Naslovnica / NOVICE / Podelitev priznanj najboljšim kamniškim učencem in dijakom

Podelitev priznanj najboljšim kamniškim učencem in dijakom

Na gradu Zaprice je v popoldanskih urah potekala podelitev priznanj letošnjim najboljšim učenkam in učencem ter dijakom in dijakinjam, ki obiskujejo kamniške šole.

Prireditev, ki jo je na sproščeno duhovit način povezoval Rok Bohinc, sta v spremljavi kitarista Matica Smolnikarja popestrili izvrstni mladi pevki Manca Kepic in Teja Poljanšek, s poezijo lastne proizvodnje pa Matic Maček in Aljoša Rebrača, sicer neumorna soorganizatorja kamniškega pesniškega mnogoboja Pest besed. 

 

Priznanja in praktično oz. knjižno nagrado je najboljšim kamniškim učencem in dijakom podelil župan Marjan Šarec, priznanja pa je letos prejelo 37 učenk in učencev ter dijakov in dijakinj iz kamniških osnovnih in srednjih šol ter tudi glasbene šole.

Priznanja so prejeli:

Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

Lucija Vrhovnik

Lucija je izredno skromna, prizadevna in vsestransko uspešna učenka. Prepoznana je bila tudi kot nadarjena učenka. Kljub številnim obšolskim dejavnostim, je vseh devet let zaključila z odliko in našla čas tudi za pomoč sošolcem. Obiskovala je različne interesne dejavnosti, kot so plesne vaje ter dramski, zgodovinski in geografski krožek. Vsa leta je sodelovala pri slovenski in angleški bralni znački ter pevskem zboru. Udeležila se je različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanj. Najbolj uspešna je na področju geografije, saj je kar dve leti zapored usvojila zlato državno priznanje. Skupaj z devetletko zaključuje tudi osnovno glasbeno šolo, kjer igra klavir. Zraven vseh dosežkov je Lucija tudi soavtorica besedila šolske himne.

Ivana Mušič Lap

Ivana je zelo uspešna in nadarjena učenka, ki je vseh devet let zaključila z odliko. Je odgovorna, delavna in zelo vedoželjna. Rada pomaga in s svojo srčnostjo ter optimistično držo pripomore k pozitivnemu vzdušju. V vseh letih šolanja je obiskovala različne interesne dejavnosti, kot so gledališki krožek, mladinske delavnice in naravoslovni krožek. Sodelovala je pri projektu »Popestrimo šolo«, dejavna pa je bila tudi na plesnem področju. Vsa leta je sodelovala pri slovenski in angleški bralni znački. Udeležila se je različnih tekmovanj na šolski, regijski in državni ravni ter že v 7. razredu osvojila srebrno Vegovo priznanje. Še posebej se je izkazala na jezikoslovnem področju, saj je v 8. razredu prejela srebrno Cankarjevo priznanje, v devetem pa srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine. Svoja obzorja bo širila v kamniški gimnaziji, kjer si je izbrala naravoslovno smer.

David Golob

David je učenec, katerega vztrajnost, odločnost ter čut za sočloveka, prevzame vsakega izmed nas. Z vestnim delom si je utiral pot skozi vseh devet let osnovne šole. Delo z Davidom je bilo vedno prijetno, njegova želja po znanju nas je vedno osupnila in osrečevala. Na šoli ni bilo tekmovanj, ki se ga David ne bi udeležil. Samo v letošnjem šolskem letu je dosegel zlato priznanje iz tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni, srebrno priznanje iz razvedrilne matematike in srebrno priznanje iz znanja biologije za Proteusevo priznanje. Najbolj se je dokazal na področju matematike, biologije in kemije, ki je v času šolanja postala njegova ljubezen. Želi postati uspešen kemijski tehnik in svojo življenjsko pot nadaljevati v kemijski industriji. V prostem času se sprosti na treningih lokostrelstva in v naravi. Njegov življenjski cilj je odkrivati nove stvari in v tem uživati.

Ana Bizjak

Ana je učenka, ki prostor napolni z energijo, ki ti daje občutek gotovosti in samozavesti. Večkrat se je odlično izkazala pri vodenju različnih šolskih prireditev. Njena trdna in odločna volja jo je pripeljala do mnogih uspehov na področju humanistike, jezikoslovja in logike. Na državnem tekmovanju iz znanja angleščine je dosegla srebrno priznanje. Njen prosti čas je prepleten z branjem zgodovinskih romanov, spoznavanjem tujih krajev, ljudi in njihovih običajev. Svojo pot želi nadaljevati na gimnaziji, ki ji lahko uresniči sanje, da njene prostočasne dejavnosti postanejo poklic.

