Naslovnica / Napovedi in obvestila / Predsedniške volitve 2022: Pravila oglaševanja in izrabe prostora na portalu Kamnik.info

Predsedniške volitve 2022: Pravila oglaševanja in izrabe prostora na portalu Kamnik.info

Uredništvo spletnega portala Kamnik.info, skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, objavlja pogoje in način izrabe programskega časa za predstavitev kandidatov za predsedniške volitve, ki bodo potekale 23. 10. 2022.

Poročanje in obveščanje

Z namenom obveščanja bomo na straneh informativno-satiričnega spletnega portala Kamnik.info volilno kampanjo in priprave na volitve 2022 spremljali po lastni presoji in skladno z neodvisno uredniško politiko portala ter novinarskimi standardi, pri tem pa bomo v največji možni meri poskušali upoštevati enakopravno in uravnoteženo zastopanost vseh predsedniških kandidatk in kandidatov .

Pogoji

Na straneh portala Kamnik.info v času volilne kampanje kandidatom, političnim strankam, listam in samostojnim kandidatom oz. kandidatkam ter njihovim organizacijam ne bomo nudili prostora za brezplačno promocijo, predstavitev kandidatov, list in programov, niti ne bomo brezplačno objavljal strankarskih razglasov, pozivov, izjav za javnost, napovedi shodov in dogodkov, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom volilne propagande.

Vsi kandidati, stranke in liste oz. organizatorji volilnih kampanj bodo imeli pod enakimi pogoji možnost zakupa oglasnega prostora po veljavnem ceniku oglaševanja na portalu Kamnik.info.

Naročene objave, razglase, oglasne pasice, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank bomo v času volilne kampanje objavljali na straneh spletnega portala kamnik.info, in sicer po veljavnem ceniku za oglasni prostor.

Za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovane, je v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si  uredništvo portala Kamnik.info pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.

Oglasi in druge naročene objavljene vsebine, bodo na portalu Kamnik.info objavljene skladno z Zakonom o volilni kampanji, in sicer zgolj z navedbo naročnika oglasa ali objave.

Kontakt in informacije

Cenik oglasnega prostora ter druge informacije v zvezi z oglaševanjem ter izrabo prostora na portalu Kamnik.info lahko vsi zainteresirani pridobijo, če pišejo na e-mail: urednistvo@kamnik.info ali pokličejo na telefon 041 923 922.