Naslovnica / KOMENTARJI / Pisma bralcev / Pismo bralcev: Občinski prostorski načrt Občine Kamnik – vsak lahko prispeva svoje mnenje!

Pismo bralcev: Občinski prostorski načrt Občine Kamnik – vsak lahko prispeva svoje mnenje!

Ko se sprehajamo po mestu, si mnogokrat misimo, kaj bi na kakšnem mestu lahko bilo drugače, kako bi pravzaprav moralo biti, kdo je v nekem trenutku nekaj narobe naredil, predvidel, načrtoval, …

Občina Kamnik je pred več kot mesecem dni objavila PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KAMNIK in vsi imamo možnost vpogleda v ta načrt, predvsem pa imamo vsi možnost podajanja mašega mnenja.

Le še nekaj dni (do 18. 7. 2022) lahko Občini Kamnik podamo svoje mnenje glede novega prostorskega načrta.

Vsi imamo možnost prispevati svoje mnenje!

Kako?

  1. Poglejte si načrt, ki ga je pripravila Občina.
  2. Na obrazec za pripombe napišite, če imate za kakšen del svojo idejo, mnenje ali se s predlogom Občine preprosto ne strinjate.
  3. Svoje mnenje posredujte Občini:
  • pripombe in predlogi se lahko se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve (v prostorih Občine),
  • pripombe in predloge lahko pošljete v fizični obliki (Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik) ali elektronski obliki (obcina@kamnik.si).

Če bi želeli Občini Kamnik na primer sporočiti, kaj bi si želeli na mestu, kjer je trenutno Utokova jama, podatke najdete v spodnjih povezavah.

Javna razgrnitev: https://www.kamnik.si/objava/643999.

Tu na povezavi »Javna razgrnitev SD OPN 2« poiščete zemljevid območja, kjer se nahaja Utokova jama, to je območje prostora z oznako KA-41m. Nahaja se v mapi sd opn št.2.

Do zemljevida se preklikate po naslednji poti:

V mapi sd opn št.2. poiščite:

2_graficni_del → 22_izvedbeni_del → 223_eup_pnrp_pip_spremembe → IOV

Zemljevid območja KA-41m (Utokova jama) se nahaja v datoteki 43_sdOPN_EUP_PNRP_IOV_38.pdf.

Podatke o tem, kaj je tam dovoljeno graditi in kaj ne, si lahko preberete predvsem v sledečih datotekah:

  • datoteka 043_sdOPN2_odlok_obr_DO_občina.pdf na strani 29,
  • datoteka 043_sdOPN2_Priloga1_cisto_DO.pdf na straneh 1-7 in
  • datoteka 043_sdOPN2_Priloga2_cisto_DO.pdf na strani 11

Območje Utokove jame KA-41 je v OPN št.2 opredeljeno za namensko rabo prostora CU, kar pomeni Osrednja območja centralnih dejavnosti.

Če bi na tem mestu želeli predlagati na primer park, v obrazec za pripombe napišite, da želite, da se

območju KA-41, ki še ni pozidan (parcele 196/1, 199/1-6, 1425/10, 158/3, 198/4 v katastrski občini 1911) namembnost spremeni iz CU v ZP, kar pomeni Parki.

Civilna iniciativna za urejeni Utok