Jerneja Grintal Polše

Jerneja je skrbna, odgovorna in zanesljiva devetošolka, ki je s svojim pozitivnim odnosom do znanja zgled marsikomu. Je umirjena in delavna učenka z jasnimi prioritetami. Dolgo je svoj trening karateja usklajevala z vsemi obveznostmi v šoli. Sodelovala je na številnih šolskih prireditvah, kjer je blestela kot igralka, redno je sodelovala v gledališkem krožku, s katerim je uspešno nastopala v različnih igrah (Maček Muri, Mojca Pokraculja, Zizek) v šoli in zunaj nje ter tako razveseljevala otroke in učence. Svoj talent pa je prikazala tudi v skupinskem delu, kjer so na tekmovanju za zlato kuhalnico dosegli srebrno priznanje. Udeležila se regijskega tekmovanja iz angleščine in dosegla bronasto priznanje, prejela je tudi bronasto Proteusevo priznanje iz znanja biologije. Jerneja je zlata bralka, saj je vsa leta opravljala slovensko in angleško bralno značko. Redno je sodelovala pri pripravah na Cankarjevo tekmovanje in se udeležila tekmovanja iz astronomije. Veliko truda je vložila tudi v izdelavo raziskovalne naloge z naslovom »Vpliv ilustracije na razumevanje besedila«, nalogo je uspešno predstavila in zagovarjala ter se uvrstila na državno tekmovanje, kjer je dosegla bronasto priznanje. Jerneja je nadarjena učenka, ki je v vseh letih šolanja dosegla odlične rezultate na vseh področjih. Veliko uspehov ji želimo tudi v nadaljnjem šolanju.

Osnovna šola Stranje

Lara Vettorazzi

Lara Vettorazzi je učenka Osnovne šole Stranje. Po učnem uspehu je vsa leta odlična učenka, je prizadevna, delovna, aktivna v razredu in v oddelčni skupnosti. Rada pomaga sošolcem, učencem in delavcem šole. Sodeluje tudi kot prostovoljka izven šole. Je vzorna, nadarjena učenka, ki obiskuje različne interesne dejavnosti v šoli, npr. prometni krožek, prvo pomoč … Izven šole pa obiskuje glasbeno šolo in tabornike. Aktivna je tudi na športnem področju, saj je športna plezalka. Poleg tega, da vestno izpolnjuje šolske obveznosti, se udeležuje tudi različnih tekmovanj, tako v preteklosti kot tudi letos. Letošnje leto se je udeležila različnih tekmovanj, kjer je prejela bronasto, srebrno in zlato priznanje iz razvedrilne matematike, bronasto in srebrno priznanje na tekmovanju o diabetesu, bronasto in srebrno Proteusovo priznanje iz biologije, bronasto in srebrno Stefanovo priznanje iz fizike, bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje iz slovenskega jezika in bronasto priznanje iz logike.

Iza Golob

Iza Golob je učenka Osnovne šole Stranje. Je vzorna učenka, ki vestno izpolnjuje šolske obveznosti. Je odlična, delavna in prizadevna učenka, poleg tega pa zelo rada pomaga sošolcem, ostalim učencem in delavcem šole. Je aktivna v oddelčni skupnosti. Sodeluje na različnih interesnih dejavnostih v šoli, npr. kemijski krožek, prva pomoč … Izven šole pa obiskuje glasbeno šolo, kjer igra kitaro, pleše pri ŠinŠin-u in je kamniška skavtinja. Vsa leta se udeležuje različnih tekmovanj, kjer osvaja različna priznanja. Tudi v tem šolskem letu je s svojo prizadevnostjo in delom osvojila bronasto in zlato Proteusovo priznanje iz biologije, bronasto Preglovo priznanje iz kemije in bronasto priznanje iz matematičnega kenguruja. Zelo rada tudi bere, tako je tudi letos, kot že vsa leta osvojila bralno značko.

Sara Suša

Sara je odlična učenka, ki je ves čas šolanja osvajala najvišja priznanja. V devetem razredu je prejela dve srebrni priznanji (angleški jezik in diabetes) in tri bronasta priznanja (logika, kenguru in kemija).
Sara je razmišljujoča, tiha oseba, polna filozofskih vprašanj, ki se v svojem prostem času posveča predvsem glasbi in branju knjig. Zaradi svoje mile narave se ne želi izpostavljati in suvereno zastopati svojega mnenja. Ne dvomim, da ji bo v novem okolju, z novimi sošolci, prijatelji in z novimi znanji uspelo uresničiti zadane cilje.

Osnovna šola Toma Brejca

Bor Plahutnik

Bor Plahutnik je prijeten učenec, ki ima posebej izostren čut za resnico. Svoje mnenje pove jasno, prepozna napake in jih skuša popraviti. Zaveda se svojih močnih področij, zato vanje vlaga več časa. Tako je letos uspel pridobiti zlato priznanje iz tekmovanja Matemček, razvedrilne matematike in logike ter bronasto priznanje iz računalniškega tekmovanja Bober in je prejemnik zlate bralne značke. Bor ima izreden čut za javno nastopanje, zato je večkrat povezoval šolske prireditve in nastopal v šolskih
gledaliških igrah. Pri tem zagotovo nima treme, saj je vajen plesnih nastopov doma in v tujini. V plesu je dosegel številna priznanja, med drugimi je postal tudi svetovni podprvak v show plesih.

