Naslovnica / NOVICE / Predlog posthumne podelitve naziva častnega občana Občine Kamnik Stanetu Simšiču

Predlog posthumne podelitve naziva častnega občana Občine Kamnik Stanetu Simšiču

Župan Matej Slapar je sklical 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri bodo svetnice in svetniki do 25. januarja 2019 odločali o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se, nedavno tega preminulemu Stanetu Simšiču, posthumno podeli naziv častnega občana Občine Kamnik.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 2. seji, 23. 1. 2019, obravnavala predlog z dne 14. 1. 2019 za podelitev naziva častni občan Občine Kamnik Stanislavu Simšiču in dopolnilni dopis predlagateljev z dne 23. 1. 2019 za posmrtno podelitev. Po razpravi in upoštevaje izredne okoliščine je Komisija predlagala županu Občine Kamnik, da skliče dopisno sejo, na kateri naj Občinski svet Občine Kamnik najkasneje do 25. 1. 2019 sprejme predlagani sklep.

Člani Občinskega sveta Občine Kamnik se bodo lahko o omenjenem predlogu, z glasovi za ali proti, izrekli najkasneje do poldneva 25. januarja 2019.