Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2014 / Kdo so novi občinski svetniki?

Kdo so novi občinski svetniki?

Poimenski seznam novih svetnikov v Občinskem svetu Občine Kamnik.

VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 6

Matej Tonin – NSi
Jože Korošec – SLS
Damijan Hribar – SDS
Brane Golubovič – Lista Dušana Papeža
Igor Žavbi – LMŠ – Lista Marjana Šarca
Martina Strmšek – Lista Marjana Šarca

VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 6

Matej Slapar – NSi
Duško Papež – Lista Dušana Papeža
Karla Urh – Lista Marjana Šarca
Anton Iskra – Lista Marjana Šarca
Mateja Gradišek – Lista Marjana Šarca
Damjan Zlatnar – Lista Marjana Šarca

VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7

Bogdan Pogačar – NSi
Žaklina Zdravković – Lista Dušana Papeža
Roman Maligoj – DESUS
Nives Matjan – Lista Marjana Šarca
Marko Šarec – Lista Marjana Šarca
Lara Jemec – Lista Marjana Šarca
Cvetko Emeršič – Lista Marjana Šarca

VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 10

Damjan Hančič – NSi
Matija Sitar Močnik – SDS
Edis Rujović – Lista Dušana Papeža
Anton Tone Smolnikar – Lista Toneta Smolnikarja
Aleš Lipičnik – SMC
Mojca Jončeska Malovrh – DESUS
Nina Irt – Lista Marjana Šarca
Urban Bergant – Lista Marjana Šarca
Marjan Novak Škatla – Lista Marjana Šarca
Vida Čermelj – Lista Marjana Šarca