Gregor Pogačar

Gregor Pogačar je prizadeven in preudaren fant. V odnosu do sošolcev in učiteljev je spoštljiv in zrel sogovornik. Je vsestransko uspešen učenec. Na tekmovanjih je bil najbolj uspešen na področjih matematike (zlato priznanje iz logike, srebrno iz razvedrilne matematike), angleščine (zlato priznanje) in računalništva (bronasto priznanje). Gregor je tudi prejemnik zlate bralne značke. Všeč so mu računalniške igre in druženje s prijatelji. V prostem času trenira košarko, kjer se še posebej pokaže njegov čut za ekipno delo.

Jakob Ivkovič

Jakob je izjemno nadarjen, bister in prizadeven devetošolec z jasnimi prioritetami. Je zelo vedoželjen, zato se udeležuje tekmovanj z več področij. Blesti na matematično – logičnem področju, saj je v letošnjem letu osvojil 1. mesto in zlatega Matemčka na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti ter 2. nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike. Uvrstil se je tudi na državno tekmovanje iz logičnega mišljenja za priznanje »Logična pošast«, kjer ima veliko možnosti za še eno visoko uvrstitev. Je odličen učenec s samimi peticami in z izjemnimi rezultati tudi v prejšnjih letih šolanja. Ker pozna pregovor »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš,« se v prostem času uči govoriti nemško in francosko. Za sprostitev si rad zaigra različne skladbe na kitaro in gre ven s prijatelji. Ko pa ima vsega dovolj, najraje spi, kar se mu zdi zelo pomembno za obnovitev energije. V življenju želi postati zdravnik ali znanstvenik.

Osnovna šola Marije Vere

Ana Lucija Čuk

Ana Lucija Čuk je bila vsa leta osnovne šole odlična učenka. S prizadevnostjo in vztrajnostjo razvija svoje sposobnosti na številnih, zelo različnih področjih. Uspešna je bila na mnogih tekmovanjih. Bronasta in srebrna priznanja je prejela na tekmovanjih iz znanja fizike, geografije, iz znanja o sladkorni bolezni, prvi pomoči, na tekmovanju Logična pošast, Proteus in iz znanja slovenščine na Cankarjevem tekmovanju. Z ekipo je osvojila 1. mesto na območnem tekmovanju Prvaki znanja in uspešno nastopila na državnem tekmovanju. Rada raziskuje ter rešuje probleme, dobila je srebrno priznanje za raziskovalno nalogo »Ekorekreacijska kolesarnica«. Vsa leta je pridno brala in osvojila zlato bralno značko, zadnji dve leti pa tudi zlato priznanje za angleško bralno značko. Nadarjenost in marljivo delo na umetniškem področju pa sta ji prinesla zlato priznanje na likovni koloniji Ex tempore.
V prostem času rada riše, bere pa tudi kuha in peče, obožuje sprehode v naravi in odlično smuča.

Nina Grebenc

Nina Grebenc je bila vsa leta zelo prizadevna in delavna učenka. Poleg uspešnega dela pri rednem pouku, je sodelovala na številnih tekmovanjih iz znanja. Osvojila je bronasta in srebrna priznanja iz znanja fizike, geografije, logike ter iz znanja o sladkorni bolezni. Na srečanju mladih raziskovalcev je prejela srebrno priznanje za raziskovalno nalogo »Ekorekreacijska kolesarnica«, z ekipo je na tekmovanju Prvaki znanja osvojila 1. mesto na območnem tekmovanju ter uspešno tekmovala na državnem tekmovanju. Lani je zaključila tudi nižjo glasbeno šolo in solfeggio I, igra flavto. Nina v prostem času veliko riše, fotografira in piše članke, saj je zelo dejavna šolska novinarka ter upa in si želi, da bo novinarstvo tudi njena poklicna pot.

Julija Slapnik

Julija Slapnik je vzorna in mirna učenka, ki vsa leta osnovnega šolanja zaključuje z odličnimi ocenami. Izmed vseh predmetov jo najbolj veselijo geografija, angleščina in drugi tuji jeziki. Je na dobri poti, da postane poliglotinja. Poleg odličnega znanja angleščine, za katerega je prejela tudi priznanje, jo odlikuje tekoče govorjenje poljščine in španščine. Letos je igrala glavno vlogo v španski gledališki predstavi, ki jo je ob pomoči učiteljice ustvarila s sošolci. Je zelo aktivna in uspešna na likovnem področju, pogosto sodeluje v raznih šolskih projektih in tekmovanjih. Prejela je tudi bronasto Cankarjevo priznanje in priznanje iz Vesele šole. V prostem času nesebično pomaga sošolcem pri učenju. O njej so povedali, da je dobra učenka, priljubljena sošolka, predvsem pa prijazna in zanesljiva prijateljica, ki ima vedno čas zate in ti je pripravljena pomagati. Šolanje bo nadaljevala na kamniški gimnaziji.

