Naslovnica / Črna kronika / Policisti so preiskavo požara začasno prekinili, Publicus pa bodo obiskali tudi inšpektorji

Policisti so preiskavo požara začasno prekinili, Publicus pa bodo obiskali tudi inšpektorji

Po navedbah Ministrstva za okolje in prostor je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, že večkrat ukrepal zoper Publicus oz. Center za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS).

Gasilci več gasilskih društev se v Suhadolah oz. na Drnovem še vedno mučijo z gašenjem in odpravljanjem posledic požara, do katerega je v Publicusovem centru za ravnanje z odpadki prišlo nekaj minut po polnoči, po vsej verjetnosti pa se bo gašenje odpadkov, tekom katerega morajo premetati več kot 1000 kubičnih metrov materiala, trajalo še nekaj časa.

Foto: PGD Moste pri Komendi

Vzroke in okoliščine požara raziskujejo tudi kriminalisti, so pa s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da so kriminalisti ogled kraja požara začasno prekinili in bodo z aktivnostmi nadaljevali tekom jutrišnjega dne.

Na dogajanje v zvezi s požarom, pa se je odzvala tudi Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), ki bo, takoj ko bodo interventne ekipe zaključile s svojim delom, v Publicusovem Centru za ravnanje z odpadki Suhadole opravila izredni inšpekcijski pregled ter, kot navajajo v sporočilu za javnost, po potrebi izrekla nujne ukrepe.

Podjetje Publikus, d. o. o. je od marca lani vpisano v evidenco zbiralcev odpadkov, na podlagi česar lahko na lokaciji Centra za ravnanje z odpadki Suhadole (CROS), v občini Komenda, skladišči do 1.500 ton zbranih odpadkov.

Podjetje ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov s kapaciteto 23.000 ton nenevarnih odpadkov na leto ter dovoljenje skladiščenje dodatnih 1.028 ton odpadkov.

Požar 3. septembra 2017

Po navedbah Ministrstva za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo IRSOP izvaja v CROS Suhadole tako poostren redni nadzor nad obema napravama za ravnanje z odpadki, v zadnjih letih pa je v CROS Suhadole izvedla tudi več izrednih nadzorov, kot navajajo, pa je, zaradi ugotovljenih nepravilnosti Inšpekcija za okolje in naravo tudi večkrat ukrepala zoper zavezanca.

V letu 2017 je bila izdana prepoved prevzemanja odpadkov v nasprotju z veljavnimi predpisi in odrejena odstranitev odpadkov, ki niso skladiščeni v skladu z veljavno zakonodajo. V zvezi s to odločbo poteka izvršilni postopek izvršbe z denarno prisilitvijo. Prav tako je uveden prekrškovni postopek.

Tudi odstranjevanje nenevarnih odpadkov z lokacije odlagališča inertnih odpadkov Suhadole v zapiranju (upravljavec je Občina Komenda) poteka na podlagi inšpekcijske odločbe. Poleg tega je bila zavezancu izdana odločba, da mora z zemljišča, ki ni del Centra za ravnanje z odpadki Suhadole, odstraniti vse tja odložene bale (960 bal) z nenevarnimi odpadki.

Po sklepu o izvršitvi odločbe po drugi osebi, je zavezanec, v aprilu 2019, inšpektorat obvestil, da je bale prestavil na območje Centra za ravnanje z odpadki Suhadole.

Požar 25. oktobra 2017

V inšpekcijskem postopku je inšpektorica ugotovila, da znašajo količine odpadkov skladiščene na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole dobrih 12.000 ton, kar presega dovoljene količine in ukrepala skladno s pooblastili, da se odpravijo kršitve.  Podjetje Publikus, d. o. o. niti v lanskem, niti v letošnjem letu  Inšpektoratu RS za okolje in prostor ni podalo vloge za izdajo soglasja za izvoz lahke frakcije (ostanka po sortiranju mešanih komunalnih odpadkov in komunalne odpadne embalaže) na sežig v tujino.

 

Koliko in kakšne nevarne oz. strupene snovi so se tekom požara v okolje sprostile v okolico in kakšno onesnaženje so povzročile, pa bo bržkone ugotovljeno z analizami tal in podtalnice, ki pa naj bi, po navedbah z dopoldanske novinarske konference v prostorih Občine Komenda, ne bila ogrožena.

Regijska gasilska vaja leta 2017.

Če so zatajile številne druge službe, pa so nesporni junaki tokratnega požara zagotovo gasilci, ki se požarne nevarnosti velike količine deponiranih odpadkov v Puglicusovem zbirnem centru, zavedajo že dlje časa, nanjo pa so se v preteklosti pripravljali tudi z vajami.

Prepričani smo namreč lahko, da so njihova opozorila in priporočila, ki so bila vsaj v neki meri tudi upoštevana, skupaj z njihovim hitrim in učinkovitim ukrepanjem, kolikor so to okoliščine sploh dopuščale, zagotovo preprečile okoljsko katastrofo velikih razsežnosti.

Povezave