Naslovnica / NOVICE / OŠ 27. julij v tednu otroka ustanavlja Svetovalni tim za starše

OŠ 27. julij v tednu otroka ustanavlja Svetovalni tim za starše

Osnovna šola 27. julij, Kamnik ima z obravnavo otrok s posebnimi potrebami 35-letne izkušnje. Poleg vzgojno izobraževalnega programa za nižji izobrazbeni standard in posebnega programa vzgoje in izobraževanja, nudi tudi mobilno specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami  v vrtcih in večinskih osnovnih šolah Občine Kamnik in Občine Komenda in tudi širše. Zaposlujmo  močan in strokoven specialno pedagoški kader in sicer specialne pedagoge, socialne pedagoge, logopede in psihologinjo.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in izmenjavi informacij z inštitucijami, ki obravnavajo otroka od rojstva naprej, smo prišli do spoznanja, da je še vedno veliko nedorečenega, da je odprto prenekatero vprašanje.

Starši sicer velikokrat sami opazijo, da je njihov otrok drugačen, pa si ne upajo vprašati za nasvet, oziroma ne vedo koga vprašati. Dostikrat je razkorak med pričakovanji in realnostjo tisti, ki pri starših vzbuja razočaranje in strah, ko na primer ugotovijo, da je njihov otrok drugačen od tistega, kar so pričakovali, da ima posebne potrebe, ki jih ne bo mogel zadovoljiti na takšen način, kot večina otrok.

Veliko staršev takrat »zmrzne« in ne vedo kako in kaj. Ne vedo, da to pravzaprav ni konec sveta, ampak, da je od njih samih v največji meri odvisno, kako hitro bodo otroka sprejeli takšnega kot je in mu po svojih močeh in s pomočjo za to izobraženih ljudi kar najhitreje in najbolje pomagali na poti odraščanja in izobraževanja.

Logotip Svetovalnega tima za starše OŠ 27. julij Kamnik.

Pogostokrat starši predolgo oklevajo, si predolgo zatiskajo oči in nočejo sprejeti, da njihov otrok enostavno ne zmore. Takrat ne delajo v korist otroka, saj mu težave, nesprejetost pri sošolcih, večni neuspehi,… začno povzročati dodatne težave in frustracije. Morda temu botruje tudi premajhna seznanjenost staršev s tem, da imajo tudi ti otroci svojo prihodnost, da prav tako lahko pridejo do nekega poklica, da sicer morda nikoli ne bodo zdravniki in pravniki, bodo pa za to lahko pridni rokodelci, ki bodo uspešni v  svojem poklicu.

Na Osnovni šoli 27. julij, Kamnik, smo se prav iz teh razlogov odločili ustanoviti Svetovalni tim, ki ga bodo sestavljale specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja in psihologinja in bo enkrat mesečno na voljo staršem, ki se srečujejo z raznimi težavami na področju posebnih potreb.

Svetovalni tim bo imel svoje uradne ure vsak tretji četrtek v mesecu od 17. do 19. ure, v prostorih OŠ 27. julij, Tomšičeva ulica 9, Kamnik. V istem terminu bodo dosegljivi tudi na telefonski številki 070 85 00 82. Starši bodo tako brezplačno dobili vse potrebne informacije s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri iskanju podpore in virov za reševanje kompleksnih težav in ne nazadnje o samih otrocih s posebnimi potrebami.

Jasna Lampe,
ravnateljica OŠ 27. julij