Naslovnica / NOVICE / Gradnja poslovilne vežice v Podgorju se bo začela spomladi

Gradnja poslovilne vežice v Podgorju se bo začela spomladi

Krajevna skupnost Podgorje je ena redkih Krajevnih skupnosti v občini Kamnik, ki še nima mrliške vežice, čeprav je želja po njeni izgradnji stara že več kot 40 let. Predsednik KS Podgorje Grega Cvirn in člani so se letos spomladi odločili, da ta projekt uresničijo.

Dogovorili so se s podjetjem Arhicenter d.o.o., da izdela projektantske rešitve. Najprej je bilo izdelanih nekaj idejnih variant, nato pa je bila izbrana varianta mrliške vežice konec poletja predstavljena tudi krajanom Podgorja. Jeseni je bila izdelana PGD projektna dokumentacija, na podlagi katere je bilo na Upravni enoti Kamnik pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je v teh dneh (09.12.2015) postalo tudi pravnomočno.

Mrliška vežica bo stala na podgorskem hribu, med cerkvijo Sv. Nikolaja in mežnarijo. Oblikovana bo v skladu s pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem in kot taka bo z volumnom in oblikovanjem podrejena prostorski dominanti. Uporabljeni bodo naravni materiali; les, kamen, kovina. Fasadne stene bodo iz štokanega betona in se bodo delno ozelenile z zimzeleno plezalko.

Mrliška vežica se bo financirala pretežno z donacijami krajanov in podjetnikov iz Podgorja. Nekaj denarja je že zbranega, večino je potrebno še pridobiti. V kolikor bo zbiranje sredstev uspešno, je začetek gradnje predviden spomladi 2016.

Grafični prikaz bodoče poslovilne vežice v Podgorju.

Grafični prikaz bodoče poslovilne vežice v Podgorju.

V kolikor bi želeli donirati, se položnico za nakazilo lahko prevzame v Kulturnem domu Podgorje, v času uradnih ur, ki so vsak prvi ponedeljek v mesecu, med 18.30 in 19.30 uro.

Za prejete donacije se najlepše zahvaljujemo, vsem pa voščimo vesele praznike.

KS Podgorje – v slogi je moč.

Predsednik Grega Cvirn in člani