Naslovnica / NOVICE / Po že porabljenih 320.000 evrih se še ne ve koliko bo dejansko stala celovita prenova objekta na Starem gradu

Po že porabljenih 320.000 evrih se še ne ve koliko bo dejansko stala celovita prenova objekta na Starem gradu

Za prenovo objekta na Starem gradu, katerega vrednost GURS-u (skupaj z zemljiščem) ocenjuje na 278.424,31 €, je Občina Kamnik namenila že skorajda 320.000 evrov, s sredstvi, ki presegajo ocenjeno vrednost objekta, pa ni bil obnovljen celoten objekt, ampak zgolj njegov del oz. gostinski lokal in kuhinja, medtem ko za zgornjo etažo, ki je po navedbah Občine Kamnik v slabem stanju, ni izdelana še niti projektna dokumentacija, tako da stroška celotne obnove objekta na Starem gradu pravzaprav sploh še ni mogoče oceniti.

Javno dostopni podatki o objektu na Starem gradu – Vir: PISO

Po zadnji seji Občinskega sveta Občine Kamnik je pozornost občanov pritegnil podatek, da bo prenova gostinskega lokala na Starem gradu stala že skorajda 320.000 evrov, zato smo na Občino Kamnik naslovili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na stroške in obnovo omenjenega objekta.

Z Občine Kamnik so nam na naša vprašanja posredovali sledeče odgovore:

Koliko sredstev je Občina Kamnik doslej skupaj že vložila v ureditev in prenovo gostinskega lokala na Starem gradu?

Občina Kamnik: Za obnovo kleti oziroma gostinskih prostorov na Starem gradu, se je porabilo 134.000 € sredstev. Poleg obnove so se sredstva porabila še za izdelavo varnostnega načrta, zamenjavo lesene dotrajane ograje, gradbeni nadzor, delno čiščenje pobočja pod obzidjem, izdelavo in montažo droga za zastavo, itd.

Koliko sredstev je Občina Kamnik od ponovnega odprtja lokala na Starem gradu dobila iz naslova najemnin?

Občina Kamnik:

  2017 2018
Najemnina (pol letna za zadnjih 6 mesecev) – po pogodbi 3.000,00  
Varščina – po pogodbi 1.200,00  
Redna najemnina – po pogodbi 4.250,00 4.500,00
8.450,00 4.500,00

 

Koliko je oz. bo stala ureditev in prenova kuhinje?

Občina Kamnik: Pogodbena vrednost investicije znaša 184.193,17 €, končna vrednost pa bo znana, ko bo opravljena primopredaja.

Kaj vse prenova kuhinje zajema?

Občina Kamnik: Poleg obnove kuhinje (brez opreme) se bo uredila jedilnica (stoli in mize), predprostor in sanitarije. Pri obnovi je potrebno zamenjati še vso instalacijo, odtoke, keramiko, okna in lesene stenske obloge, saj je vse v zelo slabem stanju, obnovili se bosta obstoječa klop in leseni parket, urejeno bo prezračevanje in nova kuhinjska napa, izvedla se bo montaža knauf oblog, zamenjala se bodo notranja vrata, opravila pa tudi slikopleskarska dela, montaža stikal in razsvetljave, itd.

Kdaj lahko pričakujemo, da bo kuhinja na Starem gradu prenovljena in bo začela obratovati?

Občina Kamnik: V torek, 23. 10. 2018, smo izvedli kvalitetni pregled, v petek, 26. 10. 2018, pa je predvidena primopredaja izvedenih del. Ob prevzemu objekta se sestavi prevzemni zapisnik, v katerem naročnik poda izjavo o prevzemu objekta. V primeru, da se objekt prevzame kljub manjšim pomanjkljivostim, se v prevzemnem zapisniku določi rok za njihovo odpravo. Po odpravi le-teh, se sestavi končni prevzemni zapisnik. Za uspešno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predložiti: projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrževanje, seznam pooblaščenih servisov, garancijski listi, poročilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve, ki dokazujejo skladnost delovanja s projektiranimi parametri, dokazilo o zanesljivosti objekta in druge dokumente, zahtevane v specifikaciji naročila. Kuhinja bo prevzeta predvidoma konec novembra, obratovati pa bo začela, ko bo z najemnikom sklenjena najemna pogodba.

Za koliko se bo, zaradi nove kuhinje, povečala najemnina za najem gostinskega lokala?

Občina Kamnik: Po prenovi prostorov v pritličju objekta se bo najemnina povečala za 30 odstotkov. Takšno povišanje je namreč predvidel že postopek javnega zbiranja ponudb in takšen znesek je določen tudi v najemni pogodbi z obstoječim najemnikom.

Kdaj predvidoma naj bi bil prenovljen tudi preostali del stavbe na Starem gradu in koliko približno naj bi stala prenova le-teh?

Občina Kamnik: Zgornja etaža je v slabem stanju, zato je potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo in zagotoviti sredstva v proračunu.

X