Naslovnica / KOMENTARJI / Pisma bralcev / Pismo bralca: Občinski prostorski načrt

Pismo bralca: Občinski prostorski načrt

Prebral sem zapise na vašem portalu v zvezi javne razgrnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik in se odločil, da tudi sam podam svoje mnenje.

Prisoten sem bil na javni razgrnitvi, za katero sem izvedel preko objave na spletni strani Občine Kamnik. Tudi sam sem podal vprašanja, na katera sem prejel odgovore s strani vodje oddelka za urejanje prostora ga. dr. Marije Tadeje Ježek. Podrobnejše odgovore je tudi podal pripravljalec občinskega prostorskega načrta in tako se čudim, na zapise drugih, da niso dobili odgovore na zastavljena vprašanja. Za samo javno razgrnitev lahko rečem, da je bila pripravljena in vodena strokovno. V predverju je bilo mogoče tudi vpogledati v grafični del pripravljenih sprememb.

Glede obravnave predloga spremembe občinskega prostorskega načrta že na 25. seji Občinskega sveta pa menim, da bi obravnavo morali prestaviti na kasneje, ko bo občinska uprava prejela tudi odgovore na podane pripombe občanov. Brez le teh bo obravnava na seji občinskega sveta pod velikim vprašaje, ali je sploh zakonita, saj ne bodo upoštevane podane pripombe občanov v času javne razgrnitve. Da se izognemo pravnim zapletom predlagam županu Občine Kamnik in občinski upravi, da obravnavo prestavijo na eno od jesenskih sej občinskega sveta.

Tine Koren