Naslovnica / NOVICE / OŠ Frana Albrehta: Občinski svetniki od župana zahtevajo sklic izredne seje

OŠ Frana Albrehta: Občinski svetniki od župana zahtevajo sklic izredne seje

Ker je gradbišče nove osnovne šole Frana Albrehta že dva tedna zaprto, je deset občinskih svetnic in svetnikov zahtevalo sklic izredne seje, na kateri bodo od župana in občinske uprave zahtevali podrobna pojasnila glede nastale situacije.

Včeraj je deset občinskih svetnic in svetnikov s podpisi vložilo zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Kamnik na temo gradnje in stroškov nove OŠ Frana Albrehta, katere gradbišče je zaprto že kakih štirinajst dni.

Svetnice in svetniki od izredne seje pričakujejo, da bodo slednjič le dobili jasne in konkretne informacije glede poteka in stroškov gradnje, županu Mateju Slaparju pa v zvezi z gradnjo nove šole očitajo tudi zavajanje in netransparentno poročanje na sejah Občinskega sveta.

Predvsem zaradi tega, ker so jim bile februarja in maja, ob seznanitvi s potekom gradnje težave zamolčane, obenem pa je župan Matej Slapar svetnicam in svetnikom, ob vprašanju svetnika Igorja Žavbija, kaj dvig cen gradbenih materialov pomeni za gradnjo šole, zagotovil, da so vsi pomembnejši gradbeni materiali nabavljeni ter da povišanja cene ne bo.

Od župana, ki mora izredno sejo, skladno s poslovnikom Občinskega sveta, sklicati najkasneje v 15. dneh od vložene zahteve, svetnice in svetniki pričakujejo, da bo znal podati konkretne odgovore, predvsem pa pojasniti zakaj je prišlo do nastale situacije in kako se bo Občina Kamnik iz nje rešila.