Naslovnica / NOVICE / Prejemniki in obrazložitve priznanj Občine Kamnik v letu 2018

Prejemniki in obrazložitve priznanj Občine Kamnik v letu 2018

Na slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik je bilo podeljenih šest priznanj Občine Kamnik ter tudi posebno priznanje župana, ki so jih prejeli:

ČEBELARSKO DRUŠTVO KAMNIK – zlato priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Čebelarskemu društvu Kamnik zlato priznanje Občine Kamnik za ohranjanje tradicije čebelarstva in izobraževanje, usposabljanje, ozaveščanje ter aktivno Sodelovanje na področju čebelarstva.

Čebelarsko društvo Kamnik je bilo ustanovljeno 19. 12. 1982 in neprekinjeno deluje še danes. Zgodovina čebelarstva na Kamniškem sega daleč v preteklost, organizacijski razvoj le-tega pa traja že 120 let. Potreba po organiziranju in skupnem delovanju se je med čebelarji pojavila že zelo zgodaj ter se združevala z interesom po ohranjanju slovenskega jezika in kulturne dediščine.

Leta 1898 je bilo ustanovljeno Čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko. Med člani so bili tudi pomembni čebelarji s Kamniškega. Na njihovo pobudo je bila leta 1905 ustanovljena prva podružnica na Slovenskem s sedežem v Kamniku, ki je delovala do druge svetovne vojne. Leta 1946 je bila znotraj Čebelarske podružnice Domžale ustanovljena Čebelarska družina Kamnik, podružnica Domžale pa se je leta 1956 preimenovala v Čebelarsko društvo Kamnik-Domžale s sedežem v Kamniku.

Da so bili kamniški čebelarji resnično aktivni in napredni, priča dejstvo, da je bila v Podgorju pri Kamniku že leta 1907 ustanovljena prva opazovalna postaja na Slovenskem, prva plemenilna postaja na slovenskih tleh pa je bila ustanovljena leta 1932 na Kopiščih v Kamniški Bistrici. Namenjena je bila vzreji in opraševanju matic kranjske sivke. Po vojni so vodenje postaje, ki neprekinjeno deluje še danes, prevzeli kamniški čebelarji. Od ustanovitve dalje je bilo tam organiziranih več tečajev za vzrejo čebeljih matic. V času od leta 1965 do 1967 je bila plemenilna postaja prenovljena. Od leta 2015 v njej deluje sodobni učni center za čebelarje, šolarje in ostale, ki jih zanima čebelarjenje. Na postaji čebelarji organizirajo tudi izobraževanje za čebelarje začetnike. Plemenilno postajo obiskujejo tudi gostje iz tujine, med najbolj odmevne obiske pa štejejo obiski čebelarjev iz Kitajske, Rusije, Avstrije, Srbije in skupine raziskovalcev (bio – kemikov) iz Malezije.

Kamniški čebelarji že vrsto let sodelujejo s čebelarji iz sosednjih društev in držav. Ena najbolj odmevnih prireditev je vsakoletno mednarodno srečanje čebelarjev na Črnivcu. Društvo sodeluje tudi z Občino Kamnik na Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, Eko tržnici, Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev, pri tradicionalnem slovenskem zajtrku v šolah in vrtcih ter pri razstavah.

Danes v Društvu deluje 103 članic in članov, ki čebelarijo s približno 2500 panji. Med njimi je najpomembnejše zavedanje pomena čebel kot opraševalcev v kmetijstvu in kot pokazateljev stanja okolja. Razmere za čebelarstvo so vsako leto slabše, zato se je rodila želja slovenskih čebelarjev po zaščiti čebel. Na predlog Čebelarske zveze Slovenije je Generalna skupščina OZN razglasila 20. maj za svetovni dan čebel, kar je dosežek, na katerega smo lahko vsi Slovenci in vsi čebelarji ponosni. S to pobudo je Slovenija postavljena ob bok vodilnim čebelarskim velesilam v svetu.

ANTONIJA GOLOB – srebrno priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Antoniji Golob srebrno priznanje Občine Kamnik za njeno dolgoletno nesebično delo pri Rdečem križu, Kulturnem društvu dr. Franceta Steleta, Krajevni skupnosti Tunjice in Sadjarsko-vrtnarskem društvu Tunjice.

