Naslovnica / NOVICE / Odprtje večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Vranja Peč

Odprtje večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Vranja Peč

Včeraj so na Vranji Peči v uporabo predali večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja Peč.

Občina Kamnik je v letošnjem letu pri Podružnični šoli Vranja uredila igrišče, ki je namenjeno kot dislocirana površina. V začetku letošnjega leta je Občina Kamnik namreč z Župnijo Vranja Peč sklenila pogodbo o najemu površin za dobo 10 let, pri čemer vložena sredstva predstavljajo najemnino. Projekti so bili pripravljeni že spomladi, nato je bil izveden še razpis za izvajalca del. V začetku avgusta se je začelo z deli, ki pa so bila zaključena v roku in otroci v novem šolskem letu za izvajanje pouka športne vzgoje že uporabljajo novo ploščad.

Gre za površino v velikosti približno 200 m2, ki je bila na novo asfaltirana, urejeno je bilo odvodnjavanje, ob ograji je bil postavljen nov koš za košarko, dodan je bil tudi prenosni gol in zarisana polja za različne igre. 

 

Površina je ustrezno zaščitena z novo ograjo oziroma zaščitno mrežo tudi proti lokalni cesti, na fasadi objekta se je dodala zaščita za okna, vgrajena so nova vrata v klet ter nameščena klop za posedanje. Celotna investicije je znašala približno 26.000 evrov, pogodbeni vrednosti v višini 24.042,09 evrov je bilo dodanih še približno 2.300 evrov dodatnih del (rušenje dotrajanega zidu – gradnja novega, zamenjava dotrajanega peskolova).

Hkrati z asfaltiranjem ploščadi je bilo na pobudo Krajevne skupnosti Vranja Peč izvedeno tudi asfaltiranje parkirnih površin ob pokopališču (na nasprotni strani ploščadi), ki jo je v celoti financirala krajevna skupnost, kar daje celotnemu kompleksu sedaj novo, urejeno podobo.

 

S simboličnim prerezom traku so ploščad svojemu namenu predali župan Matej Slapar, ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafkom Lahom, vodja Podružnične šole Vranja Peč Maja Jesenik Štefin in predsednica Krajevne skupnosti Vranja Peč Irena Pavlič.

Za kulturno popestritev dogodka, ki ga je samozavestno povezoval Nejc Rems, so poskrbeli učenci Podružnične šole Vranja Peč.

 

Vir in fotografije: Občina Kamnik