Naslovnica / Napovedi in obvestila / Pomagajmo optimistični Lei do magisterija

Pomagajmo optimistični Lei do magisterija

Za pomoč pri izdelavi magistrske naloge nas je zaposlila študentka biopsihologije Lea Rihtaršič, ki bi potrebovala nekaj pomoči pri izpolnjevanju ankete za raziskavo na temo optimizma in zdravja.

Da Lea prekmalu ne izgubi optimizma in zdravja, najbrž ne bo nič narobe, če ji pomagamo, kajne?

Pozdravljeni,

sem Lea Rihtaršič, študentka Biopsihologije na Univerzi na Primorskem in pod mentorstvom doc. dr. Ane Arzenšek pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Optimistično mišljenje in z zdravjem povezana kakovost življenja. Namen te raziskave je preučiti korelacijo med optimizmom, boljšim fizičnim zdravjem in večjo kakovostjo življenja.

Anketa je anonimna in sodelovanje v njej je prostovoljno. Zbrani podatki bodo analizirani na splošno in nikakor ne na ravni odgovorov posameznika. Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Odgovarjajte čim bolj spontano in brez dolgega razmišljanja – pravilnih ali napačnih odgovorov ni.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

Lea Rihtašič

Reši anketo