Naslovnica / NOVICE / Pohitite z oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Pohitite z oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Občani in občanke, ki bi želeli podati pobude za spremembo in dopolnitev OPN Občine Kamnik, morate svoje pobude oddati najkasneje do 26. 2. 2018.

Občina Kamnik je januarja objavila Javni pozvi k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik.

Občani in občanke, ki bi želeli spremeniti namembnost svojih zemljišč, denimo spremeniti zazidljivost posameznih parcel ali njihovih delov, morajo svoje obrazložene pobude podati najkasneje do ponedeljka 26. februarja 2018, in sicer na obrazcu za pobude, ki ga najdete med dokumetacijo oz. povezavami spodaj.

Vlogo lahko oddate na vložišču Občine Kamnik, jo pošljete po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, ali po elektronski pošti občina@kamnik.si.

Dodatne informacije lahko, v času uradnih ur, dobite na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik, ali po telefonski števili 01 831 81 18 oz. 01 831 82 46.

Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018, v tem spostopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Povezave