Naslovnica / NOVICE / Poziv k podpisu pogodbe za novosprejete otroke v vrtec in nov centralni čakalni seznam

Poziv k podpisu pogodbe za novosprejete otroke v vrtec in nov centralni čakalni seznam

Vrtec Antona Medveda obvešča starše otrok, ki so bili sprejeti v vrtec, da bodo v prihodnjem tednu prejeli poziv k podpisu pogodbe. Podpis pogodb o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca bo predvidoma v torek, 26. 5. in sredo, 27. 5. 2015.

V vrtcu so v letošnjem letu, za 241 razpisanih prostih mest, v času od 2. do 13. marca, prejeli 333 vlog, med katerimi so bile 4 takšne, v katerih so starši priložili dokazila, ki so zahtevala posebno, prednostno obravnavo otrok, tri vloge so bile kasneje umaknjene, tako da je komisija obravnavala 330 vlog, 8. vlog pa je bilo vloženo po roku predvidenem z javnim razpisom.

Komisija je v vrtec sprejela 222 otrok ter oblikovala čakalni seznam na katerem se trenutno nahaja 108 otrok, zaradi izključnih izbir enote vrtca v katerega so želeli starši vpisati svoje otroke, pa je 19 mest zaenkrat ostalo še prostih. Komisija v letošnjem letu ni prejela nobenega ugovora staršev, ampak je prejela zgolj tri prošnje za premestitev.

Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, so se čakalni seznami otrok posameznih vrtcev združili v centralni čakalni seznam za šolsko leto 2015/2016 in s tem je čakalni seznam vrtca prenehal veljati. Nadaljnji sprejem otrok na nova prosta mesta bo potekal po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama, kot določa Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Centralni čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtce za šolsko leto 2015/2016 si lahko ogledate s klikom na povezavo.

Centralni čakalni seznam 2015/2016