Naslovnica / NOVICE / Podjetje Menina še vedno zadimlja Šmarco, v podjetju pa iščejo trajno rešitev problema

Podjetje Menina še vedno zadimlja Šmarco, v podjetju pa iščejo trajno rešitev problema

Krajani Šmarce že dlje časa opozarjajo na onesnaževanje zraka oz. sajastega dimljenja iz dimnika kurilnice podjetja Menina, vodstvo družbe pa (ponovno) zagotavlja, da težavo že rešujejo.

Na našem portalu smo v preteklosti že večkrat opozorili na težave, ki jih krajanom Šmarce in okolice povzroča sicer občasno, vendar intenzivno in močno sajasto dimljenje iz dimnika podjetja Menina. Do tovrstnega dimljenja je ponovno prišlo pred nekaj dnemi, dogajanje pa so krajani Šmarce, skupaj s kritičnimi in pikrimi komentarji,  dokumentirali tudi z objavo fotografij na družabnih omrežjih.

Ker gre za razmeroma pogost pojav, ki ni le moteč, ampak bržkone škodljiv tudi za zdravje, smo vodstvo družbe zaprosili za pojasnilo ter navedbo konkretnih ukrepov, ki so jih oz. jih bodo v podjetju sprejeli, da do tovrstnega dimljenja in onesnaževanja zraka v prihodnje ne bo več prihajalo, saj so krajani Šmarce (zgolj) opravičil že pošteno naveličani.

 

Pojasnilo in odgovore na naša vprašanja nam je danes posredoval Jože Homar, direktor družbe Menina, ki je odgovoru zapisal:

»Glede na vašo prošnjo za pojasnilo v zvezi s pojavom temnejšega dima iz našega dimnika vas obveščam, da smo že pred prejemom vaših vprašanj pristopili k reševanju nastale težave.

Z zunanjo servisno službo smo ugotovili, da so vzrok nastanka temnejšega dima nižje temperature ozračja, ki zahtevajo spremembe nastavitev kurišča. Z namenom, da se v čim večji meri izognemo nepravilnemu izgorevanju, skupaj iščemo trajno rešitev tega problema. Načrtujemo, da bodo nastavitve zaključene v začetku naslednjega tedna.

Pojasnjujemo, da je temnejši dim izključno posledica nepopolnega izgorevanja lesnih sekancev. Imamo zaprt sistem dovajanja goriva (lesnih sekancev), v katerega ni možno dozirati drugih odpadnih materialov.

Naša kurilna naprava večino časa deluje pravilno in zagotavlja popolno izgorevanje. Občasno pa se lahko, tako kot pri drugih napravah, pojavijo okvare, ki jih ne moremo predvideti in se jim težko izognemo.

S stalnim vzdrževanjem si prizadevamo, da bo teh napak čim manj, saj je tudi naš interes čisto ozračje, v katerem delamo in živimo.«

Nekaj vprašanj v zvezi z omenjenim občasnim, vendar motečim in močnim onesnaževanjem zraka v Šmarci, smo naslovili tudi na Inšpektorat za okolje in prostor, in sicer, če je Inšpekcija za okolje in naravo v zvezi z omenjeno problematiko morda seznanjena in ali je v zvezi s tem morda celo že ukrepala ter podjetju Menina, kot lastniku kurilne naprave, v preteklosti morda že naložila izvedbo kakršnih koli ukrepov, ki bi preprečili tovrstno pretirano onesnaževanje zraka.

Na naša vprašanja je odgovorila Darija Dolenc-Ulčar, svetovalka za odnose z javnostmi pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, ki je v odgovoru zapisala, da Inšpekcija z omenjeno problematiko ni bila seznanjena, ukrepi pa niso bili izrečeni, da pa bodo naša vprašanja evidentirali kot obvestilo oziroma pobudo organu, da uvede inšpekcijski postopek po uradni dolžnosti, ki ga bodo obravnavali skladno z njihovim internim navodilom obravnave prijav in skladno s prioritetami dela.