Naslovnica / Napovedi in obvestila / Popolna zapora Polčeve poti in Poti na Poljane

Popolna zapora Polčeve poti in Poti na Poljane

Občina Kamnik obvešča občanke in občane, da bo potekala sprememba prometnega režima, in sicer:

POPOLNA ZAPORA TER PREKOP javne poti Polčeva pot

– mimo cerkve (od Cankarjeve do župnišča), od četrtka, 31. avgusta, do petka, 22. septembra 2017, zaradi »obnove vodovoda.

OBVOZ

Obvoz za stanovalce Polčeve poti in dostop do pokopališča in cerkve bo urejen po javni poti mimo mrliške vežice – preko zemljišča parc. št. 13/1 k.o. Mekinje – po javni poti mimo športnega igrišča do Cankarjeve ceste.

POPOLNA ZAPORA lokalne krajevne ceste Pot na Poljane

(med dovozi na parkirišče na Frančiškanskem trgu) v času 3 dni od petka, 1. septembra, do četrtka, 14. septembra 2017, zaradi asfaltiranja prekopa, ki se je izvedel zaradi gradnje NN priključka za občasne prireditve na območju Frančiškanskega samostana v Kamniku.

OBVOZ

Obvoz za dvosmerni promet bo urejen preko parkirišča. Promet se bo usmerjal ročno z zastavičarjem in cestno prometno signalizacijo.

Občankam in občanom ter voznikom se Občina Kamnik iskreno zahvaljuje za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.