Osnovna šola 27. julij Kamnik

Jaka Blejc

Jaka Blejc obiskuje 5. stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
Vsa leta sodeluje pri pevskem zboru in dramskem krožku. Zaradi svoje komunikativnosti ima na šolskih prireditvah pogosto vodilno vlogo. Je priden bralec, ki prebere največ knjig v oddelku in vsako leto osvoji bralno značko. Udeležuje se iger specialne olimpijade Slovenije, kjer dosega lepe rezultate.
Ima izreden občutek za sočloveka, takoj ko začuti krivico, pristopi do te osebe in jo skuša potolažiti.
Tudi v prostem času je uspešen, igra na citre, obiskuje tečaj slikanja in dvakrat tedensko dela kot prodajalec v trgovini.

Artan Kryeziu

Artan Kryeziu, učenec osmega razreda, je v dveh letih šolanja na Osnovni šoli 27. julij Kamnik, zelo veliko pridobil na slovenskem besedišču in gradil samopodobo, ki jo je s svojo zanesljivostjo in vestnostjo izoblikoval do tolikšne mere, da je postal odločnejši in se je pripravljen spoprijemati z novimi in zahtevnejšimi izzivi. Njegova močna volja in vztrajnost sta plačili za odličen učni uspeh, ki ga bo Artan dosegel v letošnjem šolskem letu. Obe leti šolanja je opravil bralno značko, se obe leti uvrstil na državno tekmovanje iz matematike »Računanje je igra« in letos tam dosegel odlično peto mesto. Rad je sodeloval pri šolskih prireditvah in velik talent pokazal tudi na športnem področju. Pri ekipnih športih izkazuje svoj timski duh, skupaj s svojimi sošolci je sodeloval na regijskem nogometnem tekmovanju, se odlično odrezal na Žogariji ter pri namiznem tenisu in uspešno zastopal šolo na pokljuškem maratonu.

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

Neža Levec

Neža ima izredno pozitiven odnos do dela, vedno je dobre volje, kar prenaša tudi na sošolce, v razredu je zelo priljubljena, med poukom se vedno vključuje v pogovore in izraža svoje mnenje, sprašuje in hoče stvarem priti do dna, je skrbna, organizirana, odgovorna, natančna, kritična in samokritična. V letošnjem šolskem letu je osvojila dve zlati priznanji na državnem tekmovanju »Turizmu pomaga lastna glava«, srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja zgodovine ter številna bronasta priznanja. Neža je s svojim večletnim pozitivnim pristopom vplivala na razvoj pozitivne klime v razredu ter prispevala k pozitivni prepoznavnosti naše šole.

 

Eva Urankar

Eva je pokazala izjemno pozitiven odnos do dela. V razredu je zelo priljubljena in nase pogosto prevzema velik del obveznosti pri organizaciji in izvedbi razrednih dogovorov. Ima visoko storilnostno motivacijo, bogat besedni zaklad, je radovedna, razgledana in rada nudi pomoč učencem z učnimi težavami. V letošnjem šolskem letu je osvojila dve zlati priznanji na državnem tekmovanju »Turizmu pomaga lastna glava«, zlato priznanje na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, srebrno priznanje na Vegovem tekmovanju ter številna bronasta priznanja. Eva je s svojo odličnostjo in razgledanostjo primer vzorne učenke, ki pozitivno vpliva na vrstnike in njihove vrednote.

 

Aleš Poljanšek

Aleš svoje šolsko delo opravlja vestno in vzorno. K pouku prihaja pripravljen in rad pomaga sošolcem pri učenju in razlagi snovi. Ob pouku opravlja različna dodatna dela, obiskuje krožke in dodatni pouk pri več predmetih. Na učnem področju je zelo uspešen in dosega večinoma visoke ocene. Tudi pri aktivnostih, ki mu ne ležijo najbolj se vedno trudi opraviti naloge po svojih najboljših močeh. Sodeloval je na množici različnih tekmovanj in dosegel izjemne uspehe. Osvojil je zlato priznanje na matematičnem področju, na državno tekmovanje se je uvrstil tudi pri logiki, fiziki in kemiji. Za dobro poznavanje zgodovine je prejel srebrno priznanje, bronasto pa na tekmovanjih iz biologije in vesele šole. Aleš se zna postaviti zase in svoje mnenje izraziti na jasen in primeren način.

