Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Odstopila je direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Odstopila je direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Občina Kamnik znova ostaja brez direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, saj je Božena Peterlin, ki je v začetku leta 2016 prevzela omenjeni položaj, po slabih treh letih vodenja zavoda, »zaradi osebnih razlogov«, podala odpoved delovnega razmerja.

Odpoved delovnega razmerja je Božena Peterlin Svetu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sicer podala že konec prejšnjega meseca, Svet zavoda pa je njeno odpoved obravnaval na seji v četrtek, 12. julija 2018, na kateri so se direktorica Božena Peterlin in Svet zavoda dogovorili tudi za sporazumno prekinitev delovnega razmerja z dnem 31. 8. 2018.

Odstop iz »osebnih razlogov«

Božena Peterlin

Glede na to, da je položaj direktorice oz. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik ena izmed najpomembnejših oz. ključnih funkcij v občini Kamnik, smo Boženo Peterlin zaprosili za kratko pojasnilo vzrokov, ki so botrovali njeni odločitvi, vendar nam je, kot prava profesionalka, že v prejšnjem tednu odgovorila zelo diplomatsko oz. z besedami:

 »30.06.2018 sem Svetu zavoda podala odpoved delovnega razmerja iz osebnih razlogov. Na včerajšnji seji Sveta Zavoda smo se dogovorili za sporazumno prekinitev delovnega razmerja z dnem 31.8.2018.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sem vodila v želji, da dosežemo čim boljše rezultate tako na lokalnem, regijskem kot nacionalnem nivoju. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik zapuščam v dobri kondiciji in predvsem znotraj le tega ostaja dobra ekipa, ki ima znanja, kompetence in zagon za nadaljevanje dela po začrtani poti. Vesela in ponosna sem, da sem imela priložnost delovati v tem okolju ter prispevati k razvoju kamniškega turizma. Kamniku želim vse dobro in se želim vsem sodelavcem, ponudnikom ter ostalim deležnikom zahvaliti za sodelovanje.«

Epidemija odstopov iz »osebnih razlogov«

Kljub navedbam Božene Peterlin, ki pravi, da s položaja odstopa iz »osebnih razlogov«, gre vzroke za njen odstop zagotovo iskati kje druge. Ne smemo namreč pozabiti, da gre za domala identičen oz. ponavljajoč scenarij, saj je Peterlinova že tretja direktorica ZTŠK Kamnik zapored, ki svoj mandat »zaradi osebnih razlogov«, končuje predčasno.

To najbrž dovolj nazorno kaže, da je z opravljanjem omenjene funkcije nekaj hudo narobe, »osebni razlogi« pa se bržkone skrivajo v občinski stavbi, bodisi v vodstvu Občine Kamnik, ki si delo omenjenega javnega zavoda nemalokrat predstavlja (in izrablja) predvsem kot sredstvo lastne (samo)promocije oz. kot drugo občinsko PR službo, bodisi katastrofalnega stanja na birokratiziranem občinskem oddelku za družbene dejavnosti, ki je, po informacijah iz več različnih virov, že dlje časa največja rak rana kamniške občinske uprave, kamniškim javnim zavodom, društvom ter nevladnim organizacijam, pa vse bolj v breme in oviro, kot pa v morebitno oporo in pomoč. Med drugim tudi zaradi tega, ker naj bi bile posamezne občinske uradnice iz omenjenega oddelka »prave birokratske cvetke«, s katerimi domala nihče več noče imeti nobenega opravka, razen, če to ni res nujno in povsem neobhodno.

Hitenje z razpisom

Pri vsem skupaj je zanimivo, da naj bi se postopek izbire novega direktorja/direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik začel odvijati zelo hitro. Po zaenkrat še neuradnih informacijah, naj bi razpis za novega direktorja oz. direktorico luč sveta ugledal že v tem tednu, izbirni postopki pa naj bi bili, če bo vse po sreči, končani že konec avgusta.

Sodeč po številnih namigih in govoricah, ki že dlje časa krožijo po Kamniku, pa naj bi imela trenutna občinska uprava oz. sedanje, poslavljajoče se vodstvo občine, že kar nekaj časa svojega favorita za omenjeni položaj, in sicer osebo, ki je nekdanjemu županu in stranki LMŠ pomagala tudi v času nedavne volilne kampanje.

Kljub temu, da je Božena Peterlin svojo uradno odpoved podala šele pred kratkim, se namreč že kar nekaj časa, kot njenega morebitnega naslednika, omenja ime dr. Tomaž Simetingerja, vodja Doma kulture Kamnik, zato smo dr. Simetingerja poklicali telefonu in vprašali, ali se res namerava potegovati za omenjeni položaj, česar pa nam v telefonskem pogovoru zaenkrat ni ne potrdil, ne zanikal ampak je dejal, da mora najprej sploh videti kakšni bodo pogoji razpisa.

