Naslovnica / Napovedi in obvestila / Poziv k oddaji pobud ob obnovi gozdnogospodarskega načrta za GE Kamniška Bistrica 2019–2028

Poziv k oddaji pobud ob obnovi gozdnogospodarskega načrta za GE Kamniška Bistrica 2019–2028

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, vabi lastnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud pred pričetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote KAMNIŠKA BISTRICA za ureditveno obdobje 2019–2028.

Gozdnogospodarska enota Kamniška Bistrica zajema severni del občine Kamnik. Natančna lega gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica je prikazana v sedanjem gozdnogospodarskem načrtu za obdobje veljavnosti 2019 – 2028.

Pri pripravi pobud lahko uporabite obrazec, ki se nahaja na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije http://www.zgs.gov.si.

Pobude pošljite do 31. maja 2018 po elektronski pošti na naslov: andrej.jeklar@zqs.si ali po pošti na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana oziroma na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik.

Sedanji gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2009 – 2018) si lahko ogledate na spletnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenjo, Območna enota Ljubljana Tržaška cesta 2, Ljubljana ali na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik, kjer lahko pridobite tudi dodatne informacije v zvezi z obnovo načrta.

Z vašimi pobudami boste pomembno prispevali h kakovosti načrtovanja gospodarjenja z gozdovi na področju gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica v naslednjem desetletju.

Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana in Krajevna enota Kamnik