Antonija Golob je preživljala otroštvo na Lokah v Tuhinjski dolini. Po končani osnovni šoli se je leta 1957 zaposlila kot tkalka v tovarni Svilanit, kjer je delo opravljala do leta 1975. Kasneje se je zaposlila v tovarni Titan v oddelku za montažo ključavnic, kjer se je tudi upokojila. V Titanu je bila članica njihovega pevskega zbora.

Leta 1965 se je poročila v Tunjice in si z možem ustvarila dom. Ob skrbi za družino je bila vedno pripravljena pomagati sovaščanom in sodelavcem v stiski. Ko sta njena otroka odrasla, se je vključila v Rdeči križ Tunjice, kjer je bila vrsto let blagajničarka. Zavzeto je sodelovala tudi pri zbiranju materialnih sredstev za prizadete pri poplavah in žrtve potresa v Posočju leta 1998. Njena prizadevnost se je izkazala leta 1996, ko je Rdeči križ Tunjice zbiral denarna sredstva za krajana Tunjic, ki je moral na presaditev kostnega mozga v London. Takrat je skupaj z drugimi člani Rdečega križa Tunjice hodila od hiše do hiše s prošnjo za denarni prispevek. Nekaj let kasneje je pomagala pri zbiranju sredstev za letalski prevoz sokrajana, ki se je hudo poškodoval v Boliviji.

Veliko prostovoljnega dela opravi v Kulturnem društvu dr. Franceta Steleta, kjer je bila več let društvena blagajničarka. Na različnih prireditvah prostovoljno peče pecivo in z veseljem postreže obiskovalce. Vsakdo je deležen njene prijazne besede in nasmeha.

Zelo dejavna je v Krajevni skupnosti Tunjice, saj za urejanje domačega kraja, zlasti okolice cerkve in pokopališča, žrtvuje prenekatero uro svojega prostega časa. Za svoje delo ne pričakuje hvale in se ne želi izpostavljati. Kaj je treba narediti, pogosto ugotovi sama in to tudi opravi. Vedno pomaga na veselicah v domačem kraju, tako pri sami organizaciji in srečelovih kot tudi s svojim gospodinjskim znanjem.

Zadnja leta sodeluje s Sadjarsko-vrtnarskim društvom Tunjice. Ni ji težko pripraviti malice za člane ali kositi trave, pleti in okopavati mladih sadik starih slovenskih sadnih sort. Antonija Golob je človek z velikim srcem, veliko ljubeznijo do sočloveka in domačega kraja. Vedno je pripravljena poslušati, pomagati, iskreno svetovati, se s človekom zjokati ali nasmejati. Zna potolažiti in vliti upanje. Z njo in zaradi nje je svet lepši.

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJEN ZA SLOVENIJO KAMNIK-KOMENDA – srebrno priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda srebrno priznanje Občine Kamnik za širjenje in spodbujanje domoljubja, spoštovanja domovine, njene samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja udeležencev vojne za Slovenijo glede na posameznikove in skupne interese ter negovanja spomina na prelomne dogodke s poudarkom na domoljubju, spoštovanju domovine, njene samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti. Združenje je že prejelo bronasto priznanje Občine Kamnik in častni znak Manevrske strukture narodne zaščite, kar je Združenje spodbudilo k še aktivnejšemu delovanju. Doslej je bilo izdanih 350 članskih izkaznic, večina v začetnem obdobju obstoja Združenja, od teh je 274 aktivnih članov.

Kot trajni spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni Združenje, skupaj s Policijskim veteranskim društvom Sever, postavlja obeležja, na hiše hraniteljev orožja pa pritrjuje spominske plošče; vse opremljeno z informativnimi tablami. Osrednjemu pomniku veteranom pri kamniški avtobusni postaji in pomniku obrambnim aktivnostim v Tuhinjski dolini, sta se pridružili še piramidi pri Domu kulture Kamnik in stavbi Občine Komenda. Spominske plošče so bile nameščene v Stebljevku na hišo družine Šimenc, hišo družine Žibert na Rakitovcu ter na počitniško hišo Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik na Rakitovcu.

