Naslovnica / NOVICE / Olimpijsko razpoloženi otroci na Tinkarjadi

Olimpijsko razpoloženi otroci na Tinkarjadi

Podžupan Igor Žavbi je dopoldan v imenu Občine Kamnik s simboličnim prerezom traku skupaj z ravnateljico Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liano Cerar v uporabo predal prenovljeno igrišče, ki ga bodo s pridom uporabljali otroci enote Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik. Zbranim sta se pridružili tudi vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček in višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Mira Resnik skupaj z vodjo enote Tinkara Mileno Lampret ter vzgojiteljicami in vzgojitelji enote Tinkara. 

Enota Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik je že gospa v letih, pa kljub temu navdušuje s polepšano zunanjo podobo. Ima namreč novo poševno kritino in igrišče, ki s svojimi gibalnimi izzivi vabi najmlajše k vsakodnevni igri in osvajanju novih gibalnih vzorcev. Ob zavedanju, da je gibanje učenje, sta novi igrali velika pridobitev tako za enoto Tinkara kot za celoten Vrtec Antona Medveda Kamnik. Del sredstev za nakup novega igrišča je zagotovila Občina Kamnik, preostali del je bil zagotovljen iz donacij, presežka prihodkov iz preteklih let in sklada vrtca.

Zbrane ob novem otroškem igrišču je naprej pozdravila ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar, podžupan Igor Žavbi pa je nadobudnim otrokom ob njihovem novem igrišču zaželel obilo zabave in prijetnega druženja, kjer se bodo počutili sproščeno in svobodno. Poudaril je tudi to, da naj otroci v poplavi medijev in interneta lepe trenutke čim več časa preživljajo na prostem, pri vsem tem pa ni zanemarljiv tudi socialni in telesni razvoj otroka ob uporabi takšnih igrišč.

 

Z zaobljubo in simboličnim prerezom traku, kjer so otroci s ponosom priskočili na pomoč, so se zaobljubili, da bodo: “Skrbno pazili na svoje novo igralo, krepili mišice celega telesa, postajali spretni, tkali prijateljske vezi, pazili drug na drugega in skrbeli, da se bo na igralu lahko zabavalo še veliko, veliko, veliko otrok.”

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik