Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Praznovanje z energijo narave: 55 let Zarje in 25 let Zarje Kovis

Praznovanje z energijo narave: 55 let Zarje in 25 let Zarje Kovis

V počastitev 55-letnice ustanovitve kamniškega podjetja Zarja in 25-letnico podjetja Zarja Kovis, je danes v Termah Snovik potekalo strokovno srečanje z naslovom: »Z energijo narave – čista, dostopna, učinkovita in vzdržna energija – edina prava odločitev in alternativa.

Pred začetkom zanimivega strokovnega srečanja, ki je potekalo v večnamenski dvorani apartmajskega naselja Term Snovik, je kamniški župan Marjan Šarec čestital za častitljivo, predvsem pa uspešno dolgoletno delo z besedami:zarja-kovis-25-let-2

»Človek vedno znova in znova odkriva, kar je že imel. Pred leti je bilo nazadnjaško imeti krušno peč doma. Danes jo želi imeti praktično vsako gospodinjstvo. Vedno znova se vračamo nazaj k prvotni energiji. Kaj želim povedati? Želim povedati, da je bila narava tu, pred nami, že 4,5 milijone let. In ne mi pred njo. Nismo mi tisti, ki bomo krojili usodo naravi, ampak ona nam. In Zarja Kovis, ki nadaljuje tradicijo energetskih rešitev, se tega še kako zaveda. Uporablja zdravo pamet in ni naključje, da je direktor iz Tuhinjske doline, saj so Tuhinjci znani po tem, da uporabljajo zdravo pamet in spoštujejo naravo. Spoštovani gostje, energija bo v prihodnosti še kako pomembna. Da jo bomo znali pridobiti na čim bolj naraven in cenejši način, in, da jo bomo znali prodati na čim dražji način. To bo naše orožje v prihodnosti, če ga le bomo znali izkoristiti. Podjetjema Zarja in Zarja Kovis želim, da bi še naprej delovala sinergijsko.«

zarja-kovis-25-let-3

Po kratkem nagovoru in čestitkah, pa je župan Marjan Šarec Ivanu Hribarju, direktorju podjetja Zarja Kovis d.o.o., izročil zahvalno listino Občine Kamnik, saj v podjetju s spoštovanjem do okolja, z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in inovativnostjo že vrsto let »z energijo narave« hodijo po poti uspeha ter s tem nosijo ime Kamnika tudi široko izven občinskih meja.

Z energijo do narave – strokovno srečanje

 V Zarji Kovis so se odločili, da za obeležitev četrt stoletnice njihovega delovanja v Termah Snovik, ki jih brez tesne povezanosti z družbo Zarjo Kovis prav tako najbrž ne bi bilo, pripravijo strokovno srečanje, katerega namen je bilo z aktualnimi in perspektivnimi vsebinami s področja trajnostnih virov energije in rabe energije ter odličnih predavateljev obeležiti 55 let od ustanovitve kamniškega podjetja Zarja in 25-letnico Zarje Kovis, d. o. o. Kamnik, podjetja za strojne, elektro in plinske inštalacije, energetske sisteme, projektiranje in inženiring.

 

Na strokovnem srečanju odprtega tipa, ki se ga je udeležilo okrog 60 gostov, je nastopilo šest predavateljev, vsak izmed njih pa je v kratkem predavanju predstavil svoje področje, povezano s trajnostnimi viri in okolju prijazni energiji, s poudarkom na povezovanju vseh dejavnikov.

zarja-kovis-25-let-6

Prof. dr. Peter Novak, univ. dipl. ing. str., upok. profesor Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je nastopil s predavanjem z naslovom  Izzivi energetike v Sloveniji, orisal slovenski sonaravni energetski potencial, poudaril povezanost energije in ekonomije ter podal svoje videnje energetskega koncepta Slovenije, pri čemer je poudaril, da se človeštvo, zaradi velikih družbenih in gospodarskih sprememb, bliža prelomni točki razvoja, pri čemer je edina prava odločitev sonaravni energetski koncept. Le-tega bi bilo mogoče postopno izvesti v naslednjih treh desetletjih in pol, oz. kot je dejal, je realna opcija, da se, s ciljem naravnega krožnega gospodarstva ogljika.

zarja-kovis-25-let-7

Mag. Gregor Rome, magister ekonomije, univ. dipl. inž. str., Ekosklad Republike Slovenije, je v predavanju z naslovom Varovanje okolja in boljša kakovost bivanja s pomočjo aktualnih razpisov financiranja, predstavil konkretno ponudbo aktualnih finančnih spodbud za občane in pravne osebe, dejavnosti ozaveščanja javnosti in možnost brezplačnega energetskega svetovanja, hkrati pa izpostavil še pozitivne učinke tovrstnih ukrepov Ekosklada v preteklosti.

zarja-kovis-25-let-8

Novo finančno perspektivo na področju energetike 2014-2020 je na kratko predstavil  Uroš Habjan, mag. manag.; Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, ki je v predavanju  Sofinanciranje OP 204-2020. Trajnostna raba, proizvodnja energije in pametna omrežja ter ob tem dejal, da so sredstva namenjena za povečanje oskrbe z obnovljivimi viri energije; veter, sonce, biomaso, geotermalno in hidro energijo, za javne stavbe in gospodinjstva, pametna omrežja, daljinsko ogrevanja in polnilnice za e-avtomobile ter hkrati na kratko predstavi tudi merila za izbor pridobitve sredstev.

zarja-kovis-25-let-9

Rajko Leban, univ. dipl. inž. str., direktor Goriške lokalne energetske agencije je v predavanju z naslovom: Pridobivanje finančnih sredstev za projekte trajnostne energije; primeri dobre prakse, predstavil primer dobre prakse z Goriškega, kjer so z združevanjem posamično nezanimivih projektov uspeli doseči velike prihranke skozi doseganje energetske samooskrbe regije s stalnimi izboljšavami energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije, kar so dosegli z različnimi viri financiranja ter navdušujočim modelom javno-zasebnega partnerstva in energetskega pogodbeništva.

zarja-kovis-25-let-10

Mag. Boris Sučić, univ. dipl. inž. el., Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost se je v predavanju  Kultura energetske učinkovitosti – krepitev znanja in priložnosti za energetsko učinkovite projekte, dotaknil pomena pametnih tehnologij, trajnostne naravnanosti in socialne vključenosti, kajti z novimi znanji in učinkovito tehnologijo lahko do leta 2035 dosežemo zmanjšanje globalne rabe energije za eno petino glede na leto 2010, kar predstavlja največji neizkoriščeni in ekonomsko zanimivi domači vir energije. Po njegovih besedah je Slovenija na dobri poti, saj ohranja korak s svetovno konkurenco. Pri tem je še poudaril, da je povezava med teorijo in prakso ključnega pomena, tovrstno združevanje znanj pa je možno tudi prek njihovega izobraževalnega programa EUREM (Evropski energetski menedžer), kjer lahko postanete energetski menedžer, ki zna planirati in izvajati projekte učinkovite rabe okolju prijazne energije in njenih prihrankov.

 zarja-kovis-25-let-11

Kot zadnji predavatelj je nastopil Ivan Hribar, direktor Zarje Kovis, d. o. o., Kamnik, ki je v predavanju z naslovom Podjetniške priložnosti, izzivi in vizija, na kratko orisal in predstavil pot podjetij Zarja in Zarja Kovis, d. o. o., Kamnik z energijo narave za potrebe ljudi in konkurenčnega trga.

Kot je dejal, so evolucijo podjetja od Zarje do Zarje Kovis, vedno zaznamovala nova znanja in izkušnje skupaj velikega števila zaposlenih, res vedno s pogledom naprej za potrebe ljudi in trga, kar je platforma za podjetniške priložnosti, sprejemanje izzivov in vizijo, povezano z energijo narave, ki ji bodo sledili tudi v prihodnje.

zarja-kovis-25-let-16

Slovenija je letos postala prva država na svetu, ki se lahko ponaša z nazivom Zelena destinacija, vsi predavatelji današnjega strokovnega srečanja pa so se strinjali, da je energetska vizija Slovenije do leta 2050 realna  in da imamo za to tudi odlične pogoje, nenazadnje pa je naša edina možnost, da živimo v sozvočju z naravo in njenimi zakoni, ki so, ali pa bi vsaj morali biti, tudi naše.

zarja-kovis-25-let-15

Strokovno srečanje se je zaključilo s praznovanjem v Potočki, restavraciji Term Snovik, kjer so v tamkajšnji kuhinji pripravili imenitno pogostitev, ki sta jo s svojim nastopom popestrila klarinetistka, učenka 6. razreda Glasbene šole Kamnik, Eva Leskovec, ter pianist Marko Heričko.

zarja-kovis-25-let-17

Kot se za vsako praznovanje spodobi, pa ni manjkala niti torta.