Naslovnica / NOVICE / Podor pod cesto v Kamniško Bistrico naj bi bil saniran do maja

Podor pod cesto v Kamniško Bistrico naj bi bil saniran do maja

Po zagotovilih Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo naj bi bil podor pod cesto v Kamniško Bistrico, ki ji grozi, da jo bo spodjedla reka, saniran do meseca maja.

Pred časom smo na spletnem portalu Kamnik.info opozorili, da utegne reka Kamniška Bistrica že ob prvem večjem nalivu spodkopati edino cestno povezavo v dolino Kamniške Bistrice. Reka je namreč podrla že del opornega zidu, preostanku le-tega, ki je že močno nagnjen pa grozi, da se vsak trenutek podre in zajezi reko.

Spričo tega smo na Občino Kamnik in Direkcijo za Infrastrukturo poslali nekaj vprašanj v katerih smo pristojne vprašali, kakšni ukrepi so bili že sprejeti in kdaj lahko pričakujemo sanacijo kritičnih razmer.

 

Z Občine Kamnik so nam odgovorili, da so s problematiko na reki Kamniški Bistrici in njenih strugah seznanjeni že dolgo časa, da pa so bili o dotičnem problemu seznanjeni šele iz našega prispevka, kar jih je navedlo k takojšnjemu ukrepanju, zato je občinska uprava obvestila pristojne službe DRSI in ARSO ter jih  pozvala k terenskemu ogledu in takojšnjemu pristopu k sanaciji.

Na DRSI so se odzvali domala že naslednji dan po pozivu, saj je bil že čez dva dni po objavi našega prispevka opravljen ogled ceste in podora, na sami cesti pa postavljena cestna signalizacija, ki naj bi zmanjšala obremenitev na kritično izpostavljenem delu cestišča.

DRSI zagotavlja, da bo podor saniran do meseca maja.

Direkcija RS za infrastrukturo je za odgovor na naša vprašanja potrebovala nekaj več časa, saj smo odgovor dobili šele včeraj, vseeno pa je razveseljivo, da se nameravajo reševanja nastalega problema lotiti že kaj kmalu.

Kot navajajo v svojem odgovoru je DRSI, na mestu podora cestne brežine na cesti RT-923, odsek 1087 v km 3,150 nemudoma izvedla terenski ogled in pričela z izvajanjem potrebnih ukrepov za zavarovanje ceste in prometa na njej.

Na cesti je postavljena začasna prometna opozorilna signalizacija z odstopom prednosti, tako da je pas na strani brežine razbremenjen obtežbe avtomobilov, cesta in promet na njen nista ogrožena.

Trenutno potekajo ogledi geologov, ki bodo podali tudi najustreznejšo rešitev. Predvidoma bo to nov armirano betonski podporni zid v sami strugi Kamniške Bistrice v dolžini ca 50 metrov, kar bo znano, ko bodo geologi zaključili z delom in pripravili končno mnenje.

DRSI naj bi, kot je razbrati iz odgovora, s sanacijo začel takoj po sprejetju končne rešitve. Ker gre za elementarni dogodek, bo sanacijo izvajal pristojni koncesionar. V kolikor bo izbrana navedena rešitev ocenjujemo, da bi lahko bila sanacija zaključena do meseca maja 2017 (odvisno od vremena oziroma vodostaja reke).