Glasbena šola Kamnik

Tobija Smrtnik

Tobija Smrtnik se je v komaj treh letih šolanja razvil v odličnega mladega glasbenika – evfonista, ki inštrument nadpovprečno obvladuje. Ko je začel izvabljati prve tone iz inštrumenta, je bil ta za njega še pravi velikan. Danes lahko rečemo, da sta postala dobra prijatelja, kar se občuti v odličnem tonu in lahkotnosti, s katero nam pripoveduje skozi inštrument. Z vsem svojim talentom in odnosom do glasbe svojo odličnost dokazuje na raznih nastopih, koncertih, državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer ga pri klavirju spremlja njegova mama Anica Smrtnik. Njegova tekmovalna pot pa se je začela že pred dvema letoma, ko je prvič stopil na tekmovalni oder v Varaždinu. Osvojil zlato priznanje in podeljena mu je bila tudi prva nagrada. Mesec kasneje je v Štanjelu na mednarodnem tekmovanju Svirel prav tako osvojil zlato priznanje. V letošnjem šolskem letu za največji uspeh šteje nastop na slovenskem državnem tekmovanju Temsig, kjer je prejel zlato priznanje in absolutno prvo mesto v svoji kategoriji in še posebno nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Anica Smrtnik je prejela nagrado za najboljšo pianistko – korepetitorko. V mesecu marcu 2017 je v Beogradu zopet prejel zlato priznanje in laureat, absolutno prvo mesto z osvojenimi stotimi točkami. Tobija pravi, da bi rad postal učitelj, profesionalni glasbenik. Uroš Košir, njegov mentor, ga seveda pri tej želji povsem podpira in mu z veseljem podaja svoje znanje, saj kot pregovorno rečemo, pada na zelo plodna tla.

Nika Juvan

Nika Juvan, učenka 5. razreda flavte pri učiteljici Maši Cilenšek, je v zadnjih dveh letih v igranju flavte izredno napredovala in na državnih ter mednarodnih tekmovanjih posegala po najvišjih mestih. Na tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov Temsig je v letu 2016 na regijskem tekmovanju dosegla 1. nagrado in zlato plaketo, na državnem tekmovanju pa 3. nagrado, zlato plaketo ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja. Na 9. mednarodnem tekmovanju Svirel na Gradu Dobrovo aprila 2017 je osvojila zlato plaketo. Glasbeno je dejavna na odrih v domačem kraju tako s flavto kot tudi članica pevskega zbora in je s svojim izvrstnim igranjem popestrila že marsikatero prireditev v Komendi in Kamniku.

Osnovna šola CIRIUS Kamnik

Kristina Sirk

Učenka 9. razreda Osnovne šole Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, ni samo marljiva in prizadevna pri šolskem delu, ampak tudi dekle izjemnih talentov. Njena najboljša prijateljica je knjiga. Bere slovenska in zadnja leta tudi literarna dela v angleščini. Je dobitnica slovenske in angleške bralne značke. Pet let je sodelovala pri likovnem snovanju za nadarjene učence
in na mnogih likovnih natečajih. Najvidnejši priznanji je dosegla na 2. mednarodnem bienalu otroške umetnosti v Arabskih Emiratih in na mednarodnem likovnem natečaju Osnovne šole Marije Vere »Kdo si?«. Svoja dela, ki kažejo razumevanje in poenostavljen pogled na svet, je razstavljala na skupinskih razstavah. Igra kot solistka na klaviaturah in je članica šolskega orkestra. Nastopala je na novoletnih prireditvah, zaključnih proslavah, na otvoritvah razstav, ob obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Uspešna je pri športnih aktivnostih, kjer upošteva pravila športnega vedenja. Je dobra plavalka, predvsem v prsni tehniki. Kristina pogumno premaguje fizične ovire. Svojo moč najde v razgibanem duhovnem svetu, polnem otroškega veselja do narave in živali, zato si zasluži najvišje priznanje, ki ga podeljuje župan občine Kamnik.

