Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Prelomna 18. obletnica delovanja Term Snovik

Prelomna 18. obletnica delovanja Term Snovik

Včeraj je v Termah Snovik potekala 18. obletnica neprekinjenega delovanja najvišje ležečih slovenskih term, ki so svoja vrata uradno odprla leta 2002, v tem času pa je okolju prijazne, energetsko varčne in učinkovite Terme Snovik obiskalo 2.511.000 gostov.

Lansko leto so Terme Snovik samo v mesecu avgustu zabeležile kar 9.130 nočitev, v oktobru 2019 pa so tamkajšnji zaposleni zabeležili pol milijonto nočitev. Pomembni mejniki so priložnost za spomine na pretečeno pot, praznovanje dosežkov in jasen pogled v prihodnost. V družbi trenutno poteka nova investicija izgradnje večnamenske dvorane v višini 500.000 € za organizacijo dogodkov na višjem nivoju. Prokurist Ivan Hribar je predstavil na skupščini sprejet srednjeročni investicijski načrt. V pripravi je spremenjen prostorski načrt, ki bo prednostno urejal pokriti olimpijski bazen in hotel s spremljajočo wellnes in zdravstveno dejavnostjo.

Terme Snovik že od svojega začetka sledijo viziji energetsko učinkovitih in okolju prijaznih term. Od leta 2005 jih vodi trajnostna naravnanost in odgovorno obnašanje do naravnih virov. Uvajajo sodobne energetske tehnologije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije pri ogrevanju/hlajenju celotnega kompleksa Term Snovik. Trajnostna naravnanost je bila prepoznana na občinskem in nacionalnem nivoju.

V zadnjem obdobju so se Terme pozicionirale kot pomemben ponudnik zelene, zdrave in aktivne ponudbe v turistični makro regiji Osrednje Slovenije, njihova vizija razvoja se sklada s strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 Slovenske turistične organizacije.

V uvodnem nagovoru je Predrag Canjko, direktor družbe Terme Snovik izpostavil usmeritev v butični turizem in zahtevnega gosta, ki ceni naravo, mir, dobro počutje, išče posebna doživetja. Butična ponudba bo privabila tako posameznike kot družine, ki bodo pripravljeni plačati dodano vrednost. Turistične produkte bodo še naprej povezovali s Kneippovo življenjsko filozofijo, ki je zelo preprosta in uporabna prav za vsakogar za ohranjanje zdravega načina življenja in nasploh življenjskega ravnovesja. Terme Snovik imajo na voljo vir življenja, to je zdravilna termalna voda. Tesno sodelujejo z okoliškimi kmetijami z namenom ponuditi lokalno pridelane produkte. Novembra 2019 so bila kulinarična prizadevanja prepoznana s 1. mestom na razpisu Turistično gostinske zbornice Slovenije z znakom kakovosti za leto 2020 v kategoriji »Lokalna gastronomija v hotelih«.

Zbrane goste je nagovoril Fedja Pobegajlo, direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije. Izpostavil je sledenje Term trendom evropskega turizma in jih povabil, da se pridružijo aktivnostim, ki bodo potekale v okviru projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. Terme že sedaj delujejo v sinergiji z lokalnimi okolji ter krepijo nacionalno promocijo kulinarike.

Praznovanja 18. obletnice so se udeležili tudi mag. Matej Tonin, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Matej Slapar, župan občine Kamnik, Franci Kramar, v.d direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Matej Mali, predsednik Krajevne skupnosti Srednja vas. V svojem nagovoru so izpostavili pomembno vlogo Term Snovik kot vodilnega ponudnika v destinaciji, poudarili pomen povezovanja za nadaljnji razvoj novih produktov.

Družba posebno pozornost namenja človeškim virom, zato načrtujejo vrtec za otroke zaposlenih, prav tako bo odprt za okoliške otroke. Že tradicionalno so tudi v letošnjem letu podelili dve nagradi zaposlenim s posebno zahvalo za doprinos podjetju, prizadevnost in delovno vnemo.

Prejemnica nagrade podjetja Terme Snovik je Stanka Burja, ki je v podjetju zaposlene že od njegovega začetka; prejemnik nagrade iz matičnega podjetja Zarja Kovis pa je Janez Novak, ki je v podjetju zaposlen že kar 40 let.

Terme Snovik so od samega pričetka družinsko usmerjeno podjetje, posebna zahvala gre Jožici Hribar in Jožici Urankar, ki sta energično in aktivno vzpodbujali aktivnosti razvoja Term in jih tako tudi pripeljale do tako visoke obletnice.

Dogodek je spremljal zanimiv lastni program zaposlenih, zaključno druženje pa je potekalo v prijetnem vzdušju.

Stanka Parkelj Rozina,
Terme Snovik