Naslovnica / NOVICE / Kamniški šolarji so bili tudi letos pridni in zagnani

Kamniški šolarji so bili tudi letos pridni in zagnani

Šolsko leto se bliža h koncu, z njim pa devetošolci in maturanti korakajo v nov svet. Preden se bodo dokončno prelevili iz starešin nazaj v prvošolčke pa je pred njimi še dva meseca težko prigaranih in še kako zasluženih počitnic.

Šolarji različnih razredov desetih kamniških osnovnih in srednjih šol so danes na slavnostni podelitvi v Domu kulture Kamnik prejeli priznanja za najboljše učenke, učence, dijakinje in dijake v letošnjem šolskem letu. Podelitev je vodil Boštjan Gorenc Pižama, poleg izčrpnih komentarjev o vsakem prejemniku pa je zbrane zabaval še s kratko, pol-improvizirano komično točko, na kateri so bili poslušalci priča hitrostnemu recitiranju Prešernove Vrbe.

Priznanja občine Kamnik najboljšim učenkam in učencem ter dijakinjam in dijakom so prejeli:

Z osnovne šole Šmartno v Tuhinju Laura Poljanšek, Eva Dimec in Gregor Štupar

Laura je odgovorna, bistra in razgledana učenka, ki dejavno sodeluje pri pouku in izpolni vsako svojo nalogo vestno in natančno, ki si realno postavi svoje cilje in se potrudi za njihovo uresničitev, ob tem pa ji ostaja dovolj energije za pomoč sošolcem v vsakovrstnih situacijah. Samoiniciativno pristopi k nalogam, ki so namenjene uresničevanju skupnih ciljev, in s svojim pristopom prispeva k pozitivnemu vzdušju v skupini. Tudi tekmovanja iz znanja ji niso tuja, pri čemer pa več pozornosti namenja naravoslovnim področjem, matematiki, fiziki in kemiji. Svoje znanje je preverila tudi v ekipi, ki je sodelovala v kvizu Male sive celice. Dobro pa se znajde tudi na atletskih stadionih, saj je postala občinska prvakinja v teku na 60 metrov in se s tem uvrstila na področno prvenstvo. Šolo je zastopala na občinskem prvenstvu v krosu, kjer je osvojila 3. mesto. S svojimi prodornimi in inovativnimi idejami je prispevala k osvojitvi zlatega priznanja na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava je prejela zlato priznanje.

Eva je na učnem področju izjemno uspešna, saj posega le po najvišjih ocenah. Je zanesljiva, delovna, bistra, odgovorna in ustvarjalna učenka. Eva je zaradi usklajevanja šolskega dela in obšolskih dejavnosti razvila izjemne delovne navade in zna svoj čas razporediti tako, da vedno naredi vse in še več, kot je potrebno. Hkrati pa zna vzpostaviti spoštljive medosebne odnose in s svojim pristopom pozitivno vpliva na ljudi okoli sebe. Svoje znanje dokazuje tudi na tekmovanjih iz znanja, saj se je udeležila tekmovanj, matematike, logike in fizike. Vsa leta je opravlja slovensko bralno značko in občudovanja vredna je njena zmožnost poglobljenega razumevanja nians literarnega dela, kar je vsa leta dokazovala na tekmovanjih za Cankarjevo priznanje. Uspehe dosega tudi na športnem področju, saj je šolo zastopala na občinskem in področnem prvenstvu v namiznem tenisu, v atletiki je v skoku v višino na občinskem nivoju zasedla 2. mesto in se prav tako uvrstila na regijsko tekmovanje. Na kulturnem področju pa poleg branja čas namenja tudi glasbi in plesu, saj sodeluje v mladinskem pevskem zboru in že leta žanje uspehe s svojimi plesnimi nastopi, saj se udeležuje tudi mednarodnih tekmovanj.

Gregorja zagotovo odlikuje zmožnost povezovanja skupine in pri njem je prepoznati tudi vodstvene spodobnosti, saj zlahka usmerja skupino sošolcev, da mu sledijo. Je zelo energičen, samozavesten in tudi pozitivno naravnan. V komunikaciji je spoštljiv, hkrati pa je pravzaprav nemogoče spregledati njegov smisel za humor. Tudi sicer je realno ambiciozen in si prizadeva doseči cilje, ki si jih zastavi, hkrati pa je pripravljen priskočiti na pomoč tudi sošolcem. Je vedoželjen, zato je znanje poglabljal na področju logike in fizike in zase pravi, da je »multipraktik«, saj se v mnogih dejavnostih dobro znajde in je uspešen. Svoje športne atribute je dokazala ob metu žvižgača, s čimer se je uvrstil na regijsko raven tekmovanja. Tudi izven šole je dejaven in predvsem razveseli vse okrog sebe, ko zaigra na harmoniko in popestri prireditev ali pa celo šolski odmor.