Srednja šola CIRIUS Kamnik

Selina Baranja

Selino Baranja, dijakinjo 4. letnika, program »administrator«, predlagamo kot posebno nagrado za njeno vztrajnost, srčnost, uspešnost in neustavljivo premagovanje težav. Selina letos zaključuje srednje poklicno izobraževanje. Vsa leta šolanja je bila prav dobra učenka. Zelo je dejavna na športnem področju (dvoransko balinanje) in na literarnih natečajih v CIRIUS-u je osvojila nekaj priznanj. Nastopala je tudi s šolskim ansamblom na mnogih prireditvah in nas razveseljevala s svojim čudovitim glasom. S svojim nastopom na Mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju je privabljala množice obiskovalcev na stojnico učnega podjetja CIRIUS in skrbela za veselje in dobro razpoloženje. Selina Branja je doma iz Prekmurja. V svojem mladem življenju se je morala prilagajati različnim kulturnim prostorom in iz vsake kulture je zase vzela najboljše. Rodila se je v Nemčiji, kjer je preživela prva leta svojega življenja, tako je nemščina njena prva materinščina. Nato sta se z mamo preselili v Prekmurje in je njena druga materinščina postala slovenščina, ki se jo je naučila v šoli. Selina rada pove, da je Romkinja, čeprav romščine žal ne zna. Rodila se je s težko diagnozo in njeno življenje je odvisno od vozička in pomoči drugih oseb. Selina ima najraje v življenju glasbo, ples, druženje s prijatelji in sanjarjenje – in to ji osmisli njeno življenje, v katerem je za marsikaj prikrajšana.

Samanta Letnar

Samanta Letnar letos zaključuje šolanje na Srednji šoli CIRIUS Kamnik. Vsa leta je bila zgledna dijakinja, dosegala je odličen učni uspeh in bila uspešna tudi na drugih področjih. Udeleževala se je tekmovanj iz zgodovine in računovodstva na republiški ravni. Prav tako je pridno brala knjige za angleško bralno značko, kjer je dosegla srebrno priznanje. Udeleževala se je tudi dodatnih ur angleščine pri tuji učiteljici. S svojo angleščino in svojim nastopom se je izkazala na letošnjem mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju, dodala je pomemben prispevek k doseženemu uspehu – uvrstitev med prvih 10 učnih podjetij na mednarodni ravni. Vedno je rada priskočila na pomoč sošolcem z učnimi težavami. S svojo zrelostjo, preudarnostjo in zanesljivostjo je zgled svojim vrstnikom, mnogokrat pa tudi dobrodošla pomoč delavcem našega Centra.

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Gašper Tonin

Gašper nas je vsa leta navduševal s svojo vsestransko aktivnostjo in izjemnimi uspehi na mnogih področjih. Iz njegove bogate zbirke uspehov naj navedemo najvidnejše. Prejel je 2 zlati Cankarjevi priznanji, 4 zlata priznanja iz raziskovalnih nalog, 3 s področja geografije in eno s področja slovenščine, ter 1 zlato priznanje iz geografije. Na državnih šolskih lokostrelskih tekmovanjih je vsa leta z ekipo zasedal prva mesta, posamično pa druga in tretja. Največ sebe pa je izrazil v svojem pesniškem ustvarjanju. Poleg treh nagrad za haiku na tematiko narave je njegova tudi nagrada za haiku na tematiko ljubezni. V prvem letniku je izdal svojo prvo pesniško zbirko Šepet gozda, v tretjem je bil uvrščen med pet najboljših slovenskih srednješolskih pesnikov na literarni nagradi Župančičeva frulica, v četrtem letniku pa je prevzel uredništvo, grafično oblikovanje in prispeval pesmi k šolski pesniški zbirki Mimobežnice ter organiziral recital Mimobežnice. Pesmi je objavljal tudi v kamniškem zborniku, v Dnevniku pa je bil v rubriki Obrazi prihodnosti objavil intervju in komentar. V tretjem letniku je bil v sodelovanju z Glasbeno šolo Kamnik– ta ga je v drugem letniku izbrala za enega izmed svojih najboljših učencev – mentor recitala Sozvočje. K vsem svojim uspehom je v tretjem letniku s kvartetom saksofonov dodal še bronasto plaketo na državnem tekmovanju mladih glasbenikov. Ob res vsestranski aktivnosti in uspehih pa je bil Gašper vsa leta tudi odličen in vesten učenec, vedno spoštljiv in korekten sogovornik in vedno pripravljen na pomoč sošolcem.

Urban Ogrinec

Urban Ogrinec je vsa leta poleg samih petic v spričevalu in odličnega uspeha dosegal tudi izjemne rezultate na državni in mednarodni ravni. V prvem letniku je prejel zlato priznanje iz razvedrilne matematike, v naslednjih letih pa je vsako leto kot navdušen opazovalec in raziskovalec neba ter nebesnih teles prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije in 3. mesto na Messierjevem maratonu. V letošnjem šolskem letu se je že drugič uvrstil na olimpijado iz astronomije in astrofizike. Lani je iz olimpijade v Indiji prinesel pohvalo s častno omembo, letos pa novembra s slovensko olimpijsko ekipo tekmuje na Tajskem. Urban je letos z najvišjo oceno pridobil certifikat DSD 2. Zelo aktiven je tudi na drugih področjih – z zborom Cantemus, v katerem prepeva, je nedavno na mednarodnem tekmovanju dosegel 3. mesto.