Proslave ob praznikih, ki so posvečeni domovini in njeni samostojnosti, so najprimernejše za druženje veteranov, ki obujajo spomine na vojne dogodke, obravnavajo aktualne probleme in predlagajo nove aktivnosti Združenja. Veterani med drugim organizirajo in sodelujejo na prireditvah ob prazniku Občine Kamnik, ob dnevu državnosti, dnevu suverenosti ter dnevu veteranov. Športno udejstvovanje je organizirano v okviru Strelskega društva Veteran, katerega člani se dokaj uspešno udeležujejo strelskih tekmovanj širom Slovenije.

Veliko zanimanja je tudi za vsakoletno septembrsko strokovno ekskurzijo, ko poln avtobus veteranov obišče eno od sorodnih društev v Sloveniji. Vnaprej natančno pripravljen program se običajno začne s sprejemom pri gostiteljih, ki podajo pregled osamosvojitvenih dogodkov pri njih. Sledi ogled pomnikov, največkrat iz ene od treh vojn prejšnjega stoletja, včasih tudi lokalnega muzeja, galerije ali kulturnega spomenika. Ob zaključku z gostitelji steče sproščen pogovor o aktualni veteranski ali širši družbeni problematiki.

Združenje je zelo dejavno tudi pri sodelovanju veteranskih in domoljubnih organizacij Občine Kamnik; od pobude za podpis svečane listine o sodelovanju leta 2004, ustanovitve Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij leta 2009 za izvedbo skupnih aktivnosti, do priprave skupne preglednice letnega programa, ki je koristna pri usklajevanju terminov in izvedbi prireditev.

Širše odmevna je izvedba vsakoletnega natečaja za literarne in likovne prispevke na temo domoljubja. Letos, v šolskem letu 2017/18, ga že petega po vrsti, pripravljajo povabljeni učenci vseh kamniških osnovnih šol. Posamezna šola izbere najboljše prispevke in jih pošlje organizatorjem, ki pripravijo razstavo del. Najboljši učenci na osrednji proslavi ob prazniku Občine Kamnik prejmejo pohvalo in priznanje, vsem avtorjem prispevkov pa predstavniki veteranskih in domoljubnih društev na slovesnostih ob zaključku šolskega leta podelijo knjižna priznanja s posvetilom.

IVANKA BAJDE – bronasto priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanki Bajde bronasto priznanje Občine Kamnik za njeno strokovno udejstvovanje pri vzgoji in izobraževanju, nesebično pomoč sočloveku ter za njeno aktivno družbeno delo.

Ivanka Bajde je po poklicu učiteljica, ki je od leta 1985 zaposlena na Podružnični šoli Zgornji Tuhinj. Vsa ta leta za različne proslave v Krajevni skupnosti Zgornji Tuhinj pripravlja recitacije, pesmi in skeče, s katerimi se predstavijo njeni učenci. Od leta 1990 piše in bere poslovilne govore na zadnji poti krajank in krajanov, lektorira govore raznim funkcionarjem ter sestavlja urnike različnih proslav in prireditev.

Poleg njenega udejstvovanja v Krajevni skupnosti Zgornji Tuhinj aktivno sodeluje v več društvih. Od leta 1981 do 1982 je bila tajnica tedanje Zveze socialistične mladine Slovenije Tuhinj, prav tako je bila dolga leta tajnica in članica upravnega odbora Kulturnega društva Tuhinj. Je članica Športnega društva Tuhinj in ustanovna članica Turističnega društva Tuhinjska dolina. Od leta 2000 je vodja Podružnične šole Zgornji Tuhinj.

Nikoli ni bila ideološko opredeljena, ni bila in ni članica nobene politične stranke. Delala je z vsemi in z vsakim, ki je potreboval njeno pomoč in je kot taka dolgoletna aktivna družbena delavka.

IVAN URH – bronasto priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanu Urhu bronasto priznanje Občine Kamnik za požrtvovalno delo z mladimi, oblikovanje športnih osebnosti in za dolgoletno uspešno organizacijo teka k Sv. Primožu, ki veliko pripomore k promociji občine Kamnik širom Slovenije.

Ivan Urh je leta 1977 začel svojo bogato športno pot pri Smučarskem klubu Kamnik kot tekmovalec v smučarskem teku, krosu in suhem biatlonu. Kot član Atletskega kluba Olimpija, Atletskega kluba Kamnik in italijanskega kluba Nuova Aurora je dosegal izjemne dosežke in oral ledino v gorskem teku. Kot predstavnik nekdanje reprezentance Jugoslavije, katere član je bil pet let, je na prvem svetovnem prvenstvu v gorskih tekih, v Italiji leta 1985, osvojil 27. mesto. V obdobju od leta 1991 do 1996 je tekmoval kot član reprezentance Slovenije in dosegal odlične uvrstitve. Na prvem evropskem prvenstvu v gorskih tekih, leta 1995 v Franciji, je osvojil 29. mesto. Ivan Urh je uspešno tekmoval tudi na drugih mednarodnih tekmah, med drugim kot član štafete v Morbegnu. Več kot desetkrat pa se je udeležil prestižne tekme v gorskem teku na najvišji vrh Walesa.

Svojo trenersko pot je začel leta 1981, kjer je kot trener sekcije Smučarskega kluba Kamnik deloval do leta 1984. Ob ustanovitvi Kluba gorskih tekačev Papež, leta 2001, je postal njihov član, kjer že sedemnajsto leto deluje kot odličen trener mladih. S svojimi bogatimi športnimi izkušnjami in z izrednim posluhom za športno osebnost mladih je izoblikoval številne odlične gorske tekače. Ivan Urh je svojim varovancem kot oče, vozi jih na trening in domov ter jim postreže s slastnimi tortami, ki jih speče sam. Na pripravah in tekaških taborih se izkaže v vlogi trenerja in kuharja. Več let je bil tudi trener mladih na vseslovenskem tekaškem taboru na Vojskem in Pokljuki.

Ivan Urh je vse svoje življenje posvetil športu. Tek je njegov način življenja: ne samo kot tekmovalec in trener, ampak tudi kot organizator tradicionalnega, letos že triindvajsetega, gorskega teka k Sv. Primožu. Ta pomeni otvoritev sezone gorskega teka, saj je prvi tek v Tekaškem pokalu Občine Kamnik ter ena od prireditev ob prazniku Občine Kamnik. Zaradi odlične organizacije in prijazne gostoljubnosti je prireditev vsako leto bolj obiskana.

Ivan Urh se, več kot 40 let, aktivno ukvarja s športom. Že 36 let trenira mlade športnike in 23 let organizira tradicionalni gorski tek k Sv. Primožu. Svojo športno pot je začel kot tekmovalec, nadgradil pa jo je kot odličen trener in organizator tekem.

TURISTIČNO DRUŠTVO GORA SV. MIKLAVŽ – bronasto priznanje

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Turističnemu društvu Gora sv. Miklavž bronasto priznanje Občine Kamnik za izjemen prispevek k ohranjanju kulturne in naravne dediščine, prispevek k razvoju turistične točke na sv. Miklavžu in turizma v Kamniku ter za prizadevnost, vztrajnost in spodbudo za nadaljnje delo.

Turistično društvo Gora sv. Miklavž je bilo ustanovljeno leta 2003 z namenom ohranitve kulturne in etnološke dediščine. Društvo šteje 80 članic in članov. V svojem petnajstletnem delovanju je obnovilo in ohranilo z etnološkega vidika zelo pomembne objekte kulturne dediščine na Kamniškem.

Člani so obnovili obzidje z obrambnim stolpom, ki je včasih služilo kot zaščita pred turškimi vpadi in je, poleg Malega gradu v Kamniku, še edino ohranjeno v kamniški občini, mežnarijo s črno kuhinjo in kmečkim podom ter vodnjak, »šterno«, ki še vedno služi svojemu namenu.

Člani Društva so obnovili tudi obrambni stolp na zahodni strani obzidja in kaščo, ki danes služi kot informacijska točka. Sodelovali so pri obnovi cerkve in zvonika, ki je potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, in Občino Kamnik, ki je pomagala s finančnimi sredstvi. Za vsa našteta dela je bilo potrebno ogromno organizacije, predvsem zaradi prevoza na težko dostopno lokacijo ter veliko število prostovoljnih ur članic in članov.