Osnovna šola Stranje: Eva Mavec, Maj Berčič in Živa Jeras

Eva je učenka 9. b razreda. V zadnjih dveh letih se je udeležila različnih tekmovanj, obiskuje tudi različne interesne dejavnosti na šoli in je dejavna izven šole na področju športnega plezanja in atletike. Zaključila je nižjo Glasbeno šolo v Kamniku. Njen učni uspeh je vsa leta odličen. Je vzorna, prizadevna, delavna, aktivna v razredni in oddelčni skupnosti.

Maj je učenec 9. b razreda OŠ Stranje. V zadnjih dveh letih se je udeležil različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj. Maj se je tudi v preteklih letih udeleževal različnih tekmovanj, kjer je dosegal lepe rezultate. Po učnem uspehu je vsa leta odličen učenec. Je prizadeven in delaven in rad pomaga sošolcem in ostalim učencem ter delavcem šole. Je vzoren učenec. Obiskuje različne interesne dejavnosti na šoli. Je evidentiran kot nadarjen učenec na jezikovnem in naravoslovno-matematičnem področju. Dejaven je tudi izven šole predvsem na športnem področju pri lokostrelstvu.

Živa je bistro dekle in prizadevna učenka z jasno izraženimi cilji in izoblikovanimi prioritetami. Zadolžitev in sebi lastnih interesov se loteva odgovorno, natančno in za svoja leta z zavidljivo mero preudarnosti. Do učiteljev in sošolcev je prijazna, spoštljiva in vljudna. Velja za kritično sogovornico presenetljivega razmišljanja, s katero je tudi v šolskem okolju prijetno kramljati, pri čemer ji rdeča nit nikoli ne uide. Zaradi družabnosti pa tudi iznajdljivosti v oddelčni skupnosti izkazuje svojo priljubljenost in s tem kaže težnjo po udejstvovanju na vodstvenem področju. Čeprav družabno življenje v razredu ni šlo mimo nje in ji nikakor ni tuje, je znala spretno krmariti med mladostniško razigranostjo in skrbjo za šolsko delo. Čeprav Živine police ne krasi množica priznanj najrazličnejših žlahtnosti, le-te krasijo njeno spričevalo. Poleg tega pa jo odlikujeta zrelost in samoiniciativnost, kar ji bo tudi po končanem osnovnem šolanju široko odprlo marsikatera vrata. Njena razgledanost pa bo ta vrata gotovo še dolgo držala odprta na stežaj.

Glasbena šola Kamnik: Katarina Gregorič, Manca Plahutnik in Petra Juvan

Katarina je učenka 7. razreda oboe, njena učiteljica je že od vsega začetka Jana Pavli Per. Na kamniški glasbeni šoli je začela z igranjem kljunaste flavte, zatem pa hitro napredovala na zahtevnejše pihalo. Dvakrat se je udeležila Tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov, kjer je vsakič prejela zlato plaketo, pri kateri mora tekmovalec doseči nad 95 točk od 100. Leta 2019 je v kategoriji oboa 1. a kategorija prejela poleg zlate plakete tudi prvo nagrado. Uspešna je bila tudi na mednarodnem tekmovanju Svirel v Novi Gorici. Vsa leta glasbenega šolanja poje v mladinskem zboru pod vodstvom Anice Smrtnik in redno obiskuje šolski pihalni orkester. S trdnim značajem, vztrajnostjo in vzdržljivostjo ter smislom za humor uspešno krmari glasbeno šolanje in je dejavna in prizadevna mlada dama.

Manca, učenka 7. razreda Glasbene šole Kamnik, predmet violončelo. Manca je talentirano dekle, ki obiskuje Glasbeno šolo Kamnik že vrsto let. Lansko leto je zaključila nižjo stopnjo klavirja, v letošnjem šolskem letu pa zaključuje program za violončelo. V času svojega šolanja na Glasbeni šoli Kamnik je aktivno sodelovala kot nepogrešljiva članica mladinskega pevskega zbora, godalnega orkestra ter raznih komornih skupin. Redno je kot izvrstna solistka nastopala na prireditvah tako v organizaciji naše šole kot tudi pri projektih drugih društev in ljubiteljskih skupin. V letošnjem šolskem letu je opravila sprejemni preizkus nadarjenosti ter nadaljuje šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet, v Ljubljani.

