Naslovnica / NOVICE / Občni zbor PGD Duplica

Občni zbor PGD Duplica

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Duplica je zvečer potekal 91. občni zbor PGD Duplica, na katerem so predstavili delo društva v letu 2015 in potrdili naloge ter cilje za leto 2016.

Občnega zbora so se poleg članov udeležili tudi podžupan Igor Žavbi, predstavnik Gasilske zveze Kamnik, poveljnik Civilne zaščite Občine Kamnik, predsednik Krajevne skupnosti Duplica in predstavniki sosednjih gasilskih društev.

Podžupan Igor Žavbi se je vsem gasilkam in gasilcem PGD Duplica zahvalil za dobro opravljeno delo, ki je bilo predstavljeno v podanih poročilih, ter zaželel še veliko uspeha pri nadaljnjem delu in razvijanju društva. Pohvali je odlično organizacijo gasilske parade, ki jo je društvo v lanskem letu izvedlo ob njihovi 90-letnici delovanja.

Poudaril pa je še, da je v prihodnje potrebno v gasilstvu dati poudarek na usposobljenosti in opremljenosti prostovoljnih gasilcev. Zelo pomembni so odnosi in razumevanje v društvu ter Gasilski zvezi Kamnik, saj morajo gasilke in gasilci na intervencijah  delovati usklajeno in timsko, kar kažejo rezultati uspešno opravljenih intervencij.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik