Naslovnica / Napovedi in obvestila / Prikaz nasprotnih dejstev: Občina Kamnik spodbuja razvoj malega gospodarstva

Prikaz nasprotnih dejstev: Občina Kamnik spodbuja razvoj malega gospodarstva

Zaradi neresničnih in nepravilnih dejstev v članku z naslovom »Precej nenavaden Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva«, želimo dati bralcem in prebivalcem občine Kamnik naslednje pojasnilo: Odločno zavračamo navedbo, da Občina Kamnik z omenjenim razpisom sofinancira izključno razvoj turističnih podjetniških idej. Vsekakor Občina Kamnik letos ne sofinancira izključno razvoja turističnih podjetniških idej, temveč ima v jesenskih mesecih, tako kot že zadnjih šest let, namen objaviti javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za naslednje ukrepe:
  • odpiranje novih delovnih mest,
  • sofinanciranje zaščite patentov in licenc,
  • udeležba na sejmih in razstavah,
  • subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru in
  • spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov.

Prav tako je v članku napačna naslednja navedba: »medtem ko se vsi ostali “mali gospodarstveniki” za morebitna občinska sredstva lahko obrišejo pod nosom«. Dejstvo je, da bo Občina Kamnik na omenjenih razpisih za zgoraj navedene ukrepe skupaj namenila preko 100.000 evrov. Mali gospodarstveniki tako ne bodo oškodovani, saj bodo, kot določa Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, kot upravičeni veljali stroški, ki so nastali v obdobju od zaključka zadnjega razpisa, torej od 5. 10. 2020 do vključno 5. 10. 2021.

V veljavi tako ostajajo vsi dosedanji ukrepi, ki smo jim dodali še enega. Gre za spodbujanje turističnih podjetij in idej z željo, da v naši občini ustvarimo doživetja za turiste in domačine.

Pojasniti želimo tudi dejstvo, zakaj je sodelovanje na razpisu pogojeno z udeležbo na Turističnem Startup vikendu. Na Občini Kamnik se zavedamo odgovornosti smotrne porabe proračunskih sredstev. Gre za izredno zahteven razpis predvsem za prijavitelje, zato bo Startup vikend namenjen tudi temu, da bo njihova prijava na razpis čim bolj kakovostna, Občina Kamnik pa želi s tem povečati možnost uspeha realizacije prijavljenih idej. Turizem je panoga prihodnosti in potencial razvoja naše občine, zato smo letos v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma v Kamniku dodali nov ukrep (vezan na danes objavljen razpis), s katerim bomo nadgradili obstoječo turistično ponudbo.

Prepričani smo, da je vsem nam v skupnem interesu razvoj Občine Kamnik in blagostanje njenih prebivalcev. V želji po pravilnem in korektnem obveščanju vseh občank in občanov si na Občini Kamnik želimo, da bi bilo napačnih informacij v prihodnje čim manj.

Matej Slapar, župan občine Kamnik