Petra se uči diatonično harmoniko v Glasbeni šoli Kamnik 6 let, njen učitelj je Marko Tomc. V šestih letih se je Petra izmojstrila v igranju harmonike, njen nabor skladb niso samo narodno-zabavne skladbe, ki so najbolj značilne za ta inštrument, temveč tudi priredbe ljudskih pesmi ter skladbe sodobnih skladateljev, ki diatonični harmoniko skušajo umestiti tudi v druge glasbene zvrsti. Veliko je nastopala v triu s svojima sestrama, Niko na flavti in Manco na citrah, dejavna pa je bila tudi kot solistka. Na tekmovanjih je posegala po najvišjih nagradah. Na Tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije je leta 2019 in leta 2022 prejela srebrno plaketo in III. nagrado, na tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka 2019 pa je prejela zlato plaketo. Svoje znanje igranja harmonike namerava razširiti še z učenjem klavirske harmonike.

Osnovna šola CIRIUS Kamnik: Inja Klemenčič

Inja Klemenčič je učenka 9. razreda. S svojo zanesljivostjo, delavnostjo, odločnostjo in disciplino je vzor vrstnikom. Je samostojna, samoiniciativna in vztrajna pri šolskem delu in učenju. Odlikuje jo spoštljiv, vljuden in razumevajoč odnos do sošolcev in odraslih. S tankočutnostjo zna prisluhniti težavam drugih in jim izkazuje dobroto, razumevanje in sočutnost. Kljub težki gibalni oviranosti z vedrino in optimizmom premaguje ovire, s katerimi se srečuje. Zadnja leta se je na športnem področju posvetila igranju dvoranskega balinanja. Leta 2019 je prejela priznanje za udeležbo na mednarodnem tekmovanju v dvoranskem balinanju Emil Open v Brnu. Z dobrimi rezultati si je zagotovila mesto v slovenski ekipi, ki se bo letos udeležila Evropskih para športnih iger za mlade EPYG22 v Pajulahtiju na Finskem. Ker pogumno premaguje vse ovire in s svojim zgledom kaže pozitiven odnos do življenja, si zasluži priznanje Občine Kamnik.

Srednja šola CIRIUS Kamnik: Ajda Sofrić in Gašper Kalajžič

Ajda, dijakinja 5. letnika na smeri ekonomski tehnik, je vedoželjna že od prvega letnika naprej. Zanima jo tako šolsko delo, kjer je zelo prizadevna in vestna, kakor tudi področja, ki niso neposredno povezana s šolskim delom. Naj gre za predmete učnega programa ali prostočasne dejavnosti oz. umetniško ustvarjanje ali poustvarjanje, vsega se loti zavzeto in ustvarjalno. Odlikuje jo tudi izjemna volja in delavnost, zato dosega zelo visoke rezultate. Tudi v sami razredni skupnosti si prizadeva za dobro vzdušje, nesebično pomaga sošolcem in je pobudnica večine dejavnosti v razredni skupnosti. Dosegla je vidne rezultate tako na šolskem, izven šolskem, državnem in mednarodnem nivoju. V letošnjem šolskem letu je sodelovala pri dveh mednarodnih projektih, med drugim je opravljala tudi 14-dnevno prakso v mestu Oulu na Finskem.

Gašper, dijak 5. letnika smeri elektrotehnik, je uspešen in prizadeven tako na šolskem kot izven šolskem področju,  še posebej športnem, konkretno v boccii, kjer dosega vrhunske rezultate. Je zelo pomemben del razreda, ker s svojim odnosom do nalog, ki so mu zadane in odnosom do sošolcev in sošolk pomembno prispeva k pozitivnemu vzdušju v razredu. Uspešen je tako na intelektualnem področju, kar dokazuje s svojo učno uspešnostjo in rezultati; na športnem področju, kjer se z rezultati redno uvršča v sam vrh; kakor tudi na socialnem področju, kar se kaže v njegovem vplivu tako v razredu kot  v vzgojni skupini. Dijak vse to dosega navkljub težki telesni oviranosti. Gašper ima tak odnos do zadanih mu nalog že od prvega letnika, na prejšnji stopnji in kot tudi zdaj, ko zaključuje šolanje na zahtevnejši stopnji.

Osnovna šola 27. julij Kamnik: Sonja Trobevšek

Po 18. letih izobraževanja v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja se bo konec naslednjega šolskega leta od nas poslovila Sonja. V vseh teh letih je počasi napredovala, vendar do mere, da je socializirana, se vključuje v družbo in pogovore, rada sodeluje in se vključuje v vse dejavnosti, je uspešna in motivirana, zna pa pokazati tudi svojo jezno plat. Njeno močno področje je glasba, pozna pesmi in besedila slovenske narodne glasbe. V zadnjih letih je pokazala tudi interes za javno petje in nastopanje oz. sodelovanje v glasbenih in dramskih igrah. Želimo ji vse najboljše pri vključitvi v VDC.

Osnovna šola Marije Vere: Iza Videc, Jakob Lah in Liza Vidmar

Iza je zanesljiva, odgovorna in vedno dobre volje. Svojo pozitivno energijo uspešno prenaša na sošolce. Poznan ji je svet glasbe, saj že 8 let obiskuje glasbeno šolo in igra kitaro. Kot uspešna članica Plavalnega kluba Kamnik je ponosna, da se je uvrstila v razširjeno kadetsko reprezentanco. Najuspešnejša rezultata je dosegla na zimskem državnem prvenstvu, in sicer 2. mesto na 100 metrov hrbtno ter 3. mesto na 50 metrov hrbtno. Na stopničke je kar trikrat stopila tudi na mednarodnem plavalnem mitingu ZPK Zagreb. Tudi za šolska tekmovanja ji ne zmanjka energije, kar je dokazala z bralno značko, ki jo je opravljala vsa leta šolanja, z bronastim priznanjem na tekmovanju za Cankarjevo priznanje ter z bisernim priznanjem za Logično pošast. Je nadarjeno dekle, ki se je v vseh letih šolanja izkazovala z najboljšimi ocenami in odličnim uspehom. Sošolci so o Izi povedali, da je to dekle, ki se zavzema za tisto, kar ji veliko pomeni, ceni iskrenost, kar je tudi ena izmed njenih lastnosti. Iza je optimistična in vedno išče pozitivno stran. Je sošolka, na katero se lahko vedno zaneseš, pa naj si bo to z zapiski ali nasveti. Nikoli te ne bo razočarala. Prepričani smo, da Izi tudi v prihodnosti ne bo nikoli zmanjkalo energije, želimo pa ji novih uspehov na izobraževalnem, športnem in tudi glasbenem področju.

Vas zanima, kako uspešno usklajevati šolo in šport? Vprašajte Jakoba, ki je v tem zelo uspešen. Jakob je odličnjak in dober igralec tenisa. Odlično igra tudi harmoniko. Lahko vam tudi kaj dobrega skuha. Je nadarjen na različnih področjih in s svojim delom, vztrajnostjo in dobrim fokusom nima težav s »preveč časa«. Ko se česa loti, se temu posveti popolnoma ali pa se zadeve sploh ne loti. Zdi se, da išče perfekcijo, zato je tudi do sebe zelo zahteven. Je zelo zanimiv sogovornik. Pogovori z njim o naravoslovju in glasbi so polni podatkov in zanimivega razmišljanja, kar danes učitelja še posebej razveseljuje. Pohvali se lahko z doseženim bronastim Preglovim priznanjem iz znanja kemije in bronastim Stefanovim priznanjem iz fizike. Jakob je na Glasbeni olimpijadi naravnost zablestel z avtorsko skladbo in njeno interpretacijo. Ob skladbi, ki jo je napisal in zaigral na harmoniko, je tudi odlično pel in pokazal veliko znanja iz glasbene teorije in zgodovine. V zahtevni konkurenci je tako dosegel zlato priznanje. Izmed dosežkov na tenisu pa je najbolj ponosen na 3./4. mesto na državnem prvenstvu 2021. Jakob je dober in zanesljiv prijatelj. Sošolke in sošolci ga zelo cenijo in so iskreno veseli njegovega uspeha. Prepričani smo, da Jakobova želja po nadgradnji svojih veščin in znanja ne bo nikoli splahnela, želimo pa mu, da bo v prihodnosti še najprej tako uspešen.

Liza je prijazno in odgovorno dekle. Med sošolci deluje povezovalno, spodbudno in je vedno pripravljena pomagati. Ves čas je nasmejana in polna energije. S svojo pozitivno naravnanostjo dobro vpliva na razredno skupnost. Njena energičnost pride do izraza tako pri šolskem delu, šolskih tekmovanjih z uspešnimi rezultati kot tudi pri izvenšolskih dejavnostih. Pohvali se lahko z bronastim priznanjem na šolskem tekmovanju iz fizike ter bronastim priznanjem na tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Je zagnana športnica, zanimajo jo različni športi, saj je eno leto trenirala hip hop, tri leta atletiko in štiri leta plavanje. Letošnje leto jo je pritegnila še odbojka. Pogosto se udeležuje tudi različnih šolskih športnih tekmovanj: atletika, kros in aquatlon. Tri leta obiskuje glasbeno šolo in v godalnem orkestru igra violino. Rada ima red in čistočo, ker pa se ne more upreti sodelovanju pri pouku, je tudi med učitelji zelo priljubljena.

Osnovna šola Frana Albrehta: Iris Ana Blažič, Maruša Tereza Šerkezi, Tilen Bičanič, Gašper Rifel in Lara Ošap

Iris Ana je odlična, odgovorna in nadarjena učenka. Ima jasne in začrtane cilje, ki jih bo s svojo pridnostjo zlahka dosegla. Je nadarjena in široko razgledana devetošolka, njeno močno področje pa je glasba. Z igranjem klavirja se ukvarja že vrsto let in njen nabor dosežkov v njeni kategoriji  je zelo obsežen. Želimo ji veliko uspehov v nadaljnjem šolanju in njeni bogati glasbeni karieri.

Maruša Tereza je odlična, prizadevna in odgovorna devetošolka. Je široko razgledana in v razredni skupnosti sodeluje na več področjih. Njeno močno področje pa je šport. Že nekaj let se ukvarja z gorskim kolesarstvom in njen nabor dosežkov v njeni kategoriji je zelo obsežen. Želimo ji veliko uspehov v nadaljnjem šolanju in njeni bogati športni karieri.

Tilen je zelo uspešen, odgovoren in skrben devetošolec. Je učenec z jasnimi prioritetami in cilji. Tilen je uspešen na različnih področjih. Sodeloval je na številnih šolskih prireditvah. Tam je blestel v šolskem bendu, svoje znanje in spretnosti pa je preizkušal na tekmovanjih, kjer je prejel naslednja priznanja: srebrno priznanje iz mehurčkov, bronasto Vegovo priznanje, bronasto proteusovo priznanje. Priznanji je osvojil tudi na tekmovanju iz razvedrilne matematike in logike. Kot vesten bralec je v vseh razredih opravil slovensko bralno značko, kjer je tudi prejel zlato priznanje. Njegov prosti čas pa poleg dela za šolo zapolnjuje tudi plezanje.Tilen je nadarjen učenec, ki je v vseh letih šolanja dosegel same odlične rezultate. V nadaljevanju šolanja pa mu želimo vse najboljše.

Gašper je odličen učenec, ki je s svojo zanesljivostjo, odgovornostjo, prizadevnostjo in pozitivnim odnosom do znanja zgled številnim učencem. Je nadarjen in zelo razgledan učenec, zato ni čudno, da s svojim znanje blesti na številnih področjih. Dokaz za to je udeležba na tekmovanjih, kjer je prejel naslednja priznanja: srebrno priznanje iz kemije, bronasto priznanje iz državnega tekmovanja iz fizike, bronasto priznanje iz razvedrilne matematike na regijskem tekmovanju, bronasto priznanje iz logike drugo mesto ekipno v šahu na občinskem tekmovanju. Gašper je prejemnik posebnega matematičnega priznanja Diamantni kenguru. Zanimata ga tudi zgodovina in sladkorna bolezen, kjer se je tudi preizkusil na tekmovanjih. Gašper je dober plesalec, saj je na šolskem plesnem tekmovanju osvojil 3. mesto. Seveda pa je Gašper zelo aktiven tudi v popoldanskem času, ko si z veseljem prosti čas zapolni z igranjem namiznega tenisa in tenisa, kjer je v letošnjem letu dosegel naslednje rezultate: 2. mesti na občinskem in skupinskem področnem tekmovanju v namiznem tenisu ter 1. mesto skupinsko na občinskem prvenstvu. Uspešen je tudi v tenisu, kjer je dosegel dve 1. mesti, in sicer v drugi Kamniški ligi in na teniškem turnirju Kamnik do 15 let. Je uspešen gasilec, kjer je svoji ekipi pomagal do 2. mesta na kvizu mladincev in 3. mesta na gasilskem tekmovanju.

Lara je zelo uspešna, odgovorna in skrbna devetošolka. Je učenka z jasnimi prioritetami in cilji. Lara devetletko zaključuje odličnim uspehom in kot vzorna učenka. Lara je nadarjena na več področjih, kar se kaže tudi na njenih dosežkih v šoli. Sodelovala je na številnih šolskih prireditvah. Tam je blestela v šolskem pevskem zboru. Udeleževala se je tudi različnih tekmovanj in prejela zlato priznanje iz angleščine in iz kemijskega poskusa Mehurčki. Prejela je tudi več bronastih priznanj. Poleg šole se ukvarja tudi z lokostrelstvom, kjer se redno uvršča med prve tri v državi, na evropskem pa ima uvrstitve v prvo deseterico. Lara je prijetna učenka, ki je vedno pripravljena priskočiti na pomoč.

Osnovna šola Toma Brejca: Hana Pinosa, Andrej Kokalj, Špela Mihelčič, Lidija Prevc in Brina Bara Leban

Hana je v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja dosegala odlične učne rezultate. Je zvedavo in radovedno dekle. Udeleževala se je mnogoterih tekmovanj na šolski ravni ter vztrajnost, znanje in borbenost pokazala na regijskih in državnih tekmovanjih. Izstopa na področju matematike, kjer je osvojila mnoga bronasta, srebrna in zlata priznanja. Sošolcem je vsakokrat priskočila na pomoč, še posebej v težkih časih pouka na daljavo. Hano odlikujejo tudi zrelost, odgovornost in samoiniciativnost. Svojo izobraževalno pot bo za enkrat zajemala še z veliko žlico. Sama pravi, da bo še v času gimnazijskega šolanja razmislila, v katero smer jo bo pot peljala.

Andrej je učno zelo marljiv in uspešen učenec. Vsa leta je zaključeval z odliko. Dobro usklajuje šolske in športne obveznosti, saj se ukvarja tudi z nogometom. Je vesten, vljuden in zanesljiv učenec, sošolcem vedno pripravljen priskočiti na pomoč, kar se je v veliki meri pokazalo med časom epidemije. Naloge je opravljal vestno, natančno in kakovostno. Udeleževal se je večino tekmovanj na šolski ravni in osvojil mnoga priznanja. Andreja zanima mnogo področij, kar mu je rahlo otežilo izbiro srednje šole. Usmeril se je v tehnično področje, strojništvo, v katerem vidi dobro prihodnost in odlične priložnosti.

Špela je zanesljiva, redoljubna, prizadevna in odlična učenka vseh devet let. Odlične rezultate je dosegala tudi na tekmovanjih. Njeno najmočnejše področje je matematika, saj je vsa leta uspešno sodelovala ravno na tekmovanjih z matematičnega področja. Letos je z natančnostjo dosegla 100-odstotni rezultat na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček, osvojila zlato priznanje in na omenjenem tekmovanju postala državna prvakinja v kategoriji deveti razred. Na državnih tekmovanjih iz razvedrilne matematike, logičnega mišljenja in prostorske predstavljivosti je skupaj osvojila še štiri srebrna priznanja. Špelina zvesta prijateljica je knjiga, zato je v vseh letih osnovnošolskega izobraževanja vestno opravila tudi bralno značko. Prosti čas rada preživlja na kolesu ali sprehodu v naravi s svojim psom. Verjame, da se vse v življenju vrne, tako dobro kot slabo; v prihodnje si želi, da bi lahko pomagala pomoči potrebnim in tako širila dobro.

Lidija je izjemno nadarjena, prizadevna, zanesljiva, spoštljiva ter vedno vljudna devetošolka. S pozitivnim odnosom do dela je vsa leta šolanja dosegala odlične rezultate. Poleg tega se je udeleževala tudi različnih tekmovanj iz znanj. Najbolj uspešna je bila na matematičnem področju, saj je lani na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček osvojila zlato priznanje, v sedmem razredu pa še tri srebrna priznanja na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, razvedrilne matematike in logike. Ker je Lidija vsestranska, se je v sedmem razredu uvrstila v šolsko ekipo, ki je zelo uspešno zastopala šolo v televizijskem kvizu Male sive celice. Kot eni od osmih zmagovalcev so bili nagrajeni z izletom v Gardaland, kjer je pokazala tudi svojo neustrašnost in uživanje v adrenalinu. Nič manj kot njeni učni dosežki pa jo odlikuje njen izredno dobro razvit občutek za pravičnost ter nesebična pomoč sošolcem in prijateljem. Lidija ima tudi številne druge talente, ki niso neposredno povezani s šolo. Devet let je plesala balet in s svojimi nastopi popestrila mnoge prireditve. Že sedmo leto v glasbeni šoli igra saksofon ter sodeluje v tamkajšnjem orkestru. Zelo rada ima tradicijo, zato z veseljem s saksofonom sodeluje v Godbi Alples Železniki, v preostalem prostem času pa je predana skavtinja, saj verjame, da je biti skavt način življenja, ki preko preizkušenj in izzivov pomaga rasti v boljše ljudi.