Prav tako so člani Društva obnovili cesto in pešpoti, ki vodijo na Goro, ter na lokaciji postavili smerokaz vseh okoliških hribov. Gora je postala izredno priljubljena izletniška in pohodniška točka, kjer se lahko obiskovalci naužijejo svežega zraka in si spočijejo oko na Kamniško-Savinjskih Alpah. Društvo aktivno sodeluje z ostalimi društvi in med letom organizira tudi več etnoloških prireditev. Velja omeniti dve najodmevnejši, in sicer prikaz starih kmečkih opravil in Miklavžev tek, ki vsako leto privabita vse več obiskovalcev. V vseh letih delovanja se članice in člani med seboj srečujejo na družabnih dogodkih, izletih in pohodih. Pobudnik ustanovitve Turističnega društva Gora sv. Miklavž je gospod Jože Korošec, ki je že petnajst let tudi njegov predsednik.

V letu 2018 imajo v Društvu namen izdati knjigo z naslovom Sveti Miklavž na Gori, kjer bo opisana zgodovina nastanka cerkve sv. Miklavža, življenje tam skozi stoletja ter delovanje Društva vse do danes.

ZDRAVSTVENI DOM DR. JUlIJA POLCA KAMNIK – posebno priznanje župana

Župan Občine Kamnik podeljuje Zdravstvenemu domu dr. Julija Polca Kamnik posebno priznanje Občine Kamnik za osemdesetletno delovanje ter uspešno, kvalitetno, strokovno in nadstandardno zagotavljanje zdravstvene in preventivne oskrbe vseh občank in občanov občine Kamnik.

Letos bo minilo osemdeset let od odprtja prvega zdravstvenega doma v Kamniku z namenom zagotavljanja čim boljše in dostopnejše zdravstvene oskrbe prebivalstva. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik danes zagotavlja kvalitetno zdravstveno oskrbo z izvajanjem številnih strokovnih, specialističnih in zobozdravstvenih dejavnosti. Zaposluje 164 visoko usposobljenih delavcev, od katerih večina prihaja iz zdravstvene stroke.

Vodstvo Zdravstvenega doma z veliko truda, časa in finančnih sredstev skrbi za uspešno mentorsko usposabljanje mladih zdravnikov in specializantov ter s tem zagotavlja nove, strokovne kadre. S programom, ki ga izvaja pet mentorjev, si je Zdravstveni dom pridobil naziv učne ustanove za študente različnih fakultet zdravstvene stroke.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je bil med prvimi v Sloveniji vključen v projekt referenčnih ambulant. Zaradi pomembnosti zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni je bil ustanovljen zdravstveno-vzgojni center s številnimi preventivnimi programi in delavnicami, ki občankam in občanom omogoča preventivo ter oskrbo na še višjem nivoju. Za vodenje sistema kakovosti za osnovno, specialistično ter zobozdravstveno varstvo si je leta 2015 pridobil certifikat kakovosti ISO 9001 : 2008.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik odlikuje tudi Nujna medicinska pomoč (NMP). Že v osemdesetih letih so zdravstvene ekipe enkrat tedensko, izven svojega ordinacijskega časa, izvajale urgentno službo. Med reševalnimi vozili je bil vzpostavljen lasten sistem radijskih zvez preko lastnega repetitorja. Konec devetdesetih let so z notranjo reorganizacijo v Nujni medicinski pomoči zaposlili dva urgentna zdravnika. Po neuspelem poskusu ukinitve le-te v letu 2015 so prvotno dejavnost ohranili in jo še razširili. Pridobili so program dodatne mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ekipo in dodatno financiranje. Boljša in učinkovita oskrba bolnikov na terenu, dobra organizacija dela in odlična usposobljenost ekip predstavlja višjo, nadstandardno kvaliteto storitev za občanke in občane.

S kvalitetnim in strokovnim delom vodstvo Zdravstvenega doma uspešno skrbi za razvoj in financiranje programov, nabavo in vzdrževanje medicinskih naprav, vzdrževanje objekta in voznega parka ter vsa leta ohranja pozitivno poslovanje.

Z namenom večje dostopnosti družinskega zdravnika, ki bo imel več časa za pacienta, sta bili v zadnjih letih pridobljeni še dve dodatni ambulanti družinske medicine. O kvaliteti dela in priljubljenosti zdravnikov Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik priča tudi laskavi naziv Moja družinska zdravnica 2017, ki so ga bralci revije Viva dodelili Jani Plavc, dr. med., specialistki splošne medicine.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Fotografije: Klemen Brumec
Vir obrazložitev: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve