska pripadnost, ki je dajala vedeti, da imajo mladi željo pokazati svoja likovna dela domači publiki. V letih 1972 in 1973 sta sledili še dve skupinski razstavi, kasneje pa so se člani začeli predstavljati samostojno. Namen njihove ustanovitve je bil s tem dosežen- odprli so vrata razstavišča Veronika in vzbudili zanimanje javnosti.

lipovec1Ne smemo mimo njegovega publicističnega dela. Lipovec je v začel objavljati svoje članke, likovne kritike in eseje sredi 80. let v različnem dnevnem in periodičnem tisku. O njegovem delu sta izšli dve monografski publikaciji (Milček Komelj, Impresije slovenske pokrajine, 1996; Milček Komelj, Dušan Lipovec – slikarski pesnik narave, 1994), svojo poezijo pa je izdal leta 2003, v pesniški zbirki z naslovom Barve besed.
Dušan Lipovec je bil človek, ki je v svojih zapisih, tako likovnih kot literarnih, iskreno beležil porajajočo se umetnost in ljudi v njej; beležil svoje misli, poglede na svet in življenje, svoja veselja in tegobe, spoznanja in tudi človek, ki je zapisoval podobe krajine- ogledalo, ki je odražalo umetnikovo lastno notranjo podobo, skozi različne svetlobe dneva, v tem ali onem letnem času in skrb za ohranjanje nedotaknjenih predelov narave. Svoje likovne zgodbe je najraje zapisoval v rodnem Kamniku in okolici, ob morju – predvsem v Dalmaciji, še posebej pa se mu je s svojimi gričevnatimi predeli in s svojo pristnostjo priljubila Dolenjska, kjer je tudi pokopan.

zarisane_izpovedi

Saša Bučan