Brina je nadarjena, bistra in prizadevna devetošolka. Vsa leta je bila odlična učenka, hkrati pa tudi zelo aktivna v oddelčni skupnosti. Po uspešnosti izstopa na matematičnem področju, kjer je že v sedmem razredu na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike prejela zlato priznanje, prav tako pa je zlato priznanje osvojila tudi na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček. Da ji je matematika res razvedrilo, je potrdila tudi lani in letos, saj je osvojila še tri srebrna priznanja na obeh omenjenih tekmovanjih na državni ravni. Ker Brina ve, da se zdrav duh nahaja v zdravem telesu, je v prostem času aktivna tudi na športnem področju. Trenira tenis, zelo rada pa ima tudi odbojko, športe na snegu in v vodi. V življenju želi živeti polno in početi veliko stvari, zato se njen moto glasi »uživaj vsako minuto življenja in ne zapravljaj časa za stvari, ki niso pomembne«.

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik: Lara Lamprečnik, Korl Železnikar, Črt Cerar Drobnič, Lucija Baša, Peter Mandelj Mejač, Lara Vettorazzi, Nejc Rajter, Tjaša Vugrinec, Tija Mujakić, Lenart Sirc in Rok Krmavnar.

Lara je gimnazijka, ki je vse štiri letnike zaključila z odličnim uspehom, svoje šolsko delo pa je uspešno združevala še z uspehi na atletskem področju. Dosegala je najvišje uvrstitve na mednarodnih mitingih, šolo pa je zelo uspešno zastopala tudi na državnem prvenstvu v atletiki za srednje šole, vse v teku na 400 metrov. Njeno vsestranskost pa ilustrirajo še številna priznanja z drugim področij, saj je dobitnica zlatega priznanja iz znanja biologije, dvakratna dobitnica zlatega priznanja iz geografije, bronaste medalje iz geografije na evropski olimpijadi iz znanja geografija, poleg bronastih priznanj iz kemije in biologije, kar ji bo odlična popotnica pri študiju medicine.

Korl je gimnazijec, ki je vse štiri letnike zaključil z odličnim uspehom, redovalnica je pri njem le redko videla štirice. Njegova odličnost se kaže tudi v številnih pridobljenih priznanjih iz znanja angleščine, astronomije, zgodovine in fizike. Med drugim je dobitnik zlatih priznanj iz znanja angleščine in astronomije. Vodil je razredno skupnost in nesebično nudil pomoč sošolcem, ko so jo potrebovali. Že od malih nog riše, svoj talent je razvijal tudi na slikarski šoli, zdaj pa ga bo poleg znanja uspešno združil na fakulteti za arhitekturo.

Črt je eden tistih dijakov, ki so uspešni na vseh področjih. Udeleževal se je številnih tekmovanj, od psihologije do naravoslovja in bil dobitnik žlahtnih priznaj. Pridobil je certifikat DSD iz nemškega in FCE iz angleškega jezika. V razredu je rad priskočil na pomoč sošolcem, zato so ga vsako leto nagradili s posebno pohvalo. Črt je marljiv, delaven in vsestranski, zato bo na študijski in kasneje poklicni poti zagotovo uspešen.

Lucija je bila skozi gimnazijska leta tista, ki ni ostala samo pri šolskem delu. Njena vsestranskost se kaže v njenih številnih dosežkih, od tega, da je izdelala odlično raziskovalno nalogo s področja slovenskega jezika, do tega, da je uspešno reševala matematične zavozlanke. Igra saksofon, klavir in orgle, sama piše pesmi, ki bodo letos bogatile šolsko pesniško zbirko. V razredu je bila vedno pripravljena prisluhniti in pomagati drugim, krasi jo spoštljiv odnos do vseh. Je izjemno vztrajna in delavna, zato smo prepričani, da bo na študijski, poklicni ter zasebni poti lahko izrazila vse svoje potenciale

