Naslovnica / Napovedi in obvestila / Previdno na Zapricah – odprava posledic žledoloma na širšem območju Zapric
Foto: Miha Zabret

Previdno na Zapricah – odprava posledic žledoloma na širšem območju Zapric

Odprava posledic žledoloma na širšem območju Zapric

V skladu z generalno odločbo številka 3408-04-2249-C501/14 z dne 16. 5. 2014 se je včeraj, 8. 10. 2014, v gozdu na širšem območju Zapric pričela sečnja in spravilo podrtega in poškodovanega drevja, ki bo trajalo, upoštevajoč zelo nestabilne vremenske razmere, predvidoma do konca letošnjega leta. Sečnja in spravilo polomljenih in podrtih dreves sta še posebej nevarna in zato prosto (rekreativno) gibanje po gozdu v času izvajanja teh del ni varno.

POZOR!

21. člen Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS 17/2014 z dne 7. 3. 2014) pooblaščene izvajalce izključuje odgovornosti za škodo obiskovalcem gozdov: »Do 31. decembra 2016 osebe na lastno odgovornost dostopajo v gozd«.

PRIPOROČILO

V kolikor se boste kljub povedanemu zadrževali na širšem gozdnatem območju Zapric, vsak trenutek spremljajte dogajanje v svoji neposredni okolici in upoštevajte opozorila izvajalcev, saj delovišča ne bodo posebej označena. Nevarna nista samo motorna žaga ali traktor z napeto jeklenico, smrtno nevarne so lahko tudi obvisele polomljene veje v krošnjah dreves ali pa izdelani deli debel na strmih terenih.

Dodatne informacije: 01/8391-946, 041/657-247, elektronska pošta: ke.kamnik@zgs.gov.si.

Besedilo in fotografiji: Miha Zabret, vodja KE Kamnik, Zavod za gozdove Slovenije