Naslovnica / Napovedi in obvestila / Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2019/2020

Poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2019/2020

Občina Kamnik v skladu z veljavnim Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11 s spremembami) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020 v naslednje vrtce:

– Vrtec Antona Medveda Kamnik, Novi trg 26/B, 1241 Kamnik (tel.: 01 8303 338)
– Vrtec Peter Pan, Cankarjeva 12/B, 1241 Kamnik (tel.: 01 8319 423)
– Vrtec Zarja, Perovo 28, 1241 Kamnik (tel.: 059 075 300)
– Vrtec Sonček, Fužine 5, 1241 Kamnik (tel.: 059 078 210)

Vpis bo potekal od 4. 3. do 15. 3. 2019 na sedežih vrtcev v času uradnih, in sicer:

v Vrtcu Antona Medveda Kamnik:

– v ponedeljek in četrtek: od 7. do 12. ure in od 13. do 15. ure
– v torek in sredo: od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure
– v petek: od 7. do 12. ure

v Vrtcu Peter Pan:

– od ponedeljka do petka: od 8. do 15. ure
– izven navedenih ur po dogovoru

v Vrtcu Zarja:

– od ponedeljka do četrtka: od 8. do 17. ure
– v petek: od 8. do 12. ure

v vrtcu Sonček:

– od ponedeljka do petka: od 8. do 15. ure
– izven navedenih ur po dogovoru

Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežih vrtcev, v posameznih enotah ter na spletnih straneh vrtcev ter občine.

Obvestila o sprejemu oz. zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Dodatne informacije lahko prejmete na sedežu posameznega vrtca iz 1. točke tega poziva oziroma na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, pri ge. Tini Trček, tel. št. 01/8318-105 ali e-pošta: tina.trcek@kamnik.si.