Tadej Medved

Tadej je v letošnjem šolskem letu pridobil certifikat DSD 2 stopnje C1 in z oceno A opravil izpit CPE, ki je primerljiv z znanjem angleščine naravnih govorcev, lani pa je osvojil zlato priznanje iz angleščine. Vsa štiri leta je bil odličen dijak s skoraj samimi peticami v spričevalu, obenem pa je bil tudi navdušen raziskovalec. S sošolcema je tri leta zapored osvojil zlato priznanje z raziskovanjem na področju geografije. Poleg tega je bil uvrščen v ekipo priprav na olimpijado iz lingvistike. veliko je prispeval tudi k povezanosti razredne skupnosti – predlani kot predsednik razreda, v zadnjem letu pa kot soavtor filma za maturantski ples. Kot dijak je bil vedno pripravljen pomagati sošolcem in izjemen tudi s svojim odnosom do profesorjev.

Andraž Rojc

Andraž Rojc je v svojem srednješolskem izobraževanju z ostrim umom nizal izjemne uspehe na področju matematike, logike, računalništva in fizike. Lasti si kar tri zlata priznanja – dve iz matematike in eno iz logike – ter še mnogo srebrnih priznanj iz omenjenih področij. Osvojil je tudi tretjo nagrado na državnem tekmovanju iz fizike. Izbran je bil kar v dve pripravljalni ekipi za olimpijado iz lingvistike ter astronomije in astrofizike, kar je velik uspeh. V tretjem letniku je bil državni prvak v Bobru. Skupinsko pa je dosegel še 1. mesto na državnem tekmovanju Re-pro s področja zgodovine. Ob vseh svojih uspehih je našel čas tudi za dodatno obšolsko izobraževanje na CISCO Networking Academy, ki ga je zaključil letos junija. Na področju CISCO je dosegel izjemne uspehe, saj je vsa štiri leta zmagoval na državnih tekmovanjih, letos pa je eden od dveh tekmovalcev, ki Slovenijo zastopa na evropskem prvenstvu. V vseh letih je bil tudi nadpovprečno uspešen dijak, saj je vse letnike zaključil z odličnim uspehom, pogosto pa je našel čas tudi za pomoč sošolcem.

Mihael Boštjan Končar

Mihael je ob nadpovprečno uspešnem šolskem delu – odličen je bil v prvem in tretjem letniku – nizal tudi odlične uspehe na državnih tekmovanjih. Osvojil je dve zlati priznanji na področju geografije, eno na področju biologije, skupinsko pa je dosegel še 1. mesto na državnem tekmovanju Re-pro s področja zgodovine. Ob vseh uspehih se je dodatno obšolsko izobraževal na CISCO NetworkingAcademy, prav tako pa je tudi licenciran vaditelj plavanja ter Bodifit inštruktor individualne vadbe.

Ivana Davidović

Ivana je bila vsa leta na vseh šolskih področjih visoko nad povprečjem. V vseh letih je bila odlična s samimi peticami. Odlikuje jo izjemen odnos do dela in šolskih obveznosti, do učiteljev pa je bila spoštljiva in korektna. Ob vseh obveznostih je našla čas tudi za svoj hobi – strelstvo, ki ji je na državnih tekmovanjih prineslo dve drugi mesti. Streljanje je gotovo ostrilo njen fokus tudi na šolskem področju, saj je s koncentracijo in prizadevnostjo z lahkoto dosegala vse svoje zastavljene cilje. Ob popolnem uspehu v spričevalu je pridobila še dve zlati priznanji za bralno značko iz angleščine ter certifikat CFE. V drugem letniku je veliko prispevala k promociji Gimnazije Rudolfa Maistra, saj je z ravnateljem Šemsom Mujanovićem na informativnem dnevu predstavljala gimnazijski program. Kljub polni angažiranosti za šolsko delo, je znala najti čas tudi za svoje sošolce. Ko so jo potrebovali, jim je z veseljem priskočila na pomoč.

Tajda Kuret

Tajda je bila vedno med najuspešnejšimi dijaki, v tretjem in četrtem letniku pa je bil njen uspeh odličen. Ob vseh svojih šolskih obveznostih, ki jih je izpolnjevala korektno in vestno, je prva tri leta aktivno sodelovala v gledališki skupini Rudolfi in nas razveseljevala s svojimi vlogami. Vsa leta je izjemno povezujoče delovala v razredni skupnosti, v četrtem letniku pa je ob vseh šolskih obveznostih svoj čas in energijo še dodatno usmerjala tudi v dobro delovanje razredne skupnosti in pomembno doprinesla k celovitosti le-te. Svoje igralske izkušnje in talente je prenesla v režijo maturantskega
filma, s katerim je pomembno združila sošolce in sošolke. Vedno jim je bila na razpolago tudi za kakršnokoli pomoč. Poleg tega je bila že od prvega letnika desna roka razredničarke – kot tajnica in blagajničarka je zanesljivo skrbela za vse razredne finance.