Pred vrati so volitve

Seveda je dobrodošlo, da Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik čim prej dobi novo vodstvo, vendar pa pretirana naglica najbrž tokrat najbrž vseeno ni najbolj primerna. Pred vrati so namreč lokalne volitve, ki bodo tudi Kamniku prinesle novega župana oz. novo vodstvo občine, s tem pa najbrž (vsaj upamo tako) tudi korenite spremembe v delu občinske uprave.

Imenovanje direktorja oz. direktorice ZTŠK Kamnik sicer zagotovo ne bi smelo biti predmet političnega, ampak zgolj strokovnega kadrovanja, vseeno pa gre za enega izmed ključnih položajev v občini, zaradi česar je, že zavoljo čim boljšega medsebojnega sodelovanja in nemotenega dela, več kot dobrodošlo, da je na položaju oseba, ki uživa popolno zaupanje vodstva občine obenem pa z njim, v kar največji meri, deli tudi programsko in vsebinsko vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik.

Seveda to ne pomeni, da morebitni novo izbrani direktor oz. direktorica, ki bi bila imenovana še pred volitvami, svojega dela ne bi opravljala strokovno in odgovorno, vseeno pa bi bilo njegovo oz. njeno delo lažje, predvsem pa bolj neobremenjeno, če bi ne bilo zaznamovano z nepotrebnim bremenom morebitnega neopotizma in političnega kadrovanja tik pred menjavo vodstvenih občinskih garnitur.

Reorganizacija dveh kamniških javnih zavodov

Ker pa je turizem pomembna gospodarska panoga, ki si nujno in prednostno zasluži vso potrebno pozornost, pa bi moralo novo vodstvo občine, kakršno koli  že bo, že takoj ob nastopu svojega mandata temeljito razmisliti o takojšnji reorganizaciji Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Zavod, ki sta mu bila pred časom pridružena najprej šport, nato pa še kultura, na prvi pogled (gledano iz povsem birokratskega stališča) sicer funkcionira, vendar zaradi preobsežnega področja dela, zagotovo trpi vsako izmed področij, ki so združeni pod isto streho.

Zato bi bilo v tem trenutku najbrž bolj priporočljivo, da se, bolj kot morebitnemu (prenagljenemu?) kadrovanju v času pred volitvami, več energije usmeri tako v reorganizacijo Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, kot tudi v reorganizacijo na hitrico ustanovljenega Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki prav tako deluje zgolj z začasnim vodstvom, njegov namen in funkcija, pa javnosti v veliki meri ostaja precejšnja neznanka.

Dejavnosti obeh zavodov se v namreč v veliki meri, vsaj na področju kulture, domala povsem prekrivajo, zato najbrž ne bi bilo odveč razmislek o tem, da bi se Zavod Mekinjski samostan preobrazil v Zavod za kulturo Kamnik, ki bi pod svojo streho združeval Dom kulture Kamnik in samostan Mekinje ter morda še kaj s tega področja, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, pa bi se na ta način razbremenil »kulturnega bremena« in se lahko v večji meri posvetil turizmu, zaradi katerega je bil pravzaprav tudi ustanovljen.

Odločitev v roka Sveta zavoda ZTŠK Kamnik

V prihodnjih mesecih pa bosta škarje in platno nadaljnje usode Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik predvsem v rokah članov Sveta zavoda, saj bo glavnina odločitve o morebitnem novem vodstvu padla na njihova pleča, pri čemer bodo imeli dve možnosti. Bodisi, da izmed kandidatk in kandidatov, ki se bodo morebiti prijavili na razpis, izberejo tistega, ki se jim bo zdel najbolj primeren oz. sposoben, kar je sredi turistične sezone nekako bolj malo verjetno, bodisi, da za obdobje nekaj mesecev imenujejo vršilca dolžnosti ter počakajo, da se zbistrijo predvolilne vode, nato pa nadaljujejo z iskanjem nove direktorice oz. direktorja.

V vsakem primeru imajo člani Sveta zavoda ZTŠK Kamnik, za katere se nadejamo, da ne bodo podlegli pritiskom morebitnega političnega kadrovanja v zadnjem trenutku, pred seboj zelo odgovorno nalogo, ki se je bržkone tudi dobro zavedajo, kajti med njimi je tudi nekaj takšnih, ki so bili že večkrat priča izbirnim postopkom in jim gredo tovrstne občinske igrice kolobocije že pošteno na živce.

Predvsem zaradi tega, ker smo v Kamniku, zagotovo povsem po nepotrebnem, znova izgubili še eno sposobno, strokovno podkovano in dobro »turistično direktorico«, ki ji je, skupaj z njenim kolektivom, kljub temu, da se je, spričo okoliščin v katerih se je morala dobršen del svojega predčasno zaključenega mandata ukvarjati z vsem drugim razen turizmom, zaradi katerega je pravzaprav prevzela funkcijo in prišla v Kamnik, dosegla prav lepe rezultate, o čemer  pričajo tudi podatki o vse večjem številu turistov v Kamniku.