Naslovnica / Napovedi in obvestila / Opozorilo: Previdno pri uporabi oz. kurjenju ognja v naravnem okolju

Opozorilo: Previdno pri uporabi oz. kurjenju ognja v naravnem okolju

Uprava RS za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki od 23. februarja dalje velja na Primorskem, od 25. februarja 2019 dalje pa na območju celotne države.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.

Daljše odbdobje suhega in za ta letni čas nadpovprečno toplega vremena je že ustvarilo pogoje za povečano možnost nastanka požarov v naravnem okolju na območju celotne države. Obenem je napočil čas intenzivnega odstranjevanja suhih ostankov kmetijskih rastlin in drugega rastlinja z vrtov, njiv, travnikov in gozdov, pogosto s kurjenjem in požiganjem. Število požarov v naravnem okolju se je zaradi tega v zadnjih dneh povečalo.

Da pri kmetijskih in vrtnih opravilih ne bi zagorelo naravnem okolju, je treba pri uporabi ognja upoštevati predvsem naslednje:

  • pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,
  • ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,
  • prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,
  • prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki v naravnem okolju lahko povzročijo požar.

Podobno vreme bo glede na napovedi vztrajalo tudi v prihodnjem tednu, zato se bo možnost nastanka požarov v naravnem okolju povsod še povečevala.

Republiška uprava za zaščito in reševanje