Naslovnica / NOVICE / Pojasnilo Občine Kamnik glede “prepovedi šinkelnov”

Pojasnilo Občine Kamnik glede “prepovedi šinkelnov”

Na elektronski naslov uredništva portala Kamnik.info smo prejeli odziv Občine Kamnik, ki se nanaša na spremembo Občinskega prostorskega načrta, s katerim so kamniški občinski svetniki v nekaterih delih občine prepovedali uporabo cepljenih skodel na fasadah objektov.

Pojasnilo Občine Kamnik, ki ga objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli, se glasi:

Občina Kamnik podaja dodatno pojasnilo na članek, objavljen dne, 29. 11. 2017, na portalu KAMNIK.INFO z naslovom »Svetniki prepovedali skodle oziroma “šinkelne” na fasadah,« in sicer v povezavi z določbami Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPN).
 
1.    Podrobni prostorski izvedbeni pogoji, sprejeti s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta dne, 29. 11. 2017 (v nadaljevanju: SD OPN 1), ki se nanašajo na lesene fasade, veljajo le v območjih z namensko rabo SS, SK, SKj in SP in to le v primerih, ko za posamezne enote urejanja prostora niso določeni posebni prostorski izvedbeni pogoji.

2.    Za celotno območje Velike planine, pa tudi za mnoga druga območja, predvsem pa vsa območja varstva kulturne dediščine so takšni posebni prostorski izvedbeni pogoji v OPN že sprejeti. V teh območjih torej veljajo posebni prostorski izvedbeni pogoji in se nikakor ni bati, da bi bile npr. skodle na Veliki planini prepovedane.

3.    Namen določbe OPN glede uporabe rezanega lesa na fasadah je predvsem preprečitev vse bolj popularnih brunaric, ki ne predstavljajo avtohtonega oblikovanja stavb v mestu in naseljih, zato so te dopustne le na območjih počitniških hiš.

4.    Tudi določbe glede uporabe ravnih streh so v odlok OPN uvedene le v omejenem obsegu. Ravne strehe so dovoljene na nestanovanjskih objektih (npr. šolah, vrtcih, športnih objektih, industrijskih stavbah ipd.) ter na majhnih stavbah (pomožnih objektih, nadstrešnicah, nestanovanjskih stavbah ipd.). Za stanovanjske stavbe pa je podana omejitev, da je uporaba ravnih streh dopustna le za dele stavb, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha ne sme presegati 40 odstotkov zazidane površine stavbe. Ob tem je podana še posebna določba, da je za uporabo ravnih streh na vseh območjih registrirane kulturne dediščine (npr. celotno območje starega mestnega jedra Kamnika in mnogih drugih naselij v občini), treba pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Upamo, da smo z navedenimi pojasnili pripomogli k boljšemu razumevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik.

Dr. Marija Tadeja Ježek, vodja Oddelka za urejanje prostora