Julija Vita Glas

Julija Vita Glas je bistro, vestno, tiho in skromno dekle, ki se ne želi postavljati v ospredje. Ker želi užiti življenje, si poleg šolskih obveznosti poišče mnogo izzivov tudi izven šole. Tudi take, ki so v korist sočloveka. V šoli je uspešna na vseh učnih področjih, vsa štiri gimnazijska leta je zaključila z odličnim uspehom. Eno izmed njenih močnejših področij, kjer je vsa štiri leta izkazovala svoj prirojeni talent, je pisanje in proučevanje literature. Letos ga je izklesala do estetske pretanjenosti in si priborila zlato Cankarjevo priznanje, ki ga na državni ravni prejme le dvajset najboljših v državi. Nedvomno bodo njena pisateljska žilica, zanimanje za kulturo in kritični pogled na svet v prihodnje še odmevali.

Nika Boštic

Nika Boštic je dijakinja, ki je svojim vrstnikom lahko vzor zaradi številnih kvalitet. Ne le, da se v njeno spričevalo ne prikrade nobena štirica, Nika ne blesti le na enem področju, pač pa visoko nadpovprečne rezultate dosega tako pri naravoslovju kot tudi pri jezikoslovju in družboslovju. Poleg osupljive bistrosti Niko odlikujejo tudi lepe človeške lastnosti, kot so: zrelost, odgovornost, predanost slediti svojim visokim ciljem, samoiniciativnost in kreativnost. Je razmišljujoča, pravična in tolerantna, hkrati pa kritična in zahtevna do sebe in svojih dosežkov. Kljub izjemnim sposobnostim in znanju, ostaja skromna, sploh pa vedno pripravljena pomagati sošolcem v stiski. S svojim odnosom in dosežki je Nika pustila pečat v gimnazijskem okolju in verjamemo, da bo tako tudi na njeni nadaljnji poti.

Ana Špoljarić

Dijakinja 4.č razreda Ana Špoljarič je skozi vso šolanje na kamniški gimnaziji vestno izpolnjevala svoje dolžnosti, pomagala pri učenju sošolcem in vse štiri letnike opravila z odličnim uspehom.

Besnik Shaqiri

Besnik je vesten in zelo prizadeven dijak. Pripravljen je pomagati in vedno priskoči na pomoč sošolcem in tudi profesorjem. V razredu je vedno znal na pravi način umiriti strasti, če je prišlo do nesporazumov med sošolci. Ima spoštljiv odnos do drugih in kot oseba je vedno pozitiven. Že v prvem letniku je pokazal svoje dobre lastnosti, saj je od samega začetka pomagal sošolcu pri učenju slovenskega jezika in prevajanju snovi. Je odličen timski igralec, kar je dokazal pri sodelovanju v različnih projektih. V letošnjem šolskem letu (2016/17) je bil član ekipe, ki je postala državni prvak v znanju ekonomije, je prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije in v tekmovanju posameznikov je zasedel 2. mesto na državnem tekmovanju iz znanja ekonomije. Sodeloval je tudi na sejmu Altermed, kjer so v okviru projekta eko šola dijaki 4. e oddelka imeli šolsko stojnico, za katero so prejeli zlato priznanje. Na državnem tekmovanju iz statistike je dosegel prvo mesto in s tem zlato priznanje, sodeloval je tudi pri vodenju podpisa eko listine. Besnik je v štirih letih šolanja pokazal, da je vsestranska osebnost in, da rad sodeluje na različnih področjih. Želimo mu da s svojim trudom, prizadevnostjo in pozitivno energijo doseže svoje zastavljene cilje.

Laura Podobnik

Laura je odlična dijakinja vsa štiri leta in svoje znanje nesebično deli tudi v razredu. Številnim sošolcem je pomagala do boljšega razumevanja snovi in boljših ocen. Kot moderatorka in recitatorka je sodelovala na kulturnih prireditvah v šoli in Kamniku. Poleg šolskih obveznosti najde čas še za treninge streljanja in je aktivna članica Strelskega društva Trzin. Je umirjena, prijazna, odgovorna in spoštljiva oseba…, z eno besedo – vsaka mama bi jo želela za snaho.

Sanela Bešić

Sanela je dijakinja z odličnim uspehom. Poleg vseh šolskih obveznosti ki jih je opravila z odliko ima Sanela izjemen čut za pomoč sošolcem in ostalim na vseh področjih. V šoli in izven nje je z aktivnim sodelovanjem pripomogla, da je marsikatera prireditev izjemno uspela. Profesorji so vedno lahko računali na njeno pomoč in sodelovanje. Kot bodoča vzgojiteljica že sedaj odlično sodeluje z VVZ, kjer s svojo pozitivno naravnanostjo in odnosom do dela dokazuje, da je oseba, ki bi jo vsak želel imeti v svojem timu.