Peter je že v prvem letniku gimnazije dokazal, da zna združevati obe svoji strasti: glasbo in šolo. S sodelovanjem na šolskih prireditvah in s številnimi nastopi s svojim bendom Before Time nas je razveseljeval vsa štiri leta. Po besedah njegove babice so bila njegova spričevala vsako leto ‘dolgočasna’, saj so bila popisana le s peticami. Pridobil je priznanje iz matematike, kjer bo svojo pot tudi nadaljeval. V razredni skupnosti je nesebično pomagal sošolcem bodisi z učno pomočjo bodisi s spodbudno in prijazno besedo. Peter se od tretjega letnika gimnazije vzporedno izobražuje na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani, smer jazz kitara. Zaradi zelo uspešnega usklajevanja vseh šolskih in obšolskih obveznosti, njegovega odličnega šolskega uspeha in njegovega čuta do sočloveka, je Peter danes tukaj med najboljšimi dijaki in dijakinjami Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Laro smo na prireditvi podelitve priznanj spoznali že pred štirimi leti, ko je uspešno končevala osnovno šolo. Tudi na kamniški gimnaziji je z odliko zaključila vse štiri letnike in obenem pokazala zanimanje za široko paleto obšolskih dejavnosti. Udeleževala se je številnih tekmovanj iz matematike, logike, astronomije, psihologije in Cankarjevega priznanja. Na njih je vsako šolsko leto prejemala vrsto odličij. Je večkratna dobitnica zlatih, srebrnih in bronastih priznanj iz državnega tekmovanja iz matematike in razvedrilne matematike. Kljub številnim uspehom pa Lara ostaja skromna in pripravljena priskočiti na pomoč. Želimo ji, da bi te človeške vrline ohranila še v nadaljnji, uspehov polni, karieri.

Nejc je uspešen dijak programa predšolska vzgoja, ki se poleg šole aktivno ukvarja s številnimi dejavnostmi. S svojo dobro voljo in pripravljenostjo priskočiti na pomoč je pogosto skrbel za dobro razpoloženje v šoli in razredni skupnosti. Na šoli in v Kamniku ga poznamo predvsem po mnogih nastopih na šolskih in občinskih prireditvah. Povezoval in vodil je številne kulturne dogodke v šolski avli ali na filmih v času pouka na daljavo. Pogosto je nastopal tudi kot recitator ali interpret, tudi na odru Doma kulture Kamnik.

Tjaša je dijakinja programa predšolska vzgoja, ki je vso srednjo šolo aktivno delovala na številnih obšolskih področjih. Še posebej se je izkazala kot fotografinja, ki je poskrbela za fotodokumentacijo projektnih, športnih, kulturnih in informativnih dni ter prireditev. V času šole na daljavo je snemala in montirala filme, ki so nadomeščali prireditve v živo, bila je pobudnica in zagnana udeleženka različnih dogodkov in dobrodelnih akcij, med njimi videa Gaudeamus in dobrodelnega Belega petka za oskrbovance kamniškega Doma starejših občanov. Tjaša je prejemnica več nagrad s fotografskih natečajev, med njimi Kamnik – tisočletje dobrih kupčij ter Tom telefon.

Tija je vsestranska dijakinja programa predšolska vzgoja in strastna glasbenica, v oporo in vzor svojim sošolcem. Vsa štiri leta je imela odličen učni uspeh, poleg vestnega opravljanja šolskih obveznosti pa je obiskovala pouk harmonije, kontrapunkta, solfeggia, zgodovine glasbe, klavirja, kitare, prečne flavte, zborovskega petja. Je tudi članica tekmovalne selekcije plavalnega kluba Olimpija in članica Plavalne zveze Slovenije. Kot svoj največji dosežek si šteje, da ji je kljub šolskim obveznostim uspelo v roku enega leta osvojiti snov štirih let vseh glasbenih predmetov Konservatorija za glasbo, kar ji je omogočilo opravljanje mature iz predmeta glasbe. Ob vsem tem pa je našla še čas za tekmovanje Bober in številne pevske in instrumentanlne nastope v šoli in izven nje.

Rok Krmavnar je dijaki, ki je svojim vrstnikom lahko vzor zaradi številnih kvalitet. V času šolanja se je njegov trud vsako leto izrazil  z odličnim uspehom. Hkrati pa se je udeleževal tekmovanj s področja strokovnih predmetov in pri tem dosegal lepe rezultate. Predvsem pa Roka odlikujejo umirjenost, zanesljivost, spoštljivost in zavzetost pri delu.

Lenart je dijak programa predšolska vzgoja, ki je uspešno usklajeval šolske obveznosti s športnim udejstvovanjem. Vsa štiri leta je bil odličen dijak. Sedaj je član košarkaške ekipe Helios Suns. Z njimi je postal državni prvak v kategoriji mladinci, državni podprvak v pokalu Spar člani, dosegel 3. mesto v tekmovanju ABA2 in bil finalist Slovenske lige pri članih. Sodeloval je tudi v šolski košarkaški ekipi, ki je osvojila prvo mesto v gorenjski regiji. Šolo je predstavljal v mnogih dramskih nastopih. S svojo skromnostjo, prizadevnostjo in smislom za humor je v razredno skupnost vnašal optimizem in pozitivno energijo.

 

Šestintridesetim prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in jim želimo obilo uspehov na novih akademskih poteh.