Naslovnica / NOVICE / Občani Kamnika pri plačevanju stroška s komunalnimi odpadki niso enaki!

Občani Kamnika pri plačevanju stroška s komunalnimi odpadki niso enaki!

Pri novem odloku o načinu obračunavanja s komunalnimi odpadki so v občini Kamnik “opeharjena” 7-članska gospodinjstva, glede na to, da po 36. členu odloka med uporabniki iste storitve ne sme biti razlike pri oblikovanju cen, pa je tovrstni način obračunavanja lahko tudi v navzkrižju z zakonom.

Decembra 2016 je občinski svet Občine Kamnik sprejel Odlok o novem načinu obračunavanja in novih cenah storitev s komunalnimi odpadki. In to dobesedno samo sprejel ne pa tudi pokomentiral (kot lahko razberete iz video posnetka http://www.kamnik.si/video/2016-12-08-17-redna-seja-Obcinskega-sveta-Obcine-Kamnik), saj se nekaterim niti sanjalo ni kakšne so velikosti zabojnikov, kaj šele, da bi podrobno analizirali pripravljen elaborat in se zavedali, kaj slednji prinaša občanom Kamnika. Navsezadnje so svetniki tisti, ki s pritiskom na gumb odločajo o rezultatih predlogov.

In, če vaše gospodinjstvo šteje sedem članov potem po novem odloku zagotovo niste enakovredno obravnavani. Kar je pravzaprav nezakonito, saj 36. Člen odloka navaja, da pri oblikovanju cen, med uporabniki istovrstne storitve ne sme biti diferenciacije torej razlike.

In kje se ta pojavlja? Gospodinjstvom je bil dodeljen zabojnik glede na normativ ki znaša 20L/osebo za črn zabojnik ob praznjenju na 14-dni. To pomeni, da bi 7 članov gospodinjstva ta čas zbralo 140L odpadkov. Ker takšnega tipiziranega zabojnika ni, jim je dodeljen z naslednjo možno prostornino, torej 180L. Prav ta zabojnik je v uradnem obvestilu, podpisanem s strani direktorja Publicusa, konec januarja, pripadal samo še 8 članskim gospodinjstvom. Sedaj pa v popravljenem stroškovniku tudi 9 članskim. Zakaj je temu tako so nam na sedežu podjetja dejali, ker so se pač »zatipkali«. Zanimivo, »zatipkali« so se v dveh vrsticah in vprašanje, kaj pa, če se jim je to zgodilo tudi kje v stolpcu stroška.

7 člansko gospodinjstvo torej po nepotrebnem nosi breme stroška 40 litrov posode, na drugi strani pa imamo 1 ali 2 člansko gospodinjstvo, ki jim je to breme oproščeno! Njim se dejansko obračuna prostornina 40L, čeprav imajo nameščen zabojnik 80L, ker manjšega pač ni in se jim je cena prilagodila na podlagi manjšega 0,5 faktorja odvoza. Zakaj se še pri 7 članskih ne sprejme »posebnega« sodila, da ne bi plačevali nepotrebnih 40L ( od normativa 140L pa do zabojnika 180L). Ker je treba pri nekom »zakrpati luknjo« zaradi 1 ali 2 članskih gospodinjstev?

In kako je potemtakem lahko takšen odlok sploh sprejet, če dela očitne razlike med uporabniki? In ne samo to. Gospodinjstva katerim je bil dodeljen 80L zabojnik so s strani izvajalca prejela nove ostali pa rabljene zabojnike. Kar niti ni najbolj sporno bolj sramotno je to, da so nekateri prejeli umazane, poškodovane in celo s »sprijetimi« smetmi.

Ne glede na to, da so npr. nekateri krajani zamenjavo zabojnikov dobili zadnji dan februarja pa jim je bil že za januar obračunan znesek recimo 180L zabojnika, čeprav ga sploh še  niso imeli. Pravično?

Pravično bi bilo, da bi pri 7 članskem gospodinjstvu vsaj obratno tolmačili 18. Člen odloka, ki pravi, da, če količina odpadkov redno presega prostornino zabojnika potem izvajalec (Publicus) sam določi povečanje prostornine zabojnika, kar pomeni tudi povečanje stroška. Torej, da bi omenjenemu gospodinjstvu ob rednem nedoseganju polnosti zabojnika dodelili manjšega, kar bi pomenilo 120L.

Zakaj si torej Kamniško tako številčno gospodinjstvo ne zasluži pravičnosti pri izdelanem elaboratu komunalnih odpadkov, ki so ga svetniki tudi potrdili? Mogoče zato, ker je takšnih malo. Po predvidevanjih okoli 250, takšnih do 4 članov z 80L zabojnikom pa nekaj več kot 4.000. Ja in za večino se strošek odvoza smeti podraži le za nekaj centov ostala peščica soobčanov pa ima na položnici znatno višji znesek.

Toliko tudi o tem, kako župan strmi k zvišanju Kamniške natalitete, kajti navsezadnje je on predlagatelj odloka!

Slika 1: Razpredelnica stroškov na uradnem obvestilu Publicusa dne 30.1.2017

Slika 2: Razpredelnica stroškov na spletni strani Publicusa konec februarja

Le kakšno verzijo stroškov so imeli na mizi svetniki pri sprejemanju odloka? Je res krivo »zatipkanje« ali razlog spremembe tiči kje drugje?

Nina